Privacybeleid

Bijgewerkt op December 2021.

Verisure Arlo Europe DAC, handelend als Arlo Europe ("Bedrijf", "wij" of "ons") gevestigd te Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens en we nemen onze verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en privacy serieus. Verisure Arlo Europe DAC is de beheerder van de gegevens die we over u verzamelen, behalve in de gevallen zoals hieronder beschreven. 

Belangrijke informatie over de Verisure-groep:

Arlo Europe maakt deel uit van de Verisure-groep van gelieerde ondernemingen ("Verisure" of de "Groep") en persoonlijke gegevens worden gedeeld tussen de entiteiten van Verisure. Elke verwerking van persoonlijke gegevens door een Verisure-entiteit wordt uitgelegd in afzonderlijke privacyverklaringen die beschikbaar worden gesteld wanneer uw persoonlijke gegevens voor het eerst worden verzameld door de betreffende Verisure-entiteit, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt ons inschakelt om een service te verlenen. Meer informatie over onze Groep vindt u op www.verisure.com of verkrijgt u door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte Contact opnemen.

 1. De persoonlijke gegevens die we verzamelen en wanneer en waarom we deze gebruiken 
 2. Hoe we persoonlijke gegevens delen binnen het bedrijf en met dienstverleners, toezichthouders en andere derden
 3. Persoonlijke gegevens die wij namens u verwerken
 4. Meer uitleg over direct marketing en profilering
 5. Doorgifte van persoonlijke gegevens wereldwijd en binnen de Verisure-groep
 6. Hoe we persoonlijke gegevens beschermen en opslaan
 7. Cookies
 8. Beschikbare wettelijke rechten om uw privacy te beheren
 9. Hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer ondersteuning.

Updates

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om deze up-to-date te houden met betrekking tot wettelijke vereisten en de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren. Eventuele updates publiceren we op deze webpagina. Controleer deze pagina's regelmatig voor de nieuwste versie van deze verklaring. Als we fundamentele wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een kennisgeving op onze website of e-mail.

1. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN WANNEER EN WAAROM WE DEZE GEBRUIKEN

In dit gedeelte vindt u meer informatie over:

 1. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen
 2. Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen
 3. Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken
 4. De rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonlijke gegevens.

Wanneer we informatie verzamelen

We verzamelen informatie over u als u:

 • zich bij ons registreert of gebruik maakt van onze websites, online landingspagina's of toepassingen;
 • een van onze producten en diensten koopt (hieronder gedefinieerd)   

(1) Arlo-hardwareproducten ("Producten"),

(2) Website(s) die toegankelijk zijn via www.arlo.com/ ,

(3) Registratie en/of aankoop via onze online winkel ("Webshop"),

(4) Services, waaronder technische ondersteuning en services die toegankelijk zijn via de Site(s) ("Webapps"),

(5) Software die naar uw smartphone of tablet kan worden gedownload voor toegang tot services ("Mobiele apps"), en

(6) Abonnementsservices, inclusief services waartoe u toegang hebt via de Webapps en Mobiele apps ("Abonnementsservices").

Let op: Derden kunnen ook Producten en Diensten van Arlo in hun producten en diensten opnemen. Deze integraties vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Aanvullende informatie over ons privacybeleid wordt mogelijk ook verstrekt in andere documenten, zoals beschrijvingen van aanbiedingen, aanvullende privacyverklaringen of via kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van de gegevensverzameling worden verstrekt.

 • Met ons samenwerkt als zakenpartner; collectief aangeduid ("u").
 • Hoe we persoonlijke gegevens delen binnen het bedrijf en met dienstverleners, toezichthouders en andere derden.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u zich registreert bij of interactie hebt met onze websites, online landingspagina's (inclusief sociale media) of toepassingen.

We verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u op interactieve wijze communiceert met een van onze online diensten. Meer informatie over het online verzamelen van gegevens vindt u in het gedeelte Cookies hieronder.

Downloaden en installeren van de toepassing

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten, kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u een account maakt op www.arlo.com of wanneer u Webapps en Mobiele apps van Arlo installeert en zich daarop registreert, een Product registreert of zich aanmeldt voor onze mailinglijst. We kunnen u vragen om de volgende soorten persoonlijke gegevens te verstrekken: voor- en achternaam, land, e-mailadres, serienummer van het product, aankoopdatum, telefoonnummer, postadres en aankoopbewijs. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van een contract).

Telkens wanneer u onze website of app gebruikt, verzamelen we de toegangsgegevens die uw browser of apparaat automatisch verzendt, zodat u de website of app kunt bezoeken. Deze gegevens betreffen standaard technische gegevens (zogenaamde logbestanden) die naar onze server worden verzonden:

 • IP-adres van het aanvragende apparaat,
 • Datum en tijd van aanvraag,
 • Adres van de website en de website die de aanvraag indient,
 • Informatie over de gebruikte browser, het besturingssysteem en de internetprovider (ISP),
 • Online ID (bijv. apparaat-ID's, sessie-ID's),
 • Volume,
 • De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek aan de website en het gebruik van onze app mogelijk te maken en om daarnaast de functionaliteit en veiligheid van onze systemen te ondersteunen. Voor de hierboven beschreven doeleinden worden toegangsgegevens ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische informatie te verschaffen over het gebruik van onze website en app om de gebruiksgewoonten van onze bezoekers op te nemen in onze website. (Bijvoorbeeld het aantal mobiele apparaten dat wordt gebruikt om de pagina's op te halen) en om in het algemeen onze website en app administratief te onderhouden.

De informatie die in de logbestanden is opgeslagen, maakt het niet mogelijk dat er directe conclusies over u worden getrokken. Beter gezegd, we slaan de IP-adressen alleen op in een verkorte, geanonimiseerde vorm. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) f van de AVG (gerechtvaardigd belang).

Downloaden en installeren van de toepassing

Om onze app te downloaden en te installeren vanuit een app store (bijv. Google Play Store of Apple App Store), moet u zich eerst registreren bij de provider van de app store voor een gebruikersaccount en een bijbehorende gebruiksovereenkomst met de store aangaan. Wij hebben geen invloed op deze derde en zijn geen partij bij het contract tussen u en de store. Bij het downloaden en installeren van de app wordt de benodigde informatie doorgegeven naar de betreffende app store, met name uw gebruikersnaam, e-mailadres en het klantnummer van uw account, het tijdstip van de download en het individuele apparaatidentificatienummer. We hebben geen controle over deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. We verwerken deze verstrekte gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor het downloaden en installeren van de app op uw mobiele apparaat (zoals een smartphone of tablet). In dit geval is artikel 6 (1) f van de AVG (gerechtvaardigd belang) de rechtsgrondslag hiervoor.

Push-nieuws

De app kan u informatie verschaffen via zogenaamde pushberichten (bijv. statusberichten over het alarmsysteem), ook als u de app niet op de voorgrond gebruikt. De berichten kunnen een geluid, melding (bijvoorbeeld in de vorm van een schermbanner) en/of symbool (een afbeelding of cijfer op het app-pictogram) zijn. Als u dit niet wilt, kunt u het verzenden van pushberichten over uw apparaat op elk gewenst moment uitschakelen.

De rechtsgrond voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 (1) b (uitvoering van een contract) AVG, voor wat betreft pushberichten met betrekking tot de contractverwerking. Voor het overige wordt de rechtsgrondslag gevormd door artikel 6 (1) f van de AVG, gebaseerd op ons rechtmatige belang bij het verstrekken van productaanbevelingen.

Enquêtes

Wanneer u deelneemt aan een van onze enquêtes, gebruiken we uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. In principe evalueren we de gegevens anoniem voor interne doeleinden. Als enquêtes bij uitzondering niet anoniem worden geëvalueerd, worden de gegevens alleen met uw toestemming verzameld. In het geval van anonieme enquêtes is de AVG niet van toepassing en in uitzonderlijke gevallen, in het geval van persoonlijke evaluaties, is de rechtsgrondslag de bovengenoemde toestemming conform artikel 6 (1) a van de AVG. We maken gebruik van diverse externe aanbieders van tevredenheidsonderzoeken, waaronder Medallia en Kantar. We verzamelen mogelijk ook aanvullende persoonlijke gegevens, zoals uw interesses of hobby's, uw geslacht of leeftijd en/of andere informatie die u vrijwillig met ons deelt over u of over derden (d.w.z. vrienden of familieleden).

Gegevens die u vrijwillig deelt of verstrekt

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u via arlo.com en Webapps en Mobiele apps van Arlo verstrekt of in een openbaar gedeelte van onze website post, bijvoorbeeld op prikborden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de toegang tot uw Arlo-camera te delen via een uitnodigingslink die u naar vrienden kunt sturen.

Informatie van vrienden

Als u ervoor kiest om ons persoonlijke gegevens van derden (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) te verstrekken, moet u ervoor zorgen dat u hiervoor toestemming van die derde hebt. Een voorbeeld hiervan is het aan ons verstrekken van de namen en afbeeldingen die u koppelt aan accountgebruikers of het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal naar vrienden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) a AVG (uw toestemming). We vertrouwen erop dat u de noodzakelijke toestemmingen voor deze activiteit hebt verkregen.

Doneren

Als u afbeeldingen of video's doneert voor #caughtonarlo of voor ons gebruik bij het ontwikkelen van onderzoek of kunstmatige intelligentie, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6 (1) a AVG (uw toestemming). We vertrouwen erop dat u de noodzakelijke toestemmingen van derden hebt verkregen voor deze activiteit.

Sociale media

Arlo maakt ook gebruik van bepaalde aanbieders ('Providers van sociale netwerken') voor assistentie en ondersteuning bij bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld: Als u ondersteuning vraagt via onze Facebook-, Twitter- of Instagram-pagina, geven we uw contactgegevens en vragen door aan andere diensten die we gebruiken om ondersteuning aan klanten te bieden. Deze providers van sociale netwerken zijn onder andere:

 • Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Twitter (Twitter International Company, een Iers bedrijf met statutaire zetel te One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland)https://twitter.com/en/privacy
 • De Instagram-service is een van de Facebook-producten die u van Facebook Ireland Limited ontvangt.

We beheren op de sociale netwerken ook een pagina (fanpagina) die we gezamenlijk met de provider van het sociale netwerk aanbieden om te communiceren met volgers (zoals onze klanten en potentiële klanten) en om informatie aan te bieden over onze producten en diensten. We worden bij het beheer van deze community ondersteund door bedrijven als Merkle Inc.

Via deze providers van sociale netwerken kunnen we statistieken ontvangen over het gebruik van onze fanpagina (bijvoorbeeld informatie over aantallen, namen, interacties zoals vind-ik-leuks en opmerkingen, evenals gebundelde demografische en andere informatie of statistieken). Kijk op de privacypagina's van deze providers voor meer informatie over de aard en de omvang van deze statistieken en hun respectieve verantwoordelijkheden.

Wanneer deze providers van sociale netwerken optreden als gegevensbeheerder, hebben ze eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van bepaalde gegevens zoals uiteengezet in hun servicevoorwaarden. We willen u er echter op wijzen dat wanneer u de fanpagina bezoekt, gegevens over uw gebruiksgedrag op de pagina aan de providers worden doorgegeven. De providers kunnen de bovengenoemde informatie vervolgens verwerken om meer gedetailleerde statistieken te maken en te gebruiken voor hun eigen marktonderzoeks- en reclamedoeleinden waarover wij geen controle hebben.

Als u zich toegang verschaft tot onze diensten via uw Facebook-account, ontvangen we mogelijk persoonlijke gegevens over u, zoals uw naam, e-mailadres en geslacht. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen via uw account bij de provider van het sociale netwerk, kunnen afhankelijk zijn van de privacyinstellingen van uw account. Voor wat betreft de uitvoering van het contract tussen ons is artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van een contract) de rechtsgrondslag voor deze verwerking en in alle andere gevallen vormt artikel 6 (1) f AVG (gerechtvaardigd belang) de grondslag.

Gegevensverwerking met betrekking tot onze producten

Er worden in verband met onze producten persoonlijke gegevens verzameld, afhankelijk van welke producten u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt. Hieronder staan de bedrijfsprocessen waarbij we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Deze gegevens worden rechtstreeks door u of door derden aan ons verstrekt of verzameld tijdens uw activiteiten op onze website of het gebruik van onze producten. De rechtsgrondslag voor verwerking van gegevens met betrekking tot bestellingen, productgebruik, video's, opgenomen gesprekken en klantenservice is het contract dat met ons is gesloten conform artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van een contract). Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie over uw aankoopgeschiedenis om ervoor te zorgen dat we u kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van uw relatie met ons en om ervoor te zorgen dat u de producten en diensten hebt die voor u interessant kunnen zijn. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) f van de AVG (gerechtvaardigd belang).

Aankooporders

Wanneer u een product koopt in onze Webshop, verzamelen we de volgende informatie zodat we de bestelling kunnen verwerken en uw product of producten kunnen verzenden:

 • Voor- en achternaam,
 • E-mailadres,
 • Factuur- en verzendgegevens, waaronder adres,
 • Telefoonnummer.

Voor persoonlijke gegevens met betrekking tot betaalgegevens, zoals creditcardgegevens of bankgegevens, vertrouwen wij op een professionele betaaldienstverlener. De betaaldienstverlener is Adyen en deze is verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetaankoop. Wij slaan uw betaalgegevens niet op en verwerken ze niet.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot het verzendadres worden afhankelijk van uw locatie gedeeld met verschillende pakketdiensten. We delen uw verzend- en contactgegevens met het doel uw bestelling te verzenden.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw aankooporder is artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van een contract).

Productgebruik

We verzamelen informatie over het gebruik van onze producten en apparaten en statistieken over de prestaties van uw Arlo-apparaten voor onderhouds- en probleemoplossingsdoeleinden. Deze informatie omvat internetsnelheid, voltagegegevens, opslaggegevens, foutpercentages en andere prestatiegegevens. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van een contract).

Video's

Uw inhoud is eigendom van u. We openen uw inhoud niet zonder uw medeweten of toestemming. Voor onze Arlo-producten verzamelen, verwerken en slaan we de video's op die u met uw systemen maakt gedurende verschillende perioden, afhankelijk van uw abonnementen, configuraties en instellingen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat wij delen van video's vastleggen en aan u e-mailen als onderdeel van een melding of dat we de gegevens analyseren om bewegingen of andere gebeurtenissen te identificeren. We kunnen persoonlijke gegevens van uw Arlo-camera's verwerken, zodat we u waarschuwingen kunnen sturen wanneer er iets gebeurt, maar deze verwerking wordt uitgevoerd door kunstmatige intelligentie en niet door menselijke controlecentra.

Contact en klantenservice

U kunt via onze website of app op verschillende manieren contact met ons opnemen. Een voorbeeld is wanneer u per e-mail, telefoon of via de website contact opneemt met onze ondersteuning. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: Uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens en telefoonnummer.

Voor zover de informatie vereist is om op uw verzoek te reageren of om een contract te sluiten of uit te voeren, verwerken we deze uitsluitend om met u te communiceren. Dit is nodig om u een aanbieding te kunnen doen of om contact met u op te nemen. Daarnaast verzamelen we deze gegevens voor statistische doeleinden om onze producten en diensten te verbeteren, voor interne doeleinden, om onze medewerkers op te leiden en om kwaliteitscontroles uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) f (gerechtvaardigd zakelijk belang).

Alle telefoongesprekken worden opgenomen en opgeslagen in een beveiligde database van derden. De rechtsgrondslag is zowel het contract tussen u en ons conform artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van een contract), als artikel 6 (1) c AVG (wettelijke verplichting).

Verisure-diensten

Als u een van uw Arlo-producten of -diensten koppelt aan Verisure-producten of -diensten, worden uw gegevens ook verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Verisure-entiteit in het betreffende land. Deze verklaring kunt u vinden door de relevante landentiteit op te zoeken op www.verisure.com

Rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen indien we ervan overtuigd zijn dat we een passende rechtsgrondslag hebben om dit te doen. Dit kan de volgende redenen hebben:

 1. We moeten uw persoonlijke gegevens gebruiken om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan. Om bijvoorbeeld de betaling te ontvangen voor het product dat u hebt besteld en de levering naar uw thuisadres te regelen;
 2. We moeten uw persoonlijke gegevens gebruiken voor ons gerechtvaardigde belang als commerciële organisatie. We kunnen bijvoorbeeld gesprekken met onze klantenservice opnemen, zodat we kunnen beoordelen hoe we gesprekken afhandelen om de kwaliteit en training van ons personeel te verbeteren of om u diensten te bieden binnen ons productenpakket van een van de entiteiten in de Verisure-groep. In al deze gevallen zullen wij te allen tijde zorg dragen voor uw gegevens op een manier die proportioneel is en uw privacyrechten respecteert. Zoals is uitgelegd, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 3. We moeten uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan een relevante wettelijke of regelgevende verplichting die we hebben. Bijvoorbeeld voor belastingaangifte. We hebben uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een bepaalde activiteit. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om een enquête voor ons in te vullen om ons te helpen onze producten te verbeteren.

Als u meer wilt weten over de rechtsgrond op basis waarvan wij persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen

2. DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN ANDEREN

In dit gedeelte vindt u meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens delen:

 1. Binnen onze groep
 2. Met overheidsorganisaties en -instanties, wetshandhavingsinstanties en toezichthouders, en
 3. Met derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren.

We delen uw persoonlijke gegevens op de manier en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven:

 • Binnen de Verisure-groep, indien verstrekking noodzakelijk is om u onze producten of diensten te leveren, om ons bedrijf te beheren, voor marketing- en promotiedoeleinden of om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren. Klik hier voor een lijst van andere bedrijven binnen onze groep.
 • Met overheidsorganisaties en -instanties, wetshandhavingsinstanties en toezichthouders, waaronder uw lokale Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en/of de gegevensbeschermingscommissie, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels, en verzoeken van wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties. Om indien nodig rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of, wanneer de wet ons daartoe verplicht of dit toestaat, informatie te verstrekken in verband met overheidsonderzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures indien dit noodzakelijk is voor gerechtelijke vervolging of handhaving.
 • Met derden die het beheer van ons bedrijf en de levering van diensten ondersteunen.
  Deze derden hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en gebruiken alle persoonlijke gegevens die we met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend voor het leveren van de contractuele service aan ons. Deze derden zijn onder andere:

o   Financiële dienstverleners (bijv. incassobureaus) waaraan we vorderingen op basis van het contract met u kunnen toewijzen, bijvoorbeeld in het geval van niet-tijdige betaling van producten en diensten;

o   Dienstverleners op het gebied van wet- en regelgeving, zoals advocatenkantoren, auditors en accountancy-bedrijven;

o   Kredietinformatiebureaus en -organisaties die als taak hebben fraude met financiële diensten te voorkomen;

o   Magazijnen en opslagbedrijven in de Verenigde Staten en de EU voor het beheer van de logistiek van onze producten;

o   Leveringsbedrijven die onze producten vervoeren en afleveren;

o   Winkels en online detailhandelaren die namens ons producten verkopen;

o   Telefoonserviceproviders (bijvoorbeeld Genesys, Oracle) die we gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen;

o   IT-serviceproviders die helpen bij het beheer van onze IT- en backofficesystemen, waaronder onafhankelijke interne audits van IT-teams die geen deel uitmaken van de product-engineering, zoals regelmatige penetratietests en conformiteitsaudits voor PCI;

o   Leveranciers van analysediensten en zoekmachines (zie hieronder) om ons te helpen de website te verbeteren en te optimaliseren;

o   Datacenters waar onze website en databases zijn opgeslagen, waaronder video's en afbeeldingen;

o   IT-serviceproviders die onze systemen onderhouden;

o   Adviesbureaus en PR-bureaus zoals Amazon LLC of Google LLC, inclusief bureaus die ons helpen bij het verzenden van marketingberichten, die ons helpen met verkoopgerelateerde activiteiten of after sales en het verlenen van klantenservice.

o   Indien wij in de toekomst een deel van of al onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen aan een derde, kunnen wij informatie verstrekken aan een potentiële of daadwerkelijke externe koper van onze activiteiten of activa.

o   We kunnen niet-persoonlijke informatie over de bezoekers van onze website, verkeerspatronen en websitegebruik in gebundelde, statistische vorm delen met onze partners, gelieerde ondernemingen of adverteerders, waaronder Amazon LLC, Google LLC en Facebook Limited.

o   Om uiteenlopende redenen moeten we van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens mogelijk delen met anderen. In dat geval zullen we u hiervan op de hoogte stellen en uw toestemming vragen voordat we deze delen.

Indien wij in de toekomst een deel van of al onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen aan een derde, kunnen wij informatie verstrekken aan een potentiële of daadwerkelijke externe koper van onze activiteiten of activa.

We kunnen niet-persoonlijke informatie over de bezoekers van onze website, verkeerspatronen en websitegebruik in gebundelde, statistische vorm delen met onze partners, gelieerde ondernemingen of adverteerders, waaronder Amazon LLC, Google LLC en Facebook Limited.

Om uiteenlopende redenen moeten we van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens mogelijk delen met anderen. In dat geval zullen we u hiervan op de hoogte stellen en uw toestemming vragen voordat we deze delen. Hierbij geldt als rechtsgrond het contract tussen u en ons conform artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van het contract), artikel 6 (1) c AVG (wettelijke verplichting) of artikel 6 (1) f AVG (rechtmatig belang).

3.PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE NAMENS U VERWERKEN

De gegevens die op uw Arlo-apparaten zijn vastgelegd, zijn van u. In sommige gevallen kunnen we als verwerker optreden met betrekking tot de inhoud die u vastlegt en opneemt op uw apparaat of apparaten. We verschaffen ons alleen toegang tot uw inhoud om de gewenste dienst aan u te leveren.

De wetgeving inzake gegevensbescherming en videobewaking in uw rechtsgebied is van toepassing op uw gebruik van onze producten en diensten. De manier waarop u uw apparaten installeert, is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Als u hulp nodig hebt, vindt u hier de installatiegids , maar dit is slechts een leidraad en op geen enkele manier doorslaggevend. Als u twijfels hebt over de installatie, moet u een expert inschakelen om de apparaten namens u te installeren. Arlo Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot een apparaat dat niet in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming is geïnstalleerd.  U bent de gegevensbeheerder met betrekking tot persoonlijke gegevens die u verkrijgt bij het gebruik van onze producten en diensten (zoals video- of audio-opnamen, live video- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten verzamelen uit hun omgeving om hun functies uit te voeren) en u bent er als enige verantwoordelijk voor dat u zich aan de toepasselijke wetgeving houdt wanneer u onze producten of diensten gebruikt. U moet bijvoorbeeld een kennisgeving ophangen om personen die uw huis bezoeken te waarschuwen dat u onze producten of diensten gebruikt. Het vastleggen, opnemen of delen van video- of audiocontent die betrekking heeft op anderen of het vastleggen van informatie over gezichtskenmerken van anderen kan van invloed zijn op de privacy- en gegevensbeschermingsrechten van die personen.

4. NADERE UITLEG OVER DIRECT MARKETING EN PROFILERING

In dit gedeelte vindt u meer informatie over het volgende:

 1. Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten
 2. Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren
 3. Wanneer en hoe we profilering toepassen en analyses uitvoeren.

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten die volgens ons interessant voor u zijn. We gebruiken de persoonlijke gegevens die we eventueel hebben, zoals voornaam, achternaam, thuisadres, aankoopgeschiedenis, telefoonnummer, e-mailadres en land van verblijf. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, per post of telefoon of via andere communicatiekanalen (zoals gerichte online advertenties). We willen alleen contact met u opnemen als dat zinvol is, niet voor alle soorten reclamecommunicatie.

Als we uw contactgegevens hebben omdat u onlangs onze producten en diensten hebt gekocht of daarin interesse hebt getoond, houden we u op de hoogte van vergelijkbare producten of diensten (inclusief speciale aanbiedingen en kortingen). In sommige gevallen ontvangen we van externe bedrijven, zoals marketingbedrijven, reclame-engines van derden (zoals Amazon LLC of Google LLC), zoekmachines op internet en online vergelijkingsportals, persoonlijke gegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om u onze producten en diensten aan te bieden en te verkopen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor statistische doeleinden, waarbij we verzamelde gegevens combineren om onze producten en diensten te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. In alle gevallen respecteren wij uw voorkeuren voor de manier waarop wij onze marketingactiviteiten ten aanzien van u beheren. We doen dit op basis van art. 6 1 (f) (gerechtvaardigd zakelijk belang) en in sommige gevallen op basis van art. 6 1 (a) (uw toestemming).

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

Om privacyrechten te beschermen en u controle te geven over de manier waarop we op u gerichte marketingactiviteiten beheren:

 1. Nemen we maatregelen om direct marketing te beperken tot een redelijk en evenredig niveau en u alleen berichten te sturen die volgens ons interessant of relevant voor u kunnen zijn;
 2. Kunt u op elk moment uw persoonlijke profiel bijwerken of corrigeren of uw voorkeuren wijzigen met betrekking tot de manier waarop wij met u communiceren, inclusief de manier waarop u informatie over de nieuwste aanbiedingen of nieuwsupdates van ons ontvangt;
 3. Als u een online account bij ons hebt, kunt u uw marketingvoorkeuren het gemakkelijkst bijwerken en/of uw persoonlijke gegevens wijzigen door in te loggen op uw account. U kunt ook op de link "afmelden" klikken die u vindt in online nieuwsbrieven die u ontvangt of contact opnemen met onze klantenservice doorhier te klikken;
 4. kunt u ons op elk gewenst moment vragen om u geen direct marketing en/of marketinge-mails meer te sturen. Klik hiervoor op de link "afmelden". U vindt deze link in alle marketingberichten die we u per e-mail sturen. U kunt ook contact met ons opnemen via dpo@verisure.com. Zie sectie 9 voor de volledige informatie. Geef hierbij aan of u wilt dat we stoppen met alle vormen van marketing of alleen met een bepaald type (bijv. e-mail); en
 5. kunt u de manier wijzigen waarop uw browser met cookies omgaat door de instellingen van uw browser te controleren. Cookies kunnen worden gebruikt om online advertenties weer te geven.

We raden u aan regelmatig de privacyverklaringen en voorkeursinstellingen te controleren die voor u beschikbaar zijn op sociale-mediaplatforms en in de voorkeuren van uw account bij ons. Raadpleeg het gedeelte over cookies hieronder voor meer informatie over derden die helpen bij de analytische verwerking.

Wanneer en hoe we profilering toepassen en analyses uitvoeren

Wij gebruiken uw gegevens voor gegevensanalyse en marktonderzoek. Een hoofddoel hierbij is het onderverdelen van onze klanten en geïnteresseerde partijen in verschillende doel- en gebruikersgroepen in de context van marktonderzoek (gebruikerssegmentatie), om inzicht te krijgen in verschillende doelgroepen en hun respectieve gebruiksgewoonten en interesses, demografische gegevens en voor de marketing van deze bevindingen in het kader van reclamediensten aan derden. We gebruiken persoonlijke gegevens ook om klantrelaties te beheren, bijvoorbeeld voor klantenservice, prijsaanpassingen en klanttevredenheidsonderzoeken. Om te kunnen werken met geschikte prijsaanpassingen voor onze verschillende klantcategorieën, kunnen we kijken naar parameters zoals uw adres, contractduur en uw interacties met ons. Geen van de hierboven genoemde verwerkingen heeft als resultaat dat er op volledig automatische wijze belangrijke of juridische beslissingen over u worden genomen.

Afhankelijk van het doel gebruiken we de gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Voor analyses gebruiken we bijvoorbeeld gebundelde, statistische gegevens, gedepersonaliseerde (geanonimiseerde) gegevens of gepseudonimiseerde gegevens en gegevens over de aankoopgeschiedenis en apparaat- en toegangsgegevens. Dit geeft ons anoniem of gepseudonimiseerd inzicht in het algemene gebruiksgedrag van onze klanten en geïnteresseerde partijen. Zie het gedeelte Cookies hieronder voor meer informatie.

5. DOORGIFTE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS WERELDWIJD

In dit gedeelte vindt u meer informatie over:

 1. Hoe we als internationaal bedrijf opereren en gegevens internationaal doorgeven.
 2. De maatregelen die we hebben ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen als we deze doorgeven naar het buitenland.

Hoe we als internationaal bedrijf opereren en gegevens internationaal doorgeven

Wij zijn wereldwijd actief. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen in landen buiten de EU, waaronder de VS, India, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Peru, Argentinië, Brazilië en Chili, waar andere normen voor gegevensbescherming gelden.

De maatregelen die we hebben ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen als we deze doorgeven naar het buitenland

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat doorgiftes van persoonlijke gegevens in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, zorgvuldig worden beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen en beperkt blijven tot landen die worden erkend als landen die een passend niveau van wettelijke bescherming bieden of landen waarvan wij kunnen vaststellen dat er een alternatieve regeling bestaat om uw privacyrechten te beschermen. Met het oog hierop:

 1. zorgen wij ervoor dat doorgiftes binnen de Verisure-groep worden gedekt door een overeenkomst die is aangegaan door leden van de groep (een intragroepsovereenkomst), waarin elk lid contractueel verplicht wordt om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens een adequaat en consistent beschermingsniveau krijgen, ongeacht de locatie binnen de Verisure-groep waarnaar de gegevens worden overgedragen; 
 2. stellen we bij doorgifte van uw persoonlijke gegevens buiten de Verisure-groep of aan derden die helpen bij het leveren van onze producten en diensten, contractuele verplichtingen op en waarborgen we dat zij afdoende veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen;
 3. valideren we verzoeken om informatie van wetshandhavingsinstanties of toezichthouders zorgvuldig voordat er persoonlijke gegevens worden verstrekt.

U hebt het recht om bij ons meer informatie op te vragen over de waarborgen die we hebben ingesteld (inclusief een kopie van de relevante contractuele verbintenissen) om een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen in geval van doorgiftes zoals hierboven vermeld. De rechtsgrondslag is zowel het contract tussen u en ons conform artikel 6 (1) b AVG (uitvoering van een contract) als artikel 6 (1) f AVG (rechtmatig belang).

6. HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN EN OPSLAAN

In dit gedeelte vindt u meer informatie over het volgende:

 1. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
 2. Persoonlijke informatie binnen de Arlo-community's en online
 3. Opslag van uw persoonlijke gegevens

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Rekening houdend met de aard van de betreffende informatie hebben we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidsregels en procedures geïmplementeerd en voeren we voortdurend verbeteringen daarin door om het risico op onbedoelde vernietiging of verlies of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot dergelijke informatie te beperken.

Aangezien de beveiliging van uw persoonlijke gegevens deels afhangt van de effectiviteit van de beveiliging van de apparaten (computer/laptop/mobiel/tablet/enz.) die u gebruikt om met ons te communiceren en van de veiligheidsmaatregelen die u gebruikt om uw toegang te beschermen (gebruikers-ID's en wachtwoorden), raden wij u aan de nodige maatregelen te nemen om deze informatie te beschermen.

Draadloze camera's van Arlo maken via WiFi Protected Setup (WPS) en WPA2-AES-gegevenscodering verbinding met het cameranetwerk van het Arlo Base Station. De Wi-Fi-verbinding wordt beveiligd door een willekeurig, uniek en lang wachtwoord dat niet fysiek zichtbaar is op het product. Dit wachtwoord is in de fabriek op het basisstation geprogrammeerd en wordt opnieuw gegenereerd wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld.

Het Arlo Base Station wordt met een Ethernet-kabel op de backend aangesloten via de router in het huis van de klant. Beschermende maatregelen zorgen ervoor dat het basisstation niet toegankelijk is via het LAN-netwerk.

De gegevens worden op een veilige manier verzameld en tijdens de overdracht van gegevens wordt Transport Layer Security(TLS) gebruikt. Accounts worden geverifieerd met een beveiligd aanmeldingsmechanisme. Wij maken gebruik van eenzijdig hashen en salt-codering voor alle wachtwoorden. Tot slot verschaffen we ons geen toegang tot gegevens en delen wij geen gegevens, tenzij de wet dat voorschrijft of tenzij u daarvoor toestemming geeft om systeemproblemen op te lossen.

Betalingen: Alle geleverde gevoelige/credit-informatie wordt via veilige communicatiemethoden verzonden en vervolgens veilig opgeslagen in de databank van onze betalingsgateway-provider. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen met speciale toegangsrechten voor dergelijke systemen. De leverancier van de betalingsgateway moet de informatie vertrouwelijk houden. Arlo Europe slaat geen betalingsinformatie op. Deze gegevens worden opgeslagen bij onze betaalproviders, die PCI-conform werken.

Persoonlijke informatie binnen de Arlo-community's en online

Het internet is niet 100% veilig. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van onze site of de sites van onze partners volledig veilig is. Wij raden u aan voorzichtig te zijn in uw gebruik van het internet. Dit betekent onder meer dat u wachtwoorden niet moet delen en zich niet moet aanmelden op apparaten die u niet kent. Als u deelneemt aan een discussieforum, lokale community of chatroom op een Arlo-website, moet u er rekening mee houden dat de informatie die u daar verstrekt (d.w.z. uw openbare profiel) algemeen beschikbaar wordt gemaakt aan anderen en kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, u ongevraagde berichten te sturen, of wordt gebruikt voor doeleinden waarover wij noch u controle hebben. Houd er ook rekening mee dat er voor afzonderlijke forums en chatrooms extra regels en voorwaarden gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke of andere informatie die u op deze forums besluit te verstrekken.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Als uw gegevens niet meer nodig zijn, zullen wij maatregelen treffen om ze op een veilige manier te (laten) verwijderen of te (laten) bewaren in een vorm die het onmogelijk maakt u te identificeren. We hebben tijdslimieten bepaald voor het verwijderen van bepaalde gegevens, rekening houdend met het type diensten dat wordt geleverd in het kader van de Producten en Diensten, de duur van onze relatie met u, verplichte bewaartermijnen en verjaringstermijnen.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij daartoe verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke, reglementaire, fiscale en boekhoudkundige vereisten. In bepaalde gevallen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw persoonlijke gegevens voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden op te slaan voor een periode van maximaal tien jaar vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt.

7. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat kleine hoeveelheden informatie bevat dat wordt gedownload naar / opgeslagen op uw computer (of andere apparaten met internettoegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een website bezoekt.

Cookies kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen. Cookies helpen ons informatie te onthouden over uw bezoek aan onze website, zoals uw land, taal en andere instellingen. Met cookies krijgen we inzicht in wie welke webpagina's en advertenties heeft gezien en kunnen we bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en wat de populairste delen van onze website zijn. Ze kunnen ons ook helpen onze website efficiënter te beheren en uw volgende bezoek gemakkelijker, comfortabeler en persoonlijker maken. Om onze website te verbeteren, gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën (zoals webbakens) om statistieken over algemeen gebruiksgedrag te verzamelen en te analyseren met behulp van toegangsgegevens. Daarnaast gebruiken we analytische diensten om het gebruik van onze verschillende marketingkanalen te evalueren.

Cookies stellen ons in staat om verschillende andere dingen te doen, zoals nader wordt uitgelegd in ons Cookiebeleid. Dit beleid kunt u openen door op de onderstaande link te klikken.

Kijk voor meer informatie over hoe onze cookies werken, welke cookies we gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren in ons Cookiebeleid.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor analysedoeleinden

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ook voor reclamedoeleinden. Sommige toegangsgegevens die worden gebruikt bij het gebruik van onze website, worden gebruikt voor op interesse gebaseerde advertenties. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen we u gepersonaliseerde advertenties op onze website en op de websites van andere aanbieders laten zien. Dit betekent dat de advertenties passen bij uw werkelijke interesses en behoeften.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking die in het volgende gedeelte wordt beschreven, is artikel 6 (1) f AVG op basis van ons rechtmatige belang bij het promoten van onze producten en diensten in gepersonaliseerde vorm.

In het volgende gedeelte geven we uitleg over deze technologieën en noemen we de leveranciers die voor deze technologieën worden gebruikt.

Meer specifiek kunnen de verzamelde gegevens het volgende omvatten:

 1. Het IP-adres van het apparaat,
 2. De datum en tijd van toegang,
 3. Het identificatienummer van een cookie,
 4. Apparaatherkenning van mobiele apparaten
 5. En technische informatie over de browser en het besturingssysteem.

De verzamelde gegevens worden echter alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen, zodat er geen directe conclusies over u kunnen worden getrokken. Via de desbetreffende instellingen op de websites kunt u deelname aan onze analytische en reclame-opties uitschakelen. Beide bieden de mogelijkheid om veel adverteerders te blokkeren. Op beide websites kunnen de vermelde providers alle advertenties in één keer uitschakelen met behulp van opt-out cookies of voor elke provider apart instellingen opgeven. Houd er echter rekening mee dat als u alle cookies uit uw browser verwijdert of later een andere browser en/of een ander profiel gebruikt, u opnieuw een opt-out-cookie moet instellen.

Bedrijven en diensten die wij gebruiken om uw online ervaring te verbeteren

Google LLC

Onze website maakt gebruik van verschillende diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Volgens Google is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de contactpersoon voor alle Europese kwesties op het gebied van gegevensbescherming. Google kan de gegevens die in deze context worden gegenereerd voor evaluatie en opslag doorsturen naar een server in de VS. In dit geval is Google onderworpen aan het EU-VS Privacyschild. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google persoonlijke gegevens verwerkt met betrekking tot de gebruikte Google-producten.

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. Google kan de gegevens die in deze context worden gegenereerd voor evaluatie en opslag doorsturen naar een server in de VS. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Voor dit doel is Google Analytics op onze website uitgebreid met de code "anonymizeIP" om te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld.

Google verwerkt de informatie die via de cookies wordt verkregen om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten voor websitebeheerders en om aanvullende informatie te verstrekken over het gebruik van de website en het gebruik van de diensten op internet.

U kunt uw browser zoals hierboven uitgelegd configureren om cookies te weigeren, of u kunt een door Google geleverde browser-add-on gebruiken om te voorkomen dat door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, waarmee trackingtools en andere services, ook wel websitetags genoemd, kunnen worden beheerd. Een tag is een element dat in de broncode van onze website wordt opgenomen, bijvoorbeeld om bepaalde gebruiksgegevens vast te leggen. Voor Google Tag Manager zijn geen cookies vereist. Google Tag Manager zorgt ervoor dat de gebruiksgegevens die onze partners nodig hebben (zie de hierboven beschreven procedures voor gegevensverwerking) aan hen worden doorgegeven.

Google Fonts

Onze website maakt gebruik van de Google Fonts-service. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser het lettertype dat u nodig hebt om teksten correct en aantrekkelijk weer te geven. Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Volgens Google worden deze verzoeken gescheiden uitgevoerd van Google-services waarvoor gebruikers zich moeten verifiëren.

Conversies bijhouden in Google AdWords

Onze websites maken gebruik van de Google Ads-service. Met "conversies bijhouden" van Adwords worden door ons gedefinieerde acties van klanten (zoals klikken op een advertentie, paginaweergaven, downloads) vastgelegd en geanalyseerd. "AdWords Remarketing" gebruiken we om u gepersonaliseerde reclameboodschappen voor onze producten te laten zien op partnerwebsites van Google. Beide services maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google, afhankelijk van de instellingen in uw Google-account, uw browsegeschiedenis van internet en apps koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren. Als u deze koppeling met uw Google-account niet wilt, moet u zich mogelijk afmelden bij Google voordat u onze website gebruikt.

U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd, zoals hierboven is uitgelegd. Daarnaast kunt u naar de advertentie-instellingen van Google gaan en de optie "Advertenties personaliseren" uitschakelen. In dat geval geeft Google alleen algemene advertenties weer die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die u verzamelt.

 

Google Marketing Platform

Onze website maakt gebruik van het Google Marketing Platform met de functie DoubleClick.
DoubleClick maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Met de functie DoubleClick kunnen Google en zijn partnerwebsites advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet.

Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo aanpassen dat er geen cookies worden opgeslagen. In dat geval kunt u echter niet alle functies van de website volledig gebruiken. Daarnaast kunt u de browserplug-in voor DoubleClick deactiveren om te voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens en gegevens over uw gebruik van de website verzamelt en verwerkt. Als alternatief voor de browserplug-in en in browsers op mobiele apparaten kunt u naar de advertentie-instellingen van Google gaan en de optie "Advertenties personaliseren" uitschakelen. In dat geval geeft Google alleen algemene advertenties weer die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die u verzamelt.

Facebook Custom Audience

Onze website maakt gebruik van de zogeheten Facebook Custom Audience, een service van het sociale netwerk Facebook. Deze service wordt aan gebruikers buiten de VS en Canada aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Voor alle overige gebruikers is dit Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS ("Facebook"). Voor deze service implementeert Facebook een zogenaamde pixel op onze website. Met behulp van de pixel kan Facebook bezoekers van onze website identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). De Facebook-advertentie die we gebruiken, wordt dan alleen weergegeven aan degenen die interesse hebben getoond in ons online aanbod.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de VS, is het EU-VS Privacyschild van toepassing op Facebook. Facebook gebruikt deze gegevens om zoveel mogelijk klanten te koppelen aan Facebook-gebruikersaccounts. Deze gebruikersaccounts vormen een lijst met (aangepaste) doelgroepen die we advertenties kunnen sturen op Facebook. Facebook kan ook nieuwe doelgroepen maken op basis van klantgegevens en zoeken naar andere gebruikers die lijken op onze klantengroepen.

8. BESCHIKBARE WETTELIJKE RECHTEN OM UW PRIVACY TE BEHEREN

Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we ondernemen, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over elk recht dat u hebt:

 1. Toegang tot persoonlijke informatie
 2. Persoonlijke gegevens corrigeren/wissen
 3. Verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken
 4. Persoonlijke gegevens overdragen
 5. Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens
 6. Bezwaar maken tegen de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden
 7. Een kopie verkrijgen van de waarborgen van persoonlijke gegevens wanneer uw gegevens worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied
 8. Een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder
 9. Als u toegang wilt krijgen tot een van de bovengenoemde rechten, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, in het bijzonder voordat we persoonlijke gegevens aan u verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek oneigenlijk of buitensporig is.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen . Onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane overwegingen zullen wij alles in het werk stellen om uw verzoek snel te honoreren of u te informeren als wij verdere informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat we niet altijd volledig kunnen voldoen aan uw verzoek, bijvoorbeeld als dit van invloed is op de geheimhoudingsplicht die we anderen verschuldigd zijn, of als we wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier te verwerken.

Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

U hebt het recht te verzoeken dat wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken die wij in ons bezit hebben en u hebt het recht geïnformeerd te worden over; (a) de bron van uw persoonlijke gegevens; (b) de doeleinden, de rechtsgrondslag en de verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de gegevensbeheerder; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen.

Recht om persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen

U hebt het recht om te verzoeken dat we onnauwkeurige persoonlijke gegevens corrigeren. We kunnen de juistheid van de persoonlijke gegevens verifiëren voordat we deze corrigeren. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen in beperkte omstandigheden als: 

 • Ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of
 • U uw toestemming hebt ingetrokken (waar de gegevensverwerking was gebaseerd op toestemming); of
 • Na een succesvol recht op bezwaar (zie recht op bezwaar); of
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
 • Wij zijn niet verplicht aan uw verzoek om persoonlijke gegevens te wissen te voldoen als de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is: 
 • Voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • Voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke vorderingen;
 • U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te beperken, maar alleen wanneer: 
 • De nauwkeurigheid ervan wordt betwist, zodat we de nauwkeurigheid ervan kunnen verifiëren; of
 • De verwerking onwettig is, maar u de gegevens niet wilt wissen; of
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld, maar we ze nog steeds nodig hebben om wettelijke vorderingen te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen; of
 • U het recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken, en er nog een verificatie van dwingende gronden in behandeling is.

We kunnen uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, ingeval: 

 • Wij uw toestemming hebben; of
 • Dit gebeurt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen; of
 • Dit gebeurt om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen

U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks met een andere gegevensbeheerder te delen, maar in elk geval alleen als;

 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of het naleven van een contract met u; en
 • De verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens die onze legitieme belangen als rechtsgrondslag heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die uw rechten en vrijheden overstijgen.

Recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden

U kunt verzoeken om de manier waarop we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen.

U kunt verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan niet-gelieerde derden met het oog op direct marketing of andere doeleinden.

Recht op een kopie van de waarborgen die worden toegepast wanneer uw gegevens worden doorgegeven buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een kopie van of verwijzing naar de waarborgen op grond waarvan uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen.

We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht redigeren om commerciële voorwaarden te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder, in Ierland de Commissie voor gegevensbescherming, als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

We vragen u eerst eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt op elk moment contact op te nemen met uw toezichthouder.

9. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN VOOR MEER ONDERSTEUNING

Het belangrijkste aanspreekpunt voor alle problemen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is onze Data Protection Officer. Met de Data Protection Officer kan op de volgende manieren contact worden opgenomen:

dpo@verisure.com

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland, T22 AP97.

Als u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot onze naleving van deze privacyverklaring, de informatie die we over u hebben of als u gebruik wilt maken van uw rechten, raden we u aan om eerst contact met ons op te nemen. We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en zullen alles in het werk stellen om uw verzoek tot uitoefening van uw rechten zo snel mogelijk te honoreren, binnen de termijnen die door de wetgeving inzake gegevensbescherming worden geboden.