Hva trenger jeg å vite om Arlo Europe Theft Replacement-programmet?

1. Hva er Arlo Theft Replacement-programmet?

Med Arlo Europe Theft Replacement-programmet (ATR) kan opprinnelige kjøpere av bestemte Arlo-enheter knyttet til betalte Arlo-abonnementer være kvalifisert til å motta erstatninger hvis enhetene blir stjålet. Dette er begrenset til én forekomst per bruker.

2. Hva er en kvalifisert Arlo-enhet? 

En «kvalifisert enhet» er et trådløst kamera fra Arlo (Arlo Wire-Free, Essential wire-free, Pro, Pro 2, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Go 2, Pro 4, Ultra og Ultra 2), en dørklokke fra Arlo (Arlo Essential Video Doorbell Wired, Essential Video Doorbell Wire-Free, Audio Doorbell), et solcellepanel fra Arlo, innendørskameraer fra Arlo eller en trådløs lampe fra Arlo (Arlo Security Light) samt batterier som følger med produktene (hvis aktuelt). Den kvalifiserte enheten må være kjøpt direkte fra en autorisert Arlo-forhandler, og kan være kjøpt som et helt nytt produkt eller som et sertifisert renovert produkt. Den kvalifiserte enheten må allerede være registrert på Arlo-kontoen til den opprinnelige kjøperen på tidspunktet for tyveriet, og vil anses som ute av drift når den registreres som stjålet i henhold til ATR-programmet.

3. Hva må jeg gjøre for å be om en erstatningsenhet i ATR-programmet?

Slik går du frem hvis du skal sende inn en forespørsel via ATR-programmet:

A. Du må være en betalende kunde på tidspunktet for tyveriet.

B. Anmeld tyveriet til politiet, skaff en bekreftelse på anmeldelsen med saksnummer og eventuell kontaktperson i politiet, og send bekreftelsen til Arlo Europes kundeservice innen 30 dager etter tyveriet.  Det skal tydelig fremgå av anmeldelsen at den kvalifiserte enheten er stjålet. Den registrerte eieren av Arlo-kontoen som har brukt den kvalifiserte enheten, må selv anmelde tyveriet til politiet.

C. Du må IKKE fjerne den stjålne kvalifiserte enheten fra Arlo-kontoen din før du har kontaktet Arlos kundestøtte.

D. Reis et ATR-krav ved å kontakte Arlo Europes kundeservice innen 30 dager etter datoen som står oppført på bekreftelsen fra politiet.  Du må sende informasjon om den kvalifiserte enheten og kontoen din til Arlo, slik at Arlo kan godkjenne og behandle kravet ditt.  Du må ha et gyldig kjøpsbevis for den kvalifiserte enheten fra en autorisert forhandler av enhetene for å opprette et ATR-krav.  Opptakene og personopplysningene dine er beskyttet i Arlo-skyen med mindre også brukeropplysningene dine ble stjålet.

E. Når vi verifiserer anmeldelsen og eierskapet av den stjålne kvalifiserte enheten og kontoen, vil vi behandle erstatningssaken såfremt kundeservice har mottatt all nødvendig dokumentasjon, og du ikke har sendt inn et krav om erstatning for tyveri tidligere. Erstatningsproduktet vil være av samme eller lignende merke og modell som den opprinnelige kvalifiserte enheten, og kan være ny eller renovert.

F. Tyveriet må ha skjedd i Europa, og den eventuelle kontaktpersonen på anmeldelsesbekreftelsen må befinne seg i Europa.

4. Hva dekkes ikke av ATR-programmet?

A.Arlo-produkter som er kjøpt fra uautoriserte forhandlere, for eksempel tredjepartsselgere på Amazon, eBay og andre markedsplasser, er ikke kvalifisert for ATR-programmet.

B. Arlo-basestasjoner, broer og Arlo Baby er ikke kvalifisert for ATR-programmet.

C. Arlo-tilbehør som beslag, skall, kabler eller strømadaptere er ikke kvalifisert for ATR-programmet.

D. ATR-programmet gjelder ikke for tyveri under eller ved levering av en kvalifisert Arlo-enhet, eller for et tyveri som skjer før den kvalifiserte enheten er registrert på Arlo-kontoen din.

E. ATR-programmet kan ikke overføres til andre.

Arlo-informasjon i liten skrift: ATR-programmet er en tjeneste som leveres av Arlo Europe («Selskapet»).  Selskapet vil etter eget skjønn fastslå om et krav i ATR-programmet oppfyller kvalifikasjonskriteriene.  Arlo Europes beslutninger vedrørende kvalifikasjon og alle andre aspekter av ATR-programmet er endelige og bindende.   Selskapet kan når som helst, etter eget skjønn og uten forvarsel, avslutte, avbryte eller oppheve ATR-programmet, endre kravene til ATR-programmet, endre administrasjonen av ATR-programmet eller avvise ATR-krav på grunn av selskapets rimelige forretningsmessige bekymringer, inkludert, men ikke begrenset til mistenkt svindel og gjentatte krav fra samme person eller konto. Det er en begrensning til ett krav per konto og per person. Enhver beslutning Arlo Europe har vedrørende erstatning av stjålne enheter, regnes som endelig og bindende.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING: MED UNNTAK AV DET SOM ER OPPGITT OVENFOR, GIR IKKE SELSKAPET NOEN FORM FOR FORSIKRINGER ELLER GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, VEDRØRENDE ATR-PROGRAMMET. ARLO EUROPE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP, SKADER, KOSTNADER ELLER PERSONSKADER SOM SKYLDES ELLER OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DELTAKELSE I ATR-PROGRAMMET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: (I) FORSINKEDE, TAPTE, SKADDE, FEILSENDTE, UFULLSTENDIGE ELLER UFORSTÅELIGE KRAV, (II) FEIL, SVIKT ELLER VIRUS KNYTTET TIL TELEFON, ELEKTRONIKK, MASKINVARE, PROGRAMVARE, NETTVERK, INTERNETT ELLER DATAMASKIN, (III) MISLYKKEDE, UFULLSTENDIGE, FORDREIDE ELLER FORSINKEDE DATAOVERFØRINGER, (IV) BRUK ELLER NEDLASTING AV PROGRAMVARE ELLER MATERIALE I FORBINDELSE MED DETTE ATR-PROGRAMMET, (V) TYPOGRAFISKE FEIL ELLER ANDRE TRYKKFEIL I TILBUDET ELLER ADMINISTRASJONEN AV ATR-PROGRAMMET, OG (VI) EVENTUELLE ANDRE FORHOLD SOM KAN FØRE TIL AT ATR-PROGRAMMET FORSTYRRES.

FRITAGELSE: I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SKAL ENHVER SOM DELTAR I ATR-PROGRAMMET, VED SIN DELTAGELSE PÅTA SEG Å HOLDE ARLO EUROPE SKADESLØS OG FRITATT FRA ANSVAR FOR EVENTUELLE KRAV, KOSTNADER, TAP ELLER SKADER SOM SKYLDES ELLER OPPSTÅR I FORBINDELSE MED ATR-PROGRAMMET.