Verkoopvoorwaarden

BELANGRIJK: Lees deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: “Verkoopvoorwaarden”) goed door voordat je een bestelling plaatst of een of meerdere producten koopt. Door een bezoek aan de website, het plaatsen van een bestelling of op andere wijze doen van een aankoop op de Arlo Europe website (www.arlo.com/nl_nl/home), ga je akkoord met de inhoud van deze Verkoopvoorwaarden. 

Arlo Europe’s voorwaarden voor dienstverlening zijn separaat van toepassing wanneer jij je inschrijft voor een van onze diensten op de Arlo Europe website of in de Arlo App.

Definities

De volgende begrippen hebben onderstaande betekenis in deze Verkoopvoorwaarden:

Arlo Europe”, ”Wij” of “Ons” verwijst naar Verisure Arlo Europe DAC (658538), met het hoofdkantoor in Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, T12 AP97;

Klant”, “Jij”, “Jou” verwijst naar aan Klant die een bestelling plaatst voor een of meerdere Producten op de Website;

Klant” verwijst naar de natuurlijke persoon die een transactie aangaat voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten liggen; 

Overeenkomst” verwijst naar elke overeenkomst tussen de Klant en Arlo Europe die ziet op aankopen van Producten in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden; 

Bezorging” verwijst naar de overdracht van fysieke eigendom van een of meerdere Producten; 

Force Majeure” verwijst naar een gebeurtenis die wordt aangemerkt als zijnde onvoorzienbaar, niet-toerekenbaar en extern en die Arlo Europe om die reden in de weg staat aan het voldoen aan haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: stakingen, overstromingen, brand, uitsluiting, pandemieën, oorkanen en aardbevingen; 

Partijen” verwijst naar de Klant enerzijds en Arlo Europe anderzijds en “Partij” verwijst naar elke partij afzonderlijk’;  

Producten” verwijst naar de producten die beschikbaar zijn voor verkoop op de Website; 

Website” verwijst naar Arlo Europe’s website welke beschikbaar is via de volgende URL: www.arlo.com/nl_nl/home.

1. Relatie tussen Jou en Arlo Europe

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen de Klant en Arlo Europe, als ook op alle bestellingen die de Klant plaatst op de Website. Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand in overeenstemming met Artikel 6, op het moment dat Arlo Europe de bestelling accepteert. Arlo Europe is nimmer verplicht om Jouw bestelling te accepteren en mag elke bestelling weigeren op basis van haar gerechtvaardigde belangen.   

De Bezorging van Producten vindt enkel plaats naar adressen in Nederland. Arlo Europe behoudt zich het recht voor om bestellingen te schorsen of te annuleren wanneer een bezorgadres buiten Nederland is doorgegeven.

2. Verplichtingen van de Klant

Door een bestelling te plaatsen, ga Je ermee akkoord dat: 

 • Je de Producten alleen mag gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en dat Je niet handelt in het kader van Jouw handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit; en 
 • Je tenminste 18 jaar oud bent en op de hoogte bent van de inhoud van de Overeenkomst. 

3. Plaatsen van een bestelling

3.1    Beschrijving van de Producten

3.1.1    De beschrijving en prijs van de Producten op de Website kunnen niet worden aangemerkt als een juridisch bindend aanbod, maar enkel als een uitnodiging tot aankoop. 

3.1.2    Enkel de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden, de beschrijvingen, kenmerken en weergaven die door Ons worden gepubliceerd en direct worden getoond op de Website omvatten een door Arlo Europe goedgekeurde omschrijving van het Product. Foto’s en video’s op de Website worden slechts getoond ter illustratie en maken expliciet geen onderdeel uit van de omschrijving van het Product. Door een bestelling te plaatsen, stem Je ermee in dat de bestelling niet is geplaatst vanwege de beschikbare foto’s en video’s. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving binden Ons niet. Ook zijn Wij hiervoor niet verantwoordelijk. 

3.1.3    Je bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van het Product in het licht van Jouw aankoopdoelen. 

3.2    Prijs 

3.2.1    Prijzen op de Website zijn inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. De kosten voor Bezorging worden genoemd op de Website voorafgaand aan de betaling. Dergelijke kosten worden weergegeven als ‘aanvullende kosten’, tenzij anders aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer Je gebruik maakt van een voucher, tegoedbon of kortingscode.  

3.2.2    De prijzen genoemd op de Website zijn in Euro.

3.2.3    Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk gewenst moment aan te passen. De prijzen genoemd op het moment dat Je een bestelling plaatst zijn van toepassing op die bestelling. 

3.3    Bindend aanbod

3.3.1    Door te klikken op de “Bestel Nu” knop in de laatste stap van het bestelproces, dien Je een bindend aanbod in ten aanzien van de Producten in Jouw winkelmandje, een en ander zoals beschreven in deze Verkoopvoorwaarden. Kort na de bestelling ontvang Je een bevestiging van de bestelling per e-mail. Deze bevestiging en Jouw betaling worden niet gezien als acceptatie van de bestelling.  Er komt pas een Overeenkomst tot stand tussen Jou en Arlo Europe wanneer (i) Arlo Europe Jouw bestelling uitidrukkelijk accepteert binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling door middel van een separaat e-mailbericht of wanneer (ii) de Producten binnen 30 dagen na de bestelling worden verzonden. Wij verzoeken Je om Jouw mailbox regelmatig in de gaten te houden.


3.3.2    Wanneer Je op elektronische wijze een bestelling hebt geplaatst, dan bevestigt Arlo Europe deze bestelling zonder vertraging, eveneens op elektronische wijze. De bevestiging kun Je printen of opslaan. Zolang Je nog geen bevestiging hebt ontvangen van Arlo Europe, kun Je de Overeenkomst kosteloos opzeggen zonder dat dit invloed heeft op het recht op ontbinding zoals beschreven in Artikel 9.

3.3.3    Je erkent dat de door Jou geplaatste bestelling of melding van de Jou gedane betaling mogelijk niet (goed) aankomen bij of worden ontvangen door Arlo Europe vanwege redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van Partijen liggen. Het gaat bijvoorbeeld om fouten in de gebruikte software, telecommunicatiesystemen of -signalen of fouten in de diensten of systemen van derden.

3.4    Verwerken van bestellingen

3.4.1    Op de Website kun Je Producten selecteren en in het winkelmandje plaatsen door te klikken op de [“Voeg toe aan winkelmandje”]-knop. Om de bestelling af te ronden klik Je op de “Afrekenen”-knop, wanneer Je een overzicht van de bestelling en de totale kosten te zien krijgt. Vervolgens word Je gevraagd om de gewenste wijze van Bezorging en betaling te selecteren (zie Artikelen 7 en 8 van deze Voorwaarden).

3.4.2    Je kunt Jouw bestelling aanpassen totdat Je klikt op de “Bevestig en Betaal”-knop. Om de bestelling te staken, sluit Je de browser. Door te klikken op de “Bevestig en Betaal”-knop doe Je een bindend aanbod zoals bedoeld in Artikel 4.3 van deze Voorwaarden.    

4. Bestelling

4.1.    Om een bestelling te kunnen plaatsen dien Je complete en waarheidsgetrouwe informatie in te vullen, zoals maar niet beperkt tot Je naam, telefoonnummer en adres. Deze informatie heeft Arlo Europe nodig om de bestelling af te handelen en de Bezorging uit te voeren.  
4.2    Zodra We de relevante informatie hebben ontvangen om (i) een factuur op te stellen, (ii) Jou te kunnen identificeren als Klant en (iii) de bestelling af te handelen en de Bezorging uit te voeren, geven We Je de keuze uit verschillende bezorgopties. We verzoeken Je om de optie te kiezen die het beste past bij Jouw behoeften. Jouw keuze wordt verwerkt op de factuur. 
4.3    De bezorgmethode is hetzelfde voor alle Producten uit dezelfde bestelling. Dat zijn de Producten die gelijktijdig via de Website zijn besteld. De getoonde kosten voor Bezorging gelden voor al deze Producten tezamen. Als Je wil dat bepaalde Producten op een andere wijze worden Bezorgd, dan dien Je verschillende bestellingen te plaatsen.  
4.4    Tenzij anders vermeld, kunnen kortingsbonnen en kadobonnen niet worden ingezet ten behoeve van eventuele bezorgkosten.
4.5    De totale kosten voor Bezorging zijn zichtbaar in het winkelmandje, net als de methode voor Bezorging. Invoerkosten en andere importrechten en -belastingen vallen niet onder deze kosten.  

5. Afronding van de bestelling

Nadat Je, in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, een bestelling hebt geplaatst, kan Arlo Europe Jouw bestelling accepteren. Arlo Europe kan er ook voor kiezen om de bestelling te weigeren. In geval van het laatste wordt de door Jou gedane betaling zo snel mogelijk terugbetaald. 

6. Betaling

6.1    Betaalmethoden

6.1.1    Op Onze Website kan Je kiezen voor de volgende betaalmethoden:

 • Debit/Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express)
 • iDeal
 • PayPal

6.2    Anti-fraude maatregelen

6.2.1    Betalingen op de Website worden uitgevoerd door een derde partij.  

6.2.2    Afhankelijk van de door Jou gekozen betaalmethode moet Je een persoonlijk account openen. Wij hebben geen toegang tot Jouw betaalgegevens. 

6.2.3    Om frauduleuze transacties te voorkomen, hebben We een procedure opgezet om bestellingen te verifiëren. Indien er een vermoeden van fraude ontstaat, mogen We op basis van deze procedure aanvullende informatie opvragen, Jouw bestelling blokkeren of zelfs weigeren. In geval van dat laatste zullen We Je zo snel mogelijk informeren. Indien Je bezwaar wil maken, verzoeken We Je om contact op te nemen met onze helpdesk. 

7. Bezorging

We bezorgen Jouw bestelling binnen 30 dagen na aankoop of binnen 30 dagen na de bevestiging van Arlo Europe. Lukt dat niet, dan informeren We Je daarover. 
7.1    Voorwaarden voor Bezorging 

7.1.1    Bezorging wordt geacht te zijn uitgevoerd op de dag waarop het Product: 

 •  Is bezorgd op het door Jou doorgegeven adres; of
 • Is bezorg op het door Jou doorgegeven pakketpunt of aan de door Jou doorgegeven derde partij (niet zijnde de koeriersdienst).

7.1.2    Wanneer Jij of de derde partij het Product in ontvangst hebt of heeft genomen, gaan de risico’s met betrekking tot schade of verlies over op Jou of die derde partij. 

7.1.3    Om de bestelling in ontvangst te nemen moet Jij of de derde partij: 

 • Aanwezig zijn op het doorgegeven adres op het moment van verwachte Bezorging zoals doorgegeven door de koeriersdienst of Arlo Europe; en
 • Het pakket en de inhoud controleren bij aankomst en, in geval van schade of andere problemen, Ons Direct informeren per e-mail of op andere passende wijze. 

7.1.4    Elke claim met betrekking tot een fout bij de Bezorging, zoals verlies van een pakket of Bezorging bij een verkeerd adres, moet binnen 2 dagen na ontdekking door Jou worden ingediend bij Ons. 

7.2    Bezorging mislukt 
Tenzij anders volgt uit relevante wet- en regelgeving, kunnen Wij bezorgkosten in rekening brengen wanneer de Bezorging niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege redenen die buiten de macht van de koeriersdienst of Arlo Europe liggen. Onder dergelijke redenen vallen in elk geval voornoemde vereisten voor Bezorging (Artikel 8.1).

7.3    Vertraagde Bezorging 

7.3.1    Je kunt de Overeenkomst ontbinden wanneer de Bezorging niet wordt uitgevoerd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging of binnen 30 dagen na ontvangst van Jouw betaling, een en ander afhankelijk van welk moment als laatste plaatsvond. Voorgaande geldt niet wanneer We Je tijdig hebben laten weten dat de Bezorging later zou plaatsvinden dan voornoemde 30-dagen termijn. 

7.3.2    Indien Je de Overeenkomst ontbindt op een wijze zoals beschreven in Artikel 8.3, worden alle door Jou gedane betalingen terugbetaald. Dit gebeurt zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag nadat Je Ons hebt laten weten de Overeenkomst te willen ontbinden. 

8. Recht op ontbinding

Als Klant heb je het recht op ontbinding van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen. 
8.1    Voorwaarden

8.1.1    Het recht op ontbinding geldt voor een periode van 14 dagen na de dag waarop het Product bezorgd is op het door Jou doorgegeven adres of bij de door Jou doorgegeven derde partij, of:

 • Als Je in eenzelfde bestelling meerdere Producten hebt besteld: de dag waarop Je, of een door Jou aangewezen derde partij, het laatste Product hebt of heeft ontvangen. Wij mogen, mits Wij Jou daarover voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren;
 • Als de levering van een bestelling bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Jij, of een door Jou aangewezen derde partij, de laatste zending of het laatste onderdeel hebt of heeft ontvangen;
 • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door Jou aangewezen derde partij, het eerste product hebt of heeft ontvangen.

8.1.2    Het recht op ontbinding is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 •  Wanneer Je niet in staat bent om het Product terug te sturen; 
 •  Wanneer het door Jou teruggestuurde Product beschadigd is geraakt gedurende de tijd dat het in Jouw bezit was, bijvoorbeeld omdat het Product nat is geworden terwijl het geen waterproof Product betreft; 
 • Wanneer sprake is van een gepersonaliseerd Product. 

8.1.3    Het recht op ontbinding is enkel van toepassing op Producten gekocht op de Website. Wanneer Je het Product van een reseller hebt gekocht, dien Je die partij aan te schrijven.
8.2    Verplichtingen van de Klant
Gedurende de periode waarin Je recht hebt op ontbinding, dien Je de Producten met zorg te behandelen. Je mag het Product alleen uitpakken of gebruiken om te bepalen of het Product gezien haar aard, eigenschappen en functies voldoet aan Jouw wensen.  Je mag het Product beoordelen zoals Je dat ook in een fysieke winkel zou hebben gedaan. Je bent aansprakelijk voor het verlies van waarde van het Product wanneer het Product is gebruikt op een wijze die in strijd is met het voorgaande. 

8.3    Uitoefening van het recht op herroeping
Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, stuur Je Ons een e-mail of bericht naar orders@arlo-europe.com of Legal Deparment, Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ireland. Uit dit bericht blijkt Jouw onherroepelijke, evidente herroeping van de Overeenkomst. Je kunt het modelformulier uit de Bijlage gebruiken.  Wij sturen Je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

8.4    Gevolgen van herroeping


8.4.1    Indien Je het recht op herroeping hebt ingeroepen, ben Je verplicht om de Producten en accesoires terug te sturen op het volgende adres: Ingram Micro (Shipwire), Branch – Wallwijk, Industrieweg 98, Door C, 5145 PW,Waalwijk, Netherlands. Dit doe Je binnen 14 dagen nadat we de herroeping door Jou hebben bevestigd. Hierbij gebruik Je het door Ons toegestuurde retourlabel en de retourinstructies. Indien Je kiest voor een duurdere verzendmethode dan de standard-methode, draag Jij de aanvullende kosten.  


8.4.2     Zodra We de Producten of bewijs van verzending daarvan hebben ontvangen, dragen We binnen 14 dagen zorg voor de terugbetaling van het aankoopbedrag, een en ander onder voorwaarde dat de Producten in goede conditie bij Ons aankomen. Dit doen We op dezelfde wijze als waarop Je in eerste instantie de betaling hebt uitgevoerd. Hiervoor brengen Wij geen kosten in rekening. 


8.4.3    Indien We vaststellen dat de Producten niet in goede staat is zoals beschreven in Artikel 9.1.2, kunnen We Jouw beroep op ontbinding niet honoreren en zullen We Je geen geld terugbetalen. We kunnen Je wel de volgende opties bieden:

 •  We sturen de Producten terug op Jouw kosten en risico, welke Jij voorafgaand aan Ons betaalt;
 •  Refurbishment van de Producten. Voor deze optie wordt automatisch gekozen indien Je niet kiest voor voorgaande optie of niet binnen 14 dagen betaalt voor verzending.  

8.4.4    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

9. Aansprakelijkheid

Arlo Europe is slechts aansprakelijk voor zover wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:  

 • 9.1     Arlo Europe is aansprakelijk voor nalatigheid die uitmondt in een overtreding van haar verplichtingen voor zover deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en overtredingen die leiden tot het niet kunnen bereiken van de doelen die worden beoogd met en door de Overeenkomst. In geval van het laatste is Arlo Europe slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade, een en ander in het licht van de Overeenkomst. Hetzelfde geldt voor agenten van Arlo Europe. 
 • 9.2    Aansprakelijkheidsbeperkingen als genoemd in Artikel 10.1 gelden niet wanneer sprake is van verwondingen of schade die raken aan de gezondheid, het leven of iemands lichaam of wanneer sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid. 
 • 9.3.   Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten. 

10. Garanties

In het geval dat de Producten zoals gekocht op de Website defect zijn, ben Je gerechtigd om aanvullende nakoming van de Overeenkomst te vorderen, de Overeenkomst te ontbinden of om korting te bedingen, een en ander naar Jouw keuze.  Om een beroep te kunnen doen op deze mogelijkheden, dien Je dergelijke garantie binnen 24 maanden na Bezorging van de Producten in te roepen. Claims die zien op defecten die expres door Ons verborgen zijn gehouden, verjaren binnen de reguliere verjaringstermijn. Verder heb Je recht op aanvullende rechten voor zover sprake is van kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie. Dit geldt echter alleen wanneer Arlo Europe dergelijke garanties expliciet heeft geuit ten aanzien van de door Jou gekochte Producten.

11. Export

Op deze Verkoopvoorwaarden zijn export-wetten van toepassing. Producten gekocht via de Website mogen niet worden geëxporteerd naar landen of regio’s voor zover dit, op grond van toepasselijke export-wetgeving, niet is toegestaan. Klanten die voornemens zijn Producten te exporteren, moeten daarvoor, voor zover noodzakelijk, een export-licentie verkrijgen. 

12. Beschikbaarheid en restricties

Vanwege de populariteit en voorkomende tekorten kan Arlo Europe ervoor kiezen om het aantal beschikbare Producten te beperken. Omdat We klanttevredenheid erg belangrijk vinden, doen We Ons best om de voorraden zo snel mogelijk aan te vullen. Arlo Europe behoudt zich het recht voor om productaantallen aan te passen, zelfs wanneer bestellingen al geplaatst zijn. Dit mag totdat Arlo Europe de bestelling heeft geaccepteerd. 

13. Bescherming van persoonsgegevens

Arlo Europe vindt de bescherming van privacy van Klanten erg belangrijk. Voor meer informatie over de wijze waarop Wij persoonsgegevens verwerken, verwijzen Wij naar onze Privacy Policy

14. Force Majeure

Geen van de Partijen is aansprakelijk voor schade bij de andere Partij als gevolg van Force Majeure. In geval van Force Majeure zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort. De uitvoering van de Overeenkomst zal in dat geval direct worden voortgezet wanneer de Force Majeure voorbij is. Arlo Europe is niet aansprakelijk voor enige schade die volledig voortvloeit uit of door Force Majeure.  

15. Volledige Overeenkomst

Deze versie van de Verkoopvoorwaarden omvat de volledige Overeenkomst tussen Partijen en gaat voor op alle andere voorgaande overeenkomsten en afspraken gemaakt tussen en door Partijen, voor zover deze zien op hetzelfde onderwerp als deze Verkoopvoorwaarden. Deze Verkoopvoorwaarden gaan in op het moment van aankoop van een Product. Arlo Europe behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling.  Dergelijke wijzigingen zijn in dat geval van toepassing op toekomstige bestellingen. 

16. Overdraagbaarheid

Je mag rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Verkoopvoorwaarden niet overdragen of toewijzen aan een derden zonder voorgaande toestemming van Arlo Europe. Elke poging van overdracht zonder toestemming is nietig. Het voorgaande is niet van toepassing op overdracht van geldvorderingen.  

17. Toepasselijk recht

Op deze Verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het VN Weens Koopverdrag.

18. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een online platform voor geschillenbeslechting opgezet voor buitenrechtelijke geschillenoplossing. Je kunt dit platform bezoeken via: https://ec.europa.eu/odr
 

Bijlage – I

Ontbindingsformulier

Template

(Vul in en stuur terug indien Je de Overeenkomst wil ontbinden)

Aan: Verisure Arlo Europe DAC, Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Ierland, T12 AP97

Contact: orders@arlo-europe.com
Ik/Wij (*) meld/melden (*) hierbij dat ik/wij (*) de overeenkomst met betrekking tot onderstaande diensten of Producten wil/willen (*) ontbinden;

(*) haal door wat niet van toepassing is

Besteld op (*) /ontvangen op (*);

 • Naam Klant(en);
 • Adres Klant(en);
 • Handtekening;

*(alleen wanneer ingediend op papier);

Beschrijf de diensten of Producten, zodat duidelijk is waar het verzoek op ziet

Artikelnummer

Aantal

Reden

Opmerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Verkeerd Product (2) Product niet naar wens (3) Geen Reden (4) Bezorging duurde te lang (5) Anders

Datum