Hur återställer jag min Arlo Essential Video Doorbell?

När du återställer Arlo Essential Video Doorbell återgår den till standardinställningarna. Din Arlo Essential Video Doorbell tas även bort från ditt Arlo-konto när du återställer den. Det innebär att du måste följa installationsprocessen i appen för att kunna använda dörrklockan efter en återställning.

Du kan även återställa Arlo Essential Video Doorbell i Arlo-appen. Tryck på Enhetsinställningar > Ta bort enhet. Detta kräver att dörrklockan är online och ansluten till nätström.

Återställa din Arlo Essential Video Doorbell:

 1. Leta reda på frigöringsstiftet som medföljde Arlo Essential Video Doorbell.
  Som alternativ kan du använda ett gem eller liknande.
 2. Tryck på och håll ned återställningsknappen på baksidan av dörrklockan i cirka 15 sekunder.
  LED-ringen runt dörrklocksknappen på enhetens framsida blinkar vitt när återställningen har påbörjats.
 3. När du har återställt dörrklockan måste du lägga till den på ditt konto igen.
  1. Starta Arlo-appen eller logga in på my.arlo.com.
   Skärmen Enheter visas.
  2. Tryck eller klicka på Lägg till ny enhet längst ned på skärmen.
  3. Välj installationen av Arlo Essential Video Doorbell.
  4. Följ instruktionerna på skärmen.