Vad är direktåtkomst till lagring och hur använder jag det?

Om du konfigurerar direktåtkomst till lagring i Arlo-appen kan du få fjärråtkomst till Arlo-inspelningar som är lagrade på en USB- eller microSD-enhet i din Arlo SmartHub. Du kan använda direktåtkomst till lagring som reserv till lagring av videoinspelningar i Arlo-molnet. Mer information om Arlo-molnlagring finns i Vilka Arlo-abonnemang och hur mycket molnlagring finns det?.

Vad du behöver

Du behöver följande för att konfigurera direktåtkomst till lagring:

 • Arlo-appen i iOS (Apple) eller Android
  Direktåtkomst till lagring är inte tillgängligt på my.arlo.com.
 • En Arlo SmartHub (VMB5000 eller VMB4540)
 • En router
  Obs! Du bör använda en VPN-router (Virtual Private Network).
 • En USB- eller microSD-enhet som är kompatibel med din Arlo SmartHub

Konfigurera direktåtkomst till lagring

Om du vill konfigurera direktåtkomst till lagring för ditt Arlo-system sätter du i en kompatibel USB- eller microSD-enhet i din Arlo SmartHub. Mer information om hur du konfigurerar lokal säkerhetskopiering finns i Hur konfigurerar jag lokal säkerhetskopiering på min Arlo Base Station?.

När du har satt i en kompatibel lagringsenhet måste du aktivera lokal lagringsinspelning i Arlo-appen. När du har aktiverat lokal lagringsinspelning kan du konfigurera direktåtkomst till lagring.

Så här aktiverar du direktåtkomst till lagring:

 1. Starta Arlo-appen i iOS eller Android.
 2. Tryck på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj en SmartHub.
 4. Tryck på Lagringsinställningar.
 5. Tryck på alternativet Spela in lokalt.
  Lokal lagring aktiveras på Arlo-enheten.
 6. Tryck på alternativet Direktåtkomst till lagring.

När du har aktiverat direktåtkomst till lagring kan du få tillgång till inspelningarna när du använder samma nätverk som din SmartHub. Om du vill få tillgång till inspelningar när du inte använder nätverket bör du aktivera VPN på routern och på den mobila enheten och använda det till att upprätta en säker anslutning till din SmartHub. Om du vill ha information om hur du konfigurerar routern kontaktar du routertillverkaren.

Du kan använda portvidarebefordring som alternativ till att använda ett VPN-nätverk till att få åtkomst till dina lagringsinspelningar i Arlo-appen.

Obs! Om du vill aktivera portvidarebefordring måste du eventuellt kontakta din internetleverantör för att få tillåtelse att dirigera trafik till den externa port du har definierat i Arlo-appen.

Så här aktiverar eller avaktiverar du portvidarebefordring när du har aktiverat direktåtkomst till lagring:

 1. Starta Arlo-appen i iOS eller Android.
 2. Tryck på Inställningar > Mina enheter.
 3. Välj en SmartHub.
 4. Tryck på Lagringsinställningar > Portvidarebefordring.
 5. Tryck på alternativet Aktivera portvidarebefordring.
 6. Läs meddelandet.
  Obs! Om du aktiverar portvidarebefordring kan ditt nätverk bli utsatt för attacker och säkerhetsproblem. Du bör vara försiktig med att använda den här funktionen.
 7. Om du förstår och godkänner riskerna trycker du på Jag accepterar risken.
  Portvidarebefordring aktiveras i Arlo-appen.
 8. Om du vill göra det möjligt att få tillgång utanför nätverket anger du portvidarebefordringsinformationen i routerinställningarna.
  Obs! Om du vill ha information om hur du konfigurerar routern kontaktar du routertillverkaren.
  Om du anger rätt information ändras statusen till Tillgänglig.
 9. Om du vill ändra portarna för direktåtkomst till lagring trycker du på Uppdatera portar så tilldelas en ny slumpad port.

Om du avaktiverar direktåtkomst till lagring eller portvidarebefordring avaktiveras direktåtkomst till lagring för din Arlo SmartHub men dina routerinställningar ändras inte. Om du avaktiverar portvidarebefordring i Arlo-appen måste du ta bort portarna från portvidarebefordringsavsnittet i routerinställningarna.

Hitta dina inspelningar

När du har aktiverat direktåtkomst till lagring visas dina Arlo-inspelningar på sidan Bibliotek i Arlo-appen. Om du inte sparar dina inspelningar i Arlo-molnet har de inte någon miniatyrbild.

Obs! Det går inte att spela in eller ta snapshots manuellt på lokala lagringsenheter. Det går endast att spela in och ta snapshots manuellt när du spelar in i molnet. Du kan inte använda direktåtkomst till lagring till att ta bort inspelningar från din SmartHub. Om du vill ta bort inspelningarna ansluter du USB- eller microSD-enheten till en Windows- eller macOS-dator.

Så här får du åtkomst till dina direktåtkomst till lagring-inspelningar:

 1. Starta Arlo-appen i iOS eller Android.
 2. Tryck på Bibliotek.
 3. Tryck på Moln längst upp på skärmen för att välja en lagringskälla.
 4. Välj en SmartHub.
 5. Du kan navigera i biblioteket på samma sätt som i molnlagringen. Om du vill ladda ned en videoinspelning trycker du på miniatyrbilden för den.