Privacybeleid

1 Maart 2024

Algemeen

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons bij Verisure Arlo Europe DAC, handelend onder de naam Arlo Europe (“Arlo Europe”, “wij”, “ons”). Bij Arlo Europe nemen we beveiliging serieus en we willen dat u hetzelfde gevoel hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken als over de bescherming van onze beveiligingscamera's. Als verwerkingsverantwoordelijke doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en dat uw persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd.

Strekking

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u als huidige of potentiële klant en gebruiker van onze producten en diensten ("Gebruiker"), en als u navigeert op of gebruikmaakt van onze website www.arlo.com (“Website”), (“Websitebezoeker”).

Gegevensbeheerder en gegevensverwerker

Als de vrijstelling voor binnenlandse doeleinden niet van toepassing is, is de gebruiker de gegevensbeheerder voor de verwerking van persoonsgegevens die door uw Arlo-apparaten zijn vastgelegd. In sommige situaties kunnen wij optreden als gegevensverwerker met betrekking tot de inhoud die u vastlegt en opneemt op uw apparaat(en). We hebben geen toegang tot uw inhoud om enige andere reden dan om u op uw verzoek van dienst te zijn.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat om gebruik te maken van onze diensten, verstrekt u ons bepaalde persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn zoals contactgegevens, inloggegevens, bestel- en betaalgegevens, maar ook informatie over hoe u gebruik maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens kunnen ook via andere bronnen aan ons beschikbaar worden gesteld, zoals via openbare registers of partners.

Om de beste ervaring op onze platforms te garanderen, maken we ook gebruik van cookies die persoonsgegevens kunnen bevatten die worden verzameld wanneer u onze website en app gebruikt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons cookiegebruik here.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te informeren over de producten en diensten die wij aanbieden.

Als gebruiker van onze diensten en producten worden uw persoonsgegevens mogelijk om de volgende redenen verwerkt:

- administratie en uitvoering van contracten;

- levering van de Arlo-app waarmee u onze producten en diensten kunt gebruiken;

- levering van klantenservice en technische ondersteuning met betrekking tot onze producten en diensten; en

- training en kwaliteitsborging.

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

- om het gebruik van onze Website te analyseren en functionaliteit te garanderen; en

- om onze online winkel aan te bieden en te beheren.

Ongeacht of u de website of app bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt voor de volgende doeleinden::

- marketing, inclusief individueel gerichte direct marketing;

- klanttevredenheidsonderzoeken, klantbeoordelingen en commerciële ontwikkeling;

- administratie in verband met overnames, herstructureringen enz.;

- het verdedigen van onze juridische belangen in geval van een geschil; en

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het delen van persoonsgegevens met rechtshandhavingsinstanties of andere autoriteiten.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden. We gebruiken persoonsgegevens niet voor onverenigbare doeleinden en we bewaren persoonsgegevens alleen voor de periode waarvoor dat nodig is.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken aan andere groepsentiteiten, waaronder IT-providers, onze uitbestede klantenservice of bedrijven waarmee we samenwerken om onze producten en diensten te leveren. Zie sectie 7 voor meer informatie over met wie we uw persoonsgegevens delen.

Uw rechten

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken. U hebt ook het recht om wijzigingen aan te vragen in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, evenals het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en in bepaalde situaties om uw persoonsgegevens te laten wissen, het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en recht op gegevensoverdracht. U kunt ervoor kiezen om uw accountgegevens handmatig te verwijderen via het Privacycentrum in de Arlo-app. U hebt in sommige gevallen ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw instemming, hebt u altijd het recht om uw instemming in te trekken. Als u van mening bent dat wij uw gegevens op een onwettige manier hebben verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw eigen lidstaat.

Volledige privacyverklaring

Dit is een samenvatting van onze Privacyverklaring. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten als gegevensbetrokkene, verwijzen wij u naar onze volledige Privacyverklaring op https://www.arlo.com/en_gb/about-us/privacy-policy .

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring, onze verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, neem dan gerust contact met ons op:

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, bedrijfsregistratienummer 658538

Postadres: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, T22 AP97

Bezoekadres: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, T22 AP97

E-mail: dpo@verisure.com

Website: www.arlo.com

INHOUD

1    ALGEMEEN

2    VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

3   ONZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4 VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

5  BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

6  MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

7  GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING, INCLUSIEF PROFILERING

8 WAAR WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

9 UW RECHTEN

10   WIJ BESCHERMEN UW PERSOONSGEGEVENS

11  COOKIES

12   WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

13 CONTACTGEGEVENS

1. ALGEMEEN

1.1  Uw privacy is zeer belangrijk voor Verisure Arlo Europe DAC, handelend onder de naam Arlo Europe, registratienummer 658538, (“Arlo Europe”, “wij”, “ons”). Onze missie is dat u zich prettig voelt bij onze verwerking van uw persoonsgegevens. Het doel van deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is om uit te leggen hoe wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

1.2  Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u als huidige of potentiële klant en gebruiker van onze producten en diensten ("Gebruiker") en als u navigeert op of gebruikmaakt van onze website www.arlo.com (“Website”), (“Websitebezoeker”).

1.3 Als u als Gebruiker ervoor kiest om persoonsgegevens van derden te verwerken via onze producten en diensten, zal Arlo Europe hun persoonsgegevens verwerken en ervan uitgaan dat u hen vooraf hebt geïnformeerd dat wij hun persoonsgegevens zullen verwerken en dat u de inhoud van deze Privacyverklaring met hen hebt gedeeld.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

2.1 Arlo Europe is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is er dus verantwoordelijk voor dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving. U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.

2.2 Als de vrijstelling voor binnenlandse doeleinden niet van toepassing is, is de Gebruiker de gegevensbeheerder voor de verwerking van persoonsgegevens die door uw Arlo-apparaten zijn vastgelegd. In sommige situaties kunnen wij optreden als gegevensverwerker met betrekking tot de inhoud die u vastlegt en opneemt op uw apparaat(en). We hebben geen toegang tot uw inhoud om enige andere reden dan om u op uw verzoek van dienst te zijn. 

2.3 Arlo Europe maakt deel uit van de Verisure-groep van gelieerde ondernemingen (“Verisure” of de “Groep”) en persoonsgegevens worden gedeeld tussen de entiteiten van Verisure. De verwerking van persoonsgegevens waarvoor een Verisure-entiteit de verwerkingsverantwoordelijke is, wordt uitgelegd in afzonderlijke privacyverklaringen die beschikbaar worden gesteld wanneer uw persoonsgegevens voor het eerst worden verzameld door die Verisure-entiteit, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt Verisure inschakelt om een dienst te leveren. U kunt meer informatie over onze Groep vinden op www.verisure.com of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 13.

2.4 Arlo Europe heeft Rita Crowley aangewezen als onze functionaris voor gegevensbescherming (“Gegevensbeschermingsfunctionaris”). De Gegevensbeschermingsfunctionaris ziet er onder meer op toe dat onze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De Gegevensbeschermingsfunctionaris is bereikbaar via het e-mailadres dpo@verisure.com. 

3. ONZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Gebruikers:

Als Gebruiker van onze diensten en producten verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· administratie en uitvoering van contracten;

·  evering van de Arlo-app waarmee u onze producten en diensten kunt gebruiken;

· levering van klantenservice en technische ondersteuning met betrekking tot onze producten en diensten; en

· training en kwaliteitsborging.

3.2 Websitebezoekers:

Als websitebezoeker verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· om het gebruik van onze Website te analyseren en functionaliteit te garanderen; en

· om onze online winkel aan te bieden en te beheren.

3.3 Gemeenschappelijk voor zowel Gebruikers als Websitebezoekers:

Ongeacht of u een Gebruiker of Websitebezoeker bent, verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden:

· marketing, inclusief direct marketing en individueel gerichte direct marketing;

· klanttevredenheidsonderzoeken, klantbeoordelingen en commerciële ontwikkeling;

· administratie in verband met overnames, herstructureringen enz.;

·het verdedigen van onze juridische belangen in geval van een geschil; en

· het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het delen van persoonsgegevens met rechtshandhavingsinstanties of andere autoriteiten.

Meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens vindt u in de onderstaande tabellen, inclusief informatie over waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken om die doeleinden te realiseren en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren voor elk specifiek doeleinde.

DOELEINDEN

Gebruikers

Administratie en uitvoering van contracten

Wat we doen:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om door u geplaatste bestelling(en) en aankoop(en) van onze producten en diensten te leveren en te beheren. We gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk ook om met u te communiceren, indien dat nodig is om uw bestelling(en) en aankoop(en) te leveren en te beheren. Persoonsgegevens met betrekking tot uw verzendadres worden gedeeld met verschillende pakketdiensten, afhankelijk van uw locatie. We zullen uw verzend- en contactgegevens delen om uw bestelling te kunnen verzenden. We verwerken uw persoonsgegevens ook om eventuele klachten of claims met betrekking tot garanties of terugbetalingen te beheren.

 

Categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bestel- en betalingsgegevens zoals bestelgeschiedenis en betalingsgegevens.

Aanvullende informatie die u verstrekt in uw communicatie met ons.

Rechtsgrondslag:

Uitvoering van een contract.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking de uitvoering van een contract is, hebt u recht op gegevensoverdracht.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en daarna voor een periode die nodig is om wettelijke klachten van u over producten en diensten te behandelen.

Levering van de Arlo-app waarmee u onze producten en diensten kunt gebruiken

Wat we doen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u contact opneemt met onze klantenservice, bijvoorbeeld over een probleem met een van onze producten of diensten, als u vragen wilt stellen over de producten en diensten. 

Arlo Europe is de verwerkingsverantwoordelijke voor de levering van de Arlo-app. Arlo Europe kan delen van de video vastleggen en e-mails of pushberichten met delen van de video verzenden via onze apps, afhankelijk van uw voorkeuren en instellingen. We kunnen de gegevens ook analyseren om beweging of andere gebeurtenissen te identificeren. Houd er rekening mee dat de verwerking wordt uitgevoerd door kunstmatige intelligentie en niet door menselijke controlecentra.

Categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Afbeeldingen en geluiden van uw eigen gebruik van de producten en diensten van Arlo, zoals afbeeldingen, video's en audio die mogelijk uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van anderen bevatten indien zij aanwezig zijn in het geobserveerde gebied.

Apparaatgegevens, zoals het IP-adres van het aanvragende apparaat, gegevens en tijdstip van de aanvraag, informatie over het besturingssysteem, online identificatiecode en volume.

Rechtsgrondslag:

Uitvoering van een contract.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking de uitvoering van een contract is, hebt u recht op gegevensoverdracht.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:
Als verwerkingsverantwoordelijke van de inhoud die voor u zichtbaar is via de Arlo-app, bepaalt u zelf de bewaartermijn van de afbeeldingen en geluiden van uw eigen gebruik van de producten en -diensten van Arlo. De inhoud wordt automatisch gewist na het einde van het gekozen Arlo-abonnement of op de datum waarop u eventueel besluit de gegevens eerder te verwijderen. De gegevens kunnen na verwijdering niet meer worden hersteld.

De persoonsgegevens, afgezien van de afbeeldingen en geluiden van uw inhoud, worden opgeslagen en gebruikt gedurende de contractuele relatie en tot 12 maanden na het beëindigen van de contractuele relatie.

Levering van klantenservice en technische ondersteuning met betrekking tot onze producten en diensten

Wat we doen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u contact opneemt met onze klantenservice, bijvoorbeeld over een probleem met een van onze producten of diensten, als u vragen wilt stellen over de producten en diensten of als u een klacht wilt indienen.

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit omvat contact opnemen met onze klantondersteuning via e-mail of telefoon, onze website, chat of online tickets.

Alle inkomende oproepen, chattranscripten en online ticketgesprekken worden opgenomen en opgeslagen in een beveiligde database van derden. Meer informatie hierover vindt u onder het onderstaande doeleinde Training en Kwaliteitsborging.

Categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bestel- en betalingsgegevens zoals bestelgeschiedenis en betalingsgegevens.

Registratiegegevens zoals het apparaatnummer van uw Arlo-product.

Aanvullende informatie die u verstrekt in uw communicatie met ons.

Rechtsgrondslag:

Uitvoering van een contract.

Voor de rechtsgrondslag van het opnemen van inkomende oproepen, chattranscripten en online ticketgesprekken: meer informatie hierover vindt u onder Training en Kwaliteitsborging hieronder.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking de uitvoering van een contract is, hebt u recht op gegevensoverdracht.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt gedurende de contractuele relatie en tot 12 maanden na het beëindigen van de contractuele relatie.

Een opname van een inkomende oproep, chattranscript of e-mail wordt maximaal 90 dagen bewaard.

Training en kwaliteitsborging

Wat we doen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te analyseren, bijvoorbeeld op basis van klantonderzoeken. Het doel van deze analyses is om onze producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door ons in staat te stellen ons dienstenaanbod te optimaliseren. Om u een goede klantenservice en technische ondersteuning te bieden, voorzien we bij Arlo Europe ons personeel van continue training. In het kader van de training verwerken we mogelijk gegevens over u alsgebruiker, aangezien we in het trainingsmateriaal voorbeelden van feitelijke gebeurtenissen gebruiken waarin u als gebruiker en Arlo Europe voorkomen om te illustreren hoe het werk moet worden uitgevoerd. Als er echter opgenomen gesprekken of andere persoonsgegevens in trainingsmateriaal voorkomen, zijn deze altijd gepseudonimiseerd. Daardoor is het niet mogelijk om de gegevens zonder aanvullende informatie direct met u in verband te brengen. 

 

Categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Audiomateriaal in de vorm van een inkomende oproep tussen u en Arlo Europe.

Chattranscripten, e-mails en online ticketgesprekken.

Aanvullende informatie die u verstrekt in uw communicatie met ons.

Rechtsgrondslag:

Instemming

Voordat we beginnen met het opnemen van uw bericht aan ons of van een inkomende oproep naar het klantenservicecentrum, geven we u de mogelijkheid om in te stemmen met de opname. Als u niet actief instemt met de opname, kunt u uw communicatie met ons voortzetten zonder dat deze wordt opgenomen. U kunt uw instemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt gedurende de contractuele relatie en tot 12 maanden na het beëindigen van de contractuele relatie.

De opgenomen telefoongesprekken, chattranscripties of e-mail worden 90 dagen bewaard, tenzij u uw instemming eerder intrekt.

Websitebezoekers

Om het gebruik van onze Website te analyseren en functionaliteit te garanderen

Wat we doen:

We analyseren en verwerken uw persoonlijke gegevens om onze website en diensten te verbeteren, ontwikkelen, onderhouden en beheren, inclusief om de functionaliteit van de website te waarborgen. Voor deze doeleinden gebruiken we ook trackingdiensten van derden die geaggregeerde gegevens over bezoekers van onze websites verzamelen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën here.

Categorieën persoonsgegevens:

Gebruiksgegevens zoals cookie-informatie en gedrag op websites zoals surfgedrag en bezoekgeschiedenis (bijv. welke pagina's u hebt bezocht op onze website en de duur van uw bezoek).

Apparaatgegevens zoals het IP-nummer.

Rechtsgrondslag:

Bij het verwerken van persoonsgegevens in de vorm van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, baseren wij deze verwerking op ons gerechtvaardigd belang, omdat wij van mening zijn dat ons belang bij het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van onze websitefunctionaliteit en klantenservice zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens in de vorm van niet-essentiële cookies om het gebruik van onze website te analyseren, baseren wij de verwerking echter op uw instemming.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking een gerechtvaardigd belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw instemming op elk moment wijzigen of intrekken door op het cookie-instellingenpictogram te klikken, dat rechtsonder op onze website staat. Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe lang we uw gegevens voor dit doeleinde verwerken.

Om onze online winkel aan te bieden en te beheren

Wat we doen:

Arlo Europe biedt u de mogelijkheid om haar producten en diensten aan te schaffen via haar eigen online winkel. Om u te helpen bij het kiezen van de juiste producten en diensten, de aankoop af te ronden en ervoor te zorgen dat uw bestelling naar u wordt verstuurd, verwerken we persoonsgegevens zoals betalingsgegevens en contactgegevens. Als u eenmaal Gebruiker bent geworden, raadpleeg dan het doeleinde "Administratie en uitvoering van contracten" hierboven.

Categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bestel- en betalingsgegevens zoals bestelgeschiedenis en betalingsgegevens.

Aanvullende informatie die u verstrekt in uw communicatie met ons.

Rechtsgrondslag:

Uitvoering van een contract.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking de uitvoering van een contract is, hebt u recht op gegevensoverdracht.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt gedurende de contractuele relatie en tot 12 maanden na het beëindigen van de contractuele relatie.

Gemeenschappelijke doeleinden voor zowel Gebruikers als Websitebezoekers

Marketing, inclusief direct marketing en individueel gerichte direct marketing

Wat we doen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder marktsegmentatie. Onze marketinginspanningen kunnen bestaan uit nieuwsbrieven, informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of prijsvragen.

Als u individueel gerichte marketing wilt ontvangen, die gepersonaliseerd is op basis van uw individuele voorkeuren, kunt u instemmen met dergelijke gerichte marketing. Gerichte marketing kan bijvoorbeeld inhouden dat we uw gebruik van onze diensten en producten analyseren, bijvoorbeeld wanneer u gewoonlijk aankopen doet, en onze marketinginspanningen afstemmen op dergelijke individuele inzichten. We analyseren mogelijk ook uw surfgedrag in onze app en op onze websites en die van anderen, evenals uw transactiegeschiedenis, ten behoeve van gerichte marketing.

Met uw uitdrukkelijke instemming kunt u inhoud van uw keuze met ons delen, die we vervolgens op onze social mediakanalen kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden.

Categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Surfgedrag en bezoekgeschiedenis zoals welke pagina's u hebt bezocht op onze website (en die van anderen) en de duur van uw bezoek.

Bestel- en betalingsgegevens zoals bestelgeschiedenis en betalingsinformatie.

Aanvullende informatie die u aan ons verstrekt.

Rechtsgrondslag:

Gerechtvaardigd belang aangezien wij inschatten dat ons belang om u algemene en gesegmenteerde marketing te sturen zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen. We garanderen dat aan de wettelijke vereisten voor marketing via elektronische berichten wordt voldaan.

Instemming is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van individueel gerichte marketing en andere direct marketing, evenals het delen van de inhoud van uw keuze op onze social mediakanalen als onderdeel van onze marketinginspanningen.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking een gerechtvaardigd belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw instemming, hebt u het recht om uw instemming op elk moment in te trekken.

Indien u geen direct marketing van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

Voor u als onze Gebruiker: de persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt gedurende de contractuele relatie en tot 2 jaar na het einde van de contractuele relatie, ervan uitgaande dat u niet eerder bezwaar hebt gemaakt tegen onze direct marketing.

Voor wie nog niet onze Gebruiker is:

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende 2 jaar na ontvangst van uw contactgegevens voor direct-marketingdoeleinden, ervan uitgaande dat u uw instemming met direct marketing niet eerder hebt ingetrokken.

We stoppen direct met direct marketing als u uw instemming intrekt.

Als u ervoor kiest om Gebruiker te worden, is de informatie onder het kopje ‘Voor u als onze Gebruiker’ van toepassing.

Klanttevredenheidsonderzoeken, klantbeoordelingen en commerciële ontwikkeling

Wat we doen:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, zoals gegevens afkomstig uit statistische compilaties, marktsegmentaties en klanttevredenheidsonderzoeken, voor het uitvoeren van markt- en klantanalyses. De resultaten van onze analyses worden gebruikt voor het verbeteren, vervangen en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, processen of werkwijzen met als doel ons bedrijf verder te ontwikkelen en voortdurend verbetering te brengen in het voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze Gebruikers. Zo verwerken we uw persoonsgegevens mogelijk om nieuwe oplossingen aan te bieden of om onze website en/of app aan te passen aan de voorkeuren van onze Gebruikers.

Voor zover dat mogelijk is worden de persoonsgegevens die we verwerken altijd gepseudonimiseerd en waar mogelijk geanonimiseerd voor het bereiken van het doeleinde van de verwerking.

Categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres.

Koopgedrag zoals informatie over hoe u onze diensten gebruikt en uw aankooppatronen (bijv. gedurende welke maanden/dagen van de week u gewoonlijk onze diensten gebruikt).

Bestel- en betalingsgegevens zoals bestelgeschiedenis en betalingsinformatie.

Gebruiksgegevens zoals cookie-informatie en gedrag op websites zoals surfgedrag en bezoekgeschiedenis (bijv. welke pagina's u hebt bezocht op onze website en de duur van uw bezoek).

Aanvullende informatie die u met ons deelt in bijvoorbeeld klantenenquêtes.

 

Rechtsgrondslag:

Gerechtvaardigd belang aangezien wij inschatten dat ons belang om ons bedrijf verder te ontwikkelen om beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze Gebruikers en Websitebezoekers zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking een gerechtvaardigd belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt gedurende de contractuele relatie en tot 12 maanden na het beëindigen van de contractuele relatie.

 

Administratie in verband met fusies en overnames, herstructureringen enz.

Wat we doen:

Indien Arlo Europe wordt geherstructureerd,bijv. verdeeld over verschillende bedrijven, of als een derde partij Arlo Europe of onze klantendatabase overneemt, zal Arlo Europe uw persoonsgegevens en die van andere klanten bekendmaken aan het overnemende bedrijf. Dat bedrijf zal uw persoonsgegevens blijven gebruiken voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring, tenzij u anders wordt geïnformeerd in verband met de overdracht.

Categorieën persoonsgegevens:

Alle categorieën van persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden vermeld.

Rechtsgrondslag:

Gerechtvaardigd belang aangezien wij inschatten dat ons belang bij het mogelijk maken van een overname- of herstructureringsproces, ervan uitgaande dat het overnemende bedrijf vergelijkbare activiteiten uitvoert als Arlo Europe, zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking een gerechtvaardigd belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

Indien Arlo Europa ophoudt te bestaan,bijv. door een fusie, liquidatie of faillissement, of als de klantendatabase van Arlo Europe wordt overgedragen aan een overnemend bedrijf, zullen we de persoonsgegevens wissen zolang het bewaren van dergelijke persoonsgegevens niet wettelijk verplicht is. In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Het verdedigen van onze juridische belangen in geval van een geschil

Wat we doen:

In geval van een geschil, zoals een betalingsgeschil, hebben wij het recht om uw gegevens te gebruiken voor het instellen, verdedigen of afdwingen van de rechtsvordering.

 

Categorieën persoonsgegevens:

Alle categorieën van persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden vermeld.

 

Rechtsgrondslag:

Gerechtvaardigd belang aangezien wij inschatten dat ons belang bij het verdedigen van onze belangen in het geval van een geschil zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Aangezien de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking een gerechtvaardigd belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om een rechtsvordering in te stellen, te verdedigen of af te dwingen, bijvoorbeeld in het geval van een betalingsgeschil, echter met een maximum van 3 jaar.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het delen van persoonsgegevens met rechtshandhavingsinstanties of andere autoriteiten

Wat we doen:

We verwerken uw persoonlijke gegevens mogelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving,bijv.wetgeving op het gebied van boekhouding, audits en belastingen.

In bepaalde rechtsgebieden is het delen van persoonsgegevens met wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten mogelijk geen wettelijke verplichting. We delen mogelijk persoonlijke gegevens zelfs als er geen wettelijke verplichting is, indien we dit belangrijk achten om een misdaad te voorkomen of te onderzoeken.

 

Categorieën persoonsgegevens:

Alle categorieën van persoonsgegevens vermeld in sectie 3 hierboven.

 

Rechtsgrondslag:

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

of

Gerechtvaardigd belang als het delen geen wettelijke verplichting vormt, aangezien wij inschatten dat ons belang bij het verlenen van proportionele hulp aan bevoegde autoriteiten zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Uw rechten:

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en te vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn.

U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om persoonsgegevens over u te wissen.

Wanneer de rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking een gerechtvaardigd belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over wat deze rechten in de praktijk inhouden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

 

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichting, bijvoorbeeld zeven jaar als het gaat om onze verplichtingen op grond van de Boekhoudwet.

     

 

 

 

4. WAAR HALEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VANDAAN

4.1 Gebruikers: De persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangen we van u. We verzamelen geen persoonsgegevens uit andere bronnen. In het geval dat we informatie uit andere bronnen verzamelen, zullen we u afzonderlijk informeren over een dergelijke verzameling. 

4.2 Websitebezoekers: De persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangen we van u. We verzamelen geen persoonsgegevens uit andere bronnen.

4.3 Het is noodzakelijk dat u bepaalde persoonsgegevens aan ons bij Arlo Europe verstrekt om een overeenkomst met ons aan te gaan en zodat wij onze producten en diensten aan u kunnen leveren. Indien u ons niet de benodigde persoonsgegevens verstrekt, is het voor ons niet mogelijk om onze producten of diensten aan u te leveren en daarmee een overeenkomst met u aan te gaan.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING, INCLUSIEF PROFILERING

5.1 We maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

5.2 Wel gebruiken we profilering voor data-analyse en marktonderzoek, wat betekent dat we een geautomatiseerde vorm van verwerking van uw persoonsgegevens uitvoeren om persoonlijke aspecten te evalueren of om voorspellingen over u te doen. In het bijzonder streven we ernaar om onze klanten en geïnteresseerden in verschillende doel- en gebruikersgroepen in te delen in het kader van marktonderzoek (Gebruikerssegmentatie), voor inzicht in verschillende doelgroepen en hun respectievelijke gebruiksgewoonten en interesses, demografische gegevens en de marketing van deze bevindingen in het kader van aan derden geleverde reclamediensten. We gebruiken persoonsgegevens ook voor het beheren van klantrelaties, bijvoorbeeld voor het afhandelen van klantenservicezaken, prijswijzigingen en klanttevredenheidsonderzoeken.

5.3 Het doeleinde van onze profilering en de soorten persoonsgegevens die voor elke profilering worden verwerkt, worden in detail beschreven in sectie 3 hierboven met als doel individueel gerichte direct marketing aan te bieden. Geen van de bovengenoemde verwerkingen leidt ertoe dat op volledig geautomatiseerde basis significante of juridische beslissingen over u worden genomen.

5.4 Mocht u vragen hebben over de profilering, neem dan gerust contact met ons op. U vindt onze contactgegevens in sectie 13 hieronder. Als u niet wilt dat wij profilering gebruiken voor het aanbieden van individueel gerichte direct marketing, hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking door contact met ons op te nemen. We stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doeleinde wanneer we uw bezwaar hebben ontvangen.

6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld en zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben zullen we de persoonsgegevens, inclusief eventuele back-ups, van uw systemen en databases verwijderen. Specifiekere bewaartermijnen zijn te vinden in de tabellen hierboven in sectie 3, onder het kopje ‘Bewaartermijn’. 

7. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

7.1 We delen uw persoonsgegevens mogelijk met betrouwbare externe partijen, zoals andere groepsmaatschappijen, IT-leveranciers en bedrijven waarmee we samenwerken om onze diensten te verlenen. Het kan ook nodig zijn dat we persoonsgegevens bekendmaken op verzoek van overheidsinstanties of aan andere partijen in het kader van gerechtelijke procedures, fusies en overnames of dergelijke. In de onderstaande tabellen vindt u informatie over aan welke externe partijen we mogelijk persoonsgegevens verstrekken en welke categorieën persoonsgegevens in dat geval worden bekendgemaakt. 

We delen uw gegevens mogelijk met:

Categorieën persoonsgegevens die worden gedeeld:

Bedrijven die behoren tot de Verisure Group

Alle categorieën persoonsgegevens.

Arlo Inc. dat het platform voor de diensten van Arlo levert

Videomateriaal, Arlo-accountinformatie, aankoopgeschiedenis en andere persoonsgegevens die via het platform worden verstrekt

Uitbestede klantenondersteuning

Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres, gegevens over uw aankoopgeschiedenis

Factureringsproviders zoals facturatiesystemen om facturen te versturen en te beheren

Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres, Burgerservicenummer, gegevens over uw aankoopgeschiedenis

Softwareproviders zoals cloudserviceproviders, platformproviders en data-analisten om onze website, IT-systemen te beheren en onze technische gegevens op te slaan

Apparaatgegevens zoals IP-adres, Arlo-accountinformatie, gegevens over uw aankoopgeschiedenis

Aanbieders van verkoopondersteuning zoals marketingplatforms en verkoopsystemen

Gegevens die zijn afgeleid van het gebruik van cookies, zoals apparaat-id's, locatiegegevens, IP-adressen

Aanbieders van pakketbezorgdiensten

 

Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres, gegevens over uw aankoopgeschiedenis

Autoriteit of gelijkwaardige derde partij in verband met audits, gerechtelijke procedures of andere soortgelijke doeleinden. Dit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke belangen te beschermen in geval van een geschil

Alle categorieën persoonsgegevens.

De overnemende partij of andere opvolger in het geval van fusies, afsplitsingen, herstructureringen, reorganisaties, ontbindingen en andere verkopen of overdrachten van de activa van Verisure

Alle categorieën persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorverkopen aan een andere partij

8. WAAR WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

8.1 Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens altijd in de EU/EER te verwerken. In sommige omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten overdragen naar een land buiten de EU/EER ("Derde land"). In het geval dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een Derde land, zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens onderworpen blijven aan een in wezen gelijkwaardig beschermingsniveau als in de EU/EER.

8.2 We dragen uw persoonsgegevens over aan ontvangers in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland die onderworpen zijn aan het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit betekent dat de Europese Commissie heeft geoordeeld dat het niveau van gegevensbescherming in dit land in wezen gelijk is aan dat van de EU/EER en dat het daarom mogelijk is om persoonsgegevens naar dat land over te dragen zonder aanvullende waarborgen. Als de ontvanger van persoonlijke gegevens persoonlijke gegevens verwerkt in de Verenigde Staten en deelneemt aan het EU-VS Data Privacy Framework, vertrouwen we voor dergelijke overdrachten op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8.3 Wanneer we persoonsgegevens overdragen aan een Derde land dat niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit, of als de ontvanger niet valt onder het gegevensprivacykader van de EU-VS, passen we een relevant overdrachtsmechanisme toe, dat een toepasselijke waarborg is om ervoor te zorgen dat een in wezen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd in het Derde land, gespecificeerd in de onderstaande tabel. 

Landen buiten de EU/EER:

Gepaste waarborgen:

Verenigde Staten

Standaard contractbepalingen.

 

8.4 Neem alstublieft contact met ons op voor meer informatie over de rechtsgrondslag van een specifieke overdracht of als u een kopie wilt ontvangen van het betreffende overdrachtsmechanisme of informatie over de beveiligingsmaatregelen die in het kader van de overdracht zijn genomen. De contactgegevens staan vermeld aan het einde van deze Privacyverklaring (sectie 13).  

9. UW RECHTEN

9.1 Onze verantwoordelijkheid voor uw rechten 

9.1.1 In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn wij ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat u uw rechten als gegevensbetrokkene effectief kunt uitoefenen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u uw rechten wilt uitoefenen. U vindt de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.

9.1.2 We zijn verplicht om binnen een maand na ontvangst van uw verzoek te reageren op uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen. Als uw verzoek complex is of als we veel verzoeken hebben ontvangen, hebben we het recht om deze termijn met nog eens twee maanden te verlengen. Als we de door u gevraagde actie niet binnen een maand kunnen ondernemen, zullen we u op de hoogte stellen van de reden voor de vertraging en van uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om een gerechtelijk beroep in te stellen.

9.1.3 Er worden geen kosten in rekening gebracht voor informatie, communicatie of maatregelen die wij implementeren. Als uw verzoek echter duidelijk ongegrond of buitensporig is, brengen we mogelijk administratieve kosten in rekening voor het verstrekken van de informatie of het ondernemen van de gevraagde actie. Ook kunnen we weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

9.2 Uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking 

9.2.1 U hebt het recht om het volgende aan te vragen:

a) Toegang tot uw persoonsgegevens Dit betekent dat u het recht hebt om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten. U hebt ook het recht om kosteloos informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij hebben het recht om redelijke administratiekosten in rekening te brengen als u om meer exemplaren vraagt. Als u een verzoek doet via elektronische weg,bijv. via e-mail, zullen we u de informatie verstrekken in een algemeen gebruikt elektronisch formaat.

b) Rectificatie van uw persoonsgegevens Op uw verzoek of op eigen initiatief zullen we gegevens waarvan wij weten dat ze onjuist, onvolledig of misleidend zijn, corrigeren, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. U hebt ook het recht om eventuele onvolledige persoonsgegevens aan te vullen als er iets relevants ontbreekt.

c) Verwijdering van uw persoonsgegevens U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen als er geen dwingende reden is om door te gaan met het verwerken van de gegevens. Dwingende redenen om de verwerking voort te zetten zijn mogelijk:

 i.  verwerking is noodzakelijk voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

  ii. verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

  iii.  verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

  iv. verwerking is noodzakelijk voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden; of

 v.  verwerking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Uw persoonlijke gegevens worden gewist als geen van de bovenstaande omstandigheden van toepassing is en als

i. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor we ze hebben verzameld;

 ii.  wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw instemming en u deze instemming intrekt;

iii. u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een inschatting van het rechtmatige belang, en wij geen dwingende belangen hebben die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden;

iv. wij de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt hebben; of

v.  wij een wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te wissen.

d)  Recht om de verwerking te beperken Dit betekent dat we de verwerking van uw gegevens tijdelijk beperken.  U hebt het recht om beperking aan te vragen wanneer:

 i.  u meent dat uw gegevens onjuist zijn en rectificatie hebt aangevraagd zoals gedefinieerd in paragraaf 9.2.1 b), terwijl wij de juistheid van de persoonsgegevens vaststellen,

ii.  de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de gegevens worden gewist,

 iii.  ij als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens de persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

 iv.  u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking zoals gedefinieerd in paragraaf 9.3 in afwachting van onze inschatting of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan die van u.

9.2.2 We zullen alle redelijke maatregelen nemen om iedereen die persoonsgegevens heeft ontvangen zoals vermeld in sectie 7 hierboven op de hoogte te stellen als we uw persoonlijke gegevens hebben gecorrigeerd of gewist of als we de toegang tot uw persoonsgegevens hebben beperkt nadat u ons hierom hebt gevraagd. Op uw verzoek zullen we u meer informatie verstrekken over de ontvangers van uw persoonsgegevens.

9.3 Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking

9.3.1 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als onze verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang of op de uitvoering van een taak van algemeen belang (zie sectie 3 hierboven). Als u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zullen we uw gegevens alleen blijven verwerken als we daar dwingende redenen voor hebben die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden of als de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

9.3.2 Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden, hebt u altijd het recht om u af te melden aan het einde van een dergelijke e-mail of om uw instemming te wijzigen in de Arlo-app of op uw online account. We stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doeleinde zodra u hebt geweigerd marketingmateriaal te ontvangen. .

9.4 Uw recht om uw instemming in te trekken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw instemming als de rechtsgrond, hebt u altijd het recht om uw instemming in te trekken. U kunt dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn te vinden aan het einde van deze Privacyverklaring.

9.5 Uw recht op gegevensoverdracht

9.5.1 U hebt recht op gegevensoverdracht wanneer wij uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken en wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerking uw instemming of de uitvoering van een contract is.

9.5.2 Recht op gegevensoverdracht betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een machineleesbaar formaat waarmee u deze persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ons ook vragen de persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
9.6 Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in uw eigen lidstaat als u niet tevreden bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

10 WIJ BESCHERMEN UW PERSOONSGEGEVENS

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u zich altijd op uw gemak voelt wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. We hebben daarom zowel technische als organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder toegangsbeperkingen en regelmatige interne controles, om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang, wijziging of verlies. Mocht een datalek plaatsvinden dat materiële gevolgen heeft voor u of uw persoonsgegevens,bijv. dat risico op fraude of identiteitsdiefstal met zich meebrengt, dan nemen wij contact met u op om uit te leggen wat er is gebeurd en om u te adviseren over hoe u eventuele nadelige gevolgen van een voor u relevant datalek kunt beperken. 

11. COOKIES

Wij plaatsen cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") op onze website en app om onder meer uw ervaring bij ons te verbeteren en onze website te vereenvoudigen en aan te passen aan uw behoeften en voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies. here

12. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

12.1 Deze Privacyverklaring is bijgewerkt in februari 2023. 
12.2 We hebben het recht om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De laatste versie van de verklaring is altijd beschikbaar op onze website. Hieronder vindt u de versiegeschiedenis van deze Privacyverklaring 

 Datum

 Beschrijving van wijziging

 15 dec 2023

 Algemene jaarlijkse update.

12.3 Wanneer we wijzigingen aanbrengen die niet louter taalkundig of redactioneel zijn, wordt u binnen een redelijke tijd voordat de wijzigingen van kracht worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking voordat de wijzigingen van kracht worden.

13. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Onze Gegevensbeschermingsfunctionaris fungeert als het centrale aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot onze Privacyverklaring. Er kan via e-mail contact worden opgenomen met de Gegevensbeschermingsfunctionaris of de lokale contactpersoon via dpo@verisure.com.

Als u klachten of vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan gerust contact met ons op:

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, bedrijfsregistratienummer 658538

Postadres: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, T22 AP97

Bezoekadres: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, T22 AP97

E-mail: dpo@verisure.com

Website: www.arlo.com