Hur justerar jag ljusinställningarna på min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?

Du kan använda Arlo-appen till att justera inställningarna för skymning till gryning-sensorn, strålkastarens ljusstyrka, beteende och varaktighet på Arlo Pro 3 Floodlight Camera.

Så här justerar du ljusinställningarna på Arlo Pro 3 Floodlight Camera:

 1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
 2. Tryck eller klicka på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj din Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
  Obs! Du kan även öppna kamerans inställningar genom att trycka eller klicka på ikonen Inställningar på sidan Enheter.
 4. Tryck eller klicka på Ljusinställningar.
 5. Justera ljusinställningarna:
  • Skymning till gryning-sensor. Dra reglaget åt vänster eller höger för att justera hur mörk eller ljus den omgivande miljön måste vara för att strålkastaren ska aktiveras när rörelse eller ljud upptäcks. Mer information finns i Vad är sensorinställningen Skymning till gryning på Arlo-enheten?
   Obs! Den här inställningen kan användas för att spara ström under dagen när strålkastaren inte behövs.
  • Ljusstyrka. Dra reglaget åt vänster eller höger för att bestämma hur starkt din strålkastare ska lysa när den är aktiverad.
   Obs! När du använder en laddningskabel för utomhusbruk för att ansluta kameran till kontinuerlig ström kan du öka den maximala ljusstyrkan på strålkastaren från 2 000 till 3 000 lumen (lm). Läs mer i Hur laddar jag min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
  • Beteende. Tryck eller klicka på Konstant eller Pulsera för att bestämma om strålkastaren ska lysa konstant eller blinka när den är aktiverad.
  • Varaktighet. Dra reglaget åt vänster eller höger för att bestämma hur länge strålkastaren ska lysa när den aktiveras manuellt. Minsta varaktighet är 1 minut och maximal varaktighet är 20 minuter. Om du vill justera ljusvaraktighet under rörelse- eller ljudaktiverade inspelningar måste du redigera kamerans lägesregler.
   Obs! Om du ökar ljusvaraktigheten minskar batteritiden.