Hur aktiverar jag strålkastaren i min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?

Du kan aktivera strålkastaren manuellt eller ställa in så att den tänds automatiskt när sensorn detekterar rörelse eller ljud, eller via en annan enhet.

Manuell aktivering

Du kan aktivera strålkastaren i din Arlo Pro 3 Floodlight Camera manuellt genom att trycka eller klicka på knappen på/av i Arlo-appen.

Så här tänder du eller stänger av strålkastaren i din Arlo Pro 3 Floodlight Camera manuellt:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
  Sidan Enheter visas.
 2. Tryck eller klicka på knappen På/Av på enhetskortet för att tända eller släcka strålkastaren.

  Obs! Om du inte stänger av strålkastaren manuellt förblir den tänd i 1 till 20 minuter. Läs Hur justerar jag ljusinställningarna för min Arlo Pro 3 Floodlight Camera? om du vill ändra hur länge strålkastaren ska lysa.
 3. Om du vill öka eller minska strålkastarens ljusstyrka trycker du eller klickar på reglaget och drar det åt höger eller vänster.
  Obs! Om du ökar ljusstyrkan används mer batteriström.

En nedräkningstimer visas bredvid ljusbrytaren när lampan är tänd. När timern räknat ned släcks lampan.

Automatisk aktivering och korsaktivering

Du kan ställa in att strålkastaren i din Arlo Pro 3 Floodlight Camera ska tändas när sensorn detekterar rörelse eller ljud, eller när någon trycker på en Arlo Video Doorbell eller Audio Doorbell. Du kan också aktivera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera när sensorn i en annan Arlo-kamera eller Doorbell detekterar rörelse eller ljud.

Så här ställer du in att strålkastaren ska aktiveras automatiskt när rörelse eller ljud detekteras:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
 2. Tryck eller klicka på fliken Läge.
 3. Välj Arlo Pro 3 Floodlight Camera eller basstationen den är ansluten till.
 4. Tryck eller klicka på pennikonenen (redigering) bredvid ett befintligt läge eller tryck eller klicka på Lägg till ett läge.
 5. Följ instruktionerna i Arlo-appen och ställ in att strålkastaren ska aktiveras när rörelse och/eller ljud detekteras.
  Om du redigerar ett befintligt läge trycker du eller klickar på pennikonen (redigering) bredvid varje regel du vill redigera.

När din Arlo Pro 3 Floodlight Camera är inställd på det aktiverade läge du har skapat tänds strålkastaren när sensorn detekterar rörelse och/eller ljud.

Så här korsaktivera du strålkastaren och/eller kameran automatiskt:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på ditt Arlo-konto på my.arlo.com.
  Sidan Enheter visas.
 2. Tryck eller klicka på fliken Läge.
 3. Välj din Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
  Obs! Din Arlo Pro 3 Floodlight Camera måste vara ansluten till samma Arlo-konto som den Arlo-kamera du vill använda för korsaktivering.
 4. Tryck eller klicka på pennikonenen (redigering) bredvid ett läge eller tryck eller klicka på Lägg till ett läge.
 5. Följ instruktionerna i Arlo-appen för att aktivera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera när sensorn i en annan enhet detekterar rörelse eller ljud, eller någon trycker på en Arlo Video Doorbell eller Audio Doorbell.
  Om du redigerar ett befintligt läge trycker du eller klickar på pennikonen (redigering) bredvid varje regel du vill redigera.

Om du vill ha hjälp med att ändra ljusinställningarna för din Pro 3 Floodlight Camera kan du läsa i Hur justerar jag ljusinställningarna för min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?