ARLO OG VERISURE SIGNERER ENDELIGE AVTALER FOR Å INNGÅ ET STRATEGISK PARTNERSKAP SOM DRAR NYTTE AV SELSKAPENES EKSPERTISE OG DEMONSTRERTE SUKSESS FOR Å BESKYTTE OG BETJENE MILLIONER AV EUROPEISKE KUNDER

Endelige avtaler inkluderer Verisures oppkjøp av Arlos europeiske kommersielle operasjoner og et partnerskap for strategiske forsyninger av Arlo-kameraer med intelligente skytjenester

SAN JOSE, California —7. november 2019 — Arlo Technologies, Inc. (NYSE: ARLO), det fremste varemerket for internett-tilkoblede kameraer1, og Verisure Sàrl, den ledende leverandøren av overvåkingsløsninger i Europa, kunngjorde i dag at de har inngått endelige avtaler for å skape et strategisk partnerskap som drar nytte av begge selskapenes evne til å vokse gradvis for å møte den stadig økende etterspørselen etter privat og kommersiell sikkerhet. Selskapene vil kombinere Arlos innovative tilkoblede kamera- og skytjenesteplattform med Verisures profesjonelle overvåkingsløsninger for å ta smart sikkerhet til et nytt nivå for europeiske kunder.

Det strategiske partnerskapet vil skape den første europeiske flerkanals go-to-market-strategien for forbrukersikkerhet og overvåkingstjenester ved å legge Arlos kanaler for detaljhandel og e-handel til Verisures eksisterende kanaler for direkte salg. Arlos europeiske kommersielle operasjoner vil gjøre Verisure i stand til å akselerere implementeringen av sikkerhets- og overvåkingstjenester over hele Europa, og styrke Arlos posisjon som bransjeleder innen sikkerhetsløsninger for smarte hjem.

Med en felles visjon og forpliktelse til å gi kundene trygghet gjennom et bredt spekter av tilkoblede sikkerhets- og overvåkingsprodukter og -tjenester, vil partnerskapet utnytte både selskapenes omfattende kompetanse og demonstrerte suksess for å beskytte og betjene millioner av kunder.

Det strategiske partnerskapet omfatter to sammenkoblede elementer:

  1. Salg av Arlos europeiske kommersielle operasjoner: Verisure kjøper Arlo sin europeiske kommersielle virksomhet for 50 millioner dollar. Dette vil omfatte markedsføring og distribusjon av Arlo-produkter og -tjenester, Arlo-merket i Europa og Arlos eksisterende installerte base i Europa. Arlo vil fortsette å eie og jobbe for vekst av sine distribusjonskanaler i områder utenfor Europa. Den kombinerte innsikten og innsatsen mellom de to selskapene vil fremskynde innføringen av Arlos produkter og tjenester globalt.
  2. Partnerskap med leveranse gjennom flere kanaler: I forbindelse med Verisure sitt oppkjøp av Arlos detaljhandel og go-to-market-kanaler for e-handel, vil Arlo bli en viktig leverandør av smarte sikkerhetskameraer til Verisure. Verisure har en garantert minimum kjøpsforpliktelse på 500 millioner dollar i de neste fem årene. Verisure vil også kjøpe tilknyttede skytjenester fra Arlo, inkludert kunstig intelligens, maskinell synsevne og andre avanserte teknologier.

Med en prisvinnende portefølje av smarte sikkerhetsprodukter og -tjenester hos mer enn tre millioner registrerte husholdninger over hele verden, vil Arlo fortsette å drifte alle kanaler utenfor Europa og de sikre, globale skyoperasjonene som gjør det mulig for Arlo-brukerne å beskytte og koble til de tingene de elsker mest, uansett hvor i verden de er. Arlo vil også fortsette å eie og utvikle sitt prisbelønte veikart for produkter og tjenester, og Arlo-opplevelsen som bygger på Arlo-appen, sammen med den avanserte CV- og AI-funksjonaliteten til Arlo Smart, som gir avansert objektdeteksjon, personlige varsler og skylagring for å gi brukerne ekstra trygghet.

“Arlo og Verisure deler samme visjon om å gi kundene trygghet gjennom tilkoblede sikkerhetsprodukter og -tjenester som beskytter det som betyr mest», forteller Matthew McRae, administrerende direktør i Arlo Technologies. «Dagens avtale gjør det mulig for hvert merke å akselerere veksten og innovasjonsstrømmene ytterligere, for å levere smarte sikkerhetsløsninger på tvers av det private og det kommersielle markedet, ved å utnytte Arlos bransjeledende skyplattform og skytjenester som leverer mer enn 120 millioner videoarrangementer hver dag.”

Verisure er den ledende europeiske leverandøren av profesjonelle overvåkingssystemer med responstjenester døgnet rundt, sju dager i uka. Selskapets mål er å redusere bekymringene til familier og små bedriftseiere ved å gi dem de beste sikkerhetsløsningene og tjenestene. Verisure er kjent for kategoriskapende markedsføring, høy salgskompetanse, innovative produkter og tjenester og kundefokus. Verisure har også en svært fornøyd og lojal kundebase med noen av de sterkeste vekstratene og de beste ratene for å beholde kunder globalt i forbrukertjenester, noe som viser et eksepsjonelt servicenivå og sterkt verdiforslag til kundene

“Vi er glade for å samarbeide med Arlo, den globale lederen innen den raskt voksende bransjen for kameraovervåking», forteller Austin Lally, administrerende direktør i Verisure. «Vi er mennesker som beskytter mennesker. Vi mener at det å føle seg trygg og sikker er en menneskerett. Alle burde få oppleve det. Dessuten gir dette partnerskapet oss nye muligheter til å akselerere veksten av sikkerhets- og overvåkingstjenester og gi mange flere europeiske kunder fred i sinnet. Vi vil nå kunne føye til handels- og e-handelskanaler til våre eksisterende direkte kanaler. Selvfølgelig vil vi også fortsette å jobbe tett med våre eksisterende teknologipartnere og bruke vår egen interne innovasjonsekspertise.”

Transaksjonen er underlagt lovbestemt godkjenninger og andre gjennomføringsvilkår og forventes å gjennomføres innen 1. kvartal 2020, hvorpå Verisure vil påta seg fullt eierskap over Arlos kommersielle operasjoner i Europa inkludert salg, markedsføring og kundeservice. Arlo-brukere vil fortsatt få den samme brukeropplevelsen gjennom Arlo-appen og -tjenester, som Arlo Smart, og alle backend-tjenester, inkludert opptak i nettskyen, vil fortsatt bli administrert og drevet av Arlo Technologies.

Om Arlo Technologies, Inc.

Arlo er den prisbelønte bransjelederen som forvandler måten folk opplever den tilkoblede livsstilen på. Arlo har omfattende ekspertise innen produktdesign, trådløs tilkobling, skyinfrastruktur og banebrytende AI-funksjoner som handler om å levere en sømløs, smart hjemmeopplevelse for Arlo-brukere som er enkel å sette opp og bruke hver dag. Selskapets skybaserte plattform gir brukerne synlighet, innsikt og en solid måte å beskytte og koble seg til folk og ting som betyr mest for dem, på i sanntid, uansett hvor de er, så lenge de har Wi-Fi eller mobilforbindelse. Til dags dato har Arlo lansert flere kategorier av prisbelønte smarte tilkoblede enheter, inkludert trådløse smarte Wi-Fi- og LTE-aktiverte kameraer, lyd- og videodørklokker, avanserte babymonitorer og smarte sikkerhetslys.

 

Om Verisure Sàrl

Verisure er den ledende europeiske leverandøren av profesjonelle overvåkingssystemer med responstjenester døgnet rundt, sju dager i uka. Selskapet beskytter over 3 millioner kunder i 16 land. Målet er å redusere bekymringene til familier og små bedriftseiere ved å gi dem de beste sikkerhetsløsningene og tjenestene. Verisure er kjent for kategoriskapende markedsføring, høy salgskompetanse, innovative produkter og tjenester og kundefokus. Verisure har også en svært fornøyd og lojal kundebase med noen av de sterkeste vekstratene og de beste ratene for å beholde kunder globalt i forbrukertjenester, noe som viser et eksepsjonelt servicenivå og sterkt verdiforslag til kundene.

 

Safe Harbor Statement i henhold til loven Private Securities Litigation Reform Act av 1995:

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser i betydningen av den amerikanske loven Private Securities Litigation Reform Act av 1995. Ordene «forutse», «forvente», «tro», «vil», «kan», «bør», «anslå», «beregne», «spå», «prognostisere» og lignende ord brukes til å identifisere slike fremtidsrettede uttalelser. Manglende bruk av slike ord betyr imidlertid ikke at uttalelsene ikke er fremtidsrettet. De fremtidsrettede uttalelsene representerer Arlo Technologies, Inc. sine forventninger om eller tro på fremtidige hendelser basert på informasjon som var tilgjengelig på det tidspunktet da slike uttalelser ble gjort, og inkluderer uttalelser om: Arlo videoringeklokke, Arlo Smart og fremtidige Arlo-produkter. Disse uttalelsene er basert på ledelsens nåværende forventninger og er underlagt visse risikoer og usikkerheter, deriblant følgende: Fremtidig etterspørsel etter selskapets produkter kan være lavere enn forventet, forbrukere kan velge å ikke benytte selskapets nye produkttilbud, eller å bruke konkurrerende produkter, og produktytelsen kan bli negativt påvirket av faktiske driftsforhold. Videre er visse fremtidsrettede uttalelser basert på forutsetninger om fremtidige hendelser som kanskje ikke viser seg å være nøyaktige. Derfor kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra det som er uttrykt eller prognostisert i slike fremtidsrettede uttalelser. Mer informasjon om potensielle risikofaktorer som kan påvirke Arlo og virksomheten, er beskrevet i Selskapets periodiske innleveringer til Securities and Exchange Commission, inkludert, men ikke begrenset til de risikofaktorene som er beskrevet i selskapets årsrapport på skjema 10-K for året som ble avsluttet 31. desember 2018. Gitt disse omstendighetene bør du ikke basere deg for mye på disse fremtidsrettede uttalelser. Arlo påtar seg ingen forpliktelse til å offentliggjøre eventuelle revisjoner av fremtidsrettede uttalelser i dette dokumentet for å gjenspeile hendelser eller omstendigheter som inntreffer etter denne datoen, eller for å gjenspeile forekomsten av uventede hendelser.

Mediekontakt:

W Communications

arloenquiries@wcommunications.co.uk

1The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service, Security Cameras, Security Camera Systems. Type: utelukker ikke fjernvisningsklar, basert på dollar, jan 2018 – juni 2019.