Hvad skal jeg vide om Arlo Europe Theft Replacement-programmet?

1. Hvad er Arlo Theft Replacement-programmet?

Arlo Europe Theft Replacement (ATR)-programmet giver de oprindelige købere af visse Arlo-enheder, der er forbundet med betalte Arlo-abonnementer, mulighed for at få erstatning, hvis de bliver stjålet. Dette er begrænset til en enkelt forekomst pr. bruger.

2. Hvad er en kvalificeret Arlo-enhed?

En ”kvalificeret enhed” er et Arlo trådløst kameraprodukt (Arlo Wire-Free, Essential wire-free, Pro, Pro 2, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Go 2, Pro 4, Ultra og Ultra 2), Arlo dørklokke produkt (Arlo Essential Video Doorbell Wired, Essential Video Doorbell Wire-Free, Audio Doorbell), Arlo Solar Panel, Arlo Indoor Cameras eller Arlo wire-free light product (Arlo Security Light), og produktets medfølgende batterier (hvis relevant). Den kvalificerede enhed skal være købt direkte fra en autoriseret Arlo-forhandler og kan være købt som helt ny eller istandsat. Den kvalificerede enhed skal allerede være registreret under Arlo-kontoen af den oprindelige køber på tyveritidspunktet og vil blive sat ud af drift, når den registreres som stjålet under ATR-programmet. 

3. Hvad skal jeg gøre for at anmode om en erstatningsenhed under ATR-programmet?

For at kunne indgive en anmodning under ATR-programmet skal du;

A. Du skal være betalende kunde, da tyveriet fandt sted. 

B. Indgiv en politianmeldelse og anmod om en kopi af anmeldelsen til Arlo Europes kundeservice med sagsnummer samt kontaktperson fra politiet inden for 30 dage efter tyveriet. Politirapporten skal tydeligt angive, at den kvalificerede enhed blev stjålet. Den registrerede ejer af den Arlo-konto, der bruger den kvalificerede enhed, skal være den person, der indgiver politianmeldelsen.

C. Du må IKKE fjerne den stjålne enhed fra din Arlo-konto, før du har kontaktet Arlos kundesupport.

D. Indgiv et ATR-krav ved at kontakte Arlo Europe kundeservice inden for 30 dage fra den dato, der er anført på politirapporten. Du skal give Arlo dine oplysninger om din kvalificerede enhed samt kontooplysninger, så Arlo kan validere og behandle dit krav. Du skal have et gyldigt bevis for køb af den kvalificerede enhed fra en autoriseret forhandler af enhederne for at kunne fremsætte et ATR-krav. Dine optagelser og personlige oplysninger er beskyttet i Arlo-cloud, så længe dine kontooplysninger ikke er blevet stjålet.

E. Når vi har bekræftet politirapporten og dit ejerskab af den stjålne, kvalificerede enhed og konto, vil vi behandle erstatningen, forudsat at al dokumentation er blevet forelagt og godkendt af kundeservice, og at du ikke tidligere har fremsat et krav i forbindelse med erstatning for tyveri. Erstatningsenheden skal være af samme eller lignende mærke og model som den oprindelige kvalificerede enhed, og den kan både være ny eller istandsat.

F. Tyveriet skal være sket i Europa, og den kontaktperson, der står på politirapporten, skal befinde sig i Europa.

4. Hvad er ikke dækket af ATR-programmet?

A. Arlo-produkter, der er købt fra uautoriserede forhandlere, herunder tredjepartsforhandlere på Amazon, eBay og andre markedspladser, er ikke omfattet af ATR-programmet.

B. Arlo-basisstationer, broer og Arlo Baby er ikke omfattet af ATR-programmet.

C. Arlo-tilbehør såsom beslag, skins, kabler eller strømadaptere er ikke berettiget til ATR-programmet.

D. ATR-programmet gælder ikke for tyveri under eller ved levering af din kvalificerede Arlo-enhed eller for tyveri på et hvilket som helst tidspunkt før registreringen af den godkendte enhed på din Arlo-konto.

E. ATR-programmet kan ikke overføres.

Arlo Small Print: ATR-programmet er en hjælpetjeneste, der leveres af Arlo Europe (”Virksomheden”). Virksomheden vil efter eget rimelig skøn afgøre, om et krav under ATR-programmet opfylder kriterierne for støtteberettigelse. Arlo Europes beslutninger om støtteberettigelse og alle andre aspekter af ATR-programmet er endelige og bindende. Virksomheden kan til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående varsel opsige, annullere eller suspendere ATR-programmet, ændre kravene i ATR-programmet, ændre administrationen af ATR-programmet eller afvise ATR-krav på grund af virksomhedens rimelige forretningsmæssige hensyn, herunder uden begrænsning ved mistanke om svindel og gentagne krav fra den samme person eller konto. Krav er begrænset til ét krav pr. konto og pr. person. Enhver beslutning truffet af Arlo Europe vedrørende erstatning af stjålne enheder betragtes som endelig og bindende.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING: BORTSET FRA OVENSTÅENDE GIVER VIRKSOMHEDEN INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE ATR-PROGRAMMET. ARLO EUROPE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SKADER, OMKOSTNINGER ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER ER RELATERET TIL DELTAGELSE I ATR-PROGRAMMET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: (I) FORSINKEDE, TABTE, UDSATTE, BESKADIGEDE, FEJLADRESSEREDE, UFULDSTÆNDIGE ELLER UFORSTÅELIGE KRAV; (II) TELEFONISKE, ELEKTRONISKE, HARDWARE-, SOFTWARE-, NETVÆRKS-, INTERNET- ELLER COMPUTERFEJL, FEJL ELLER VIRUS; (III) MISLYKKEDE, UFULDSTÆNDIGE, FORVRÆNGEDE ELLER FORSINKEDE COMPUTERTRANSMISSIONER; (IV) BRUG ELLER DOWNLOADING AF SOFTWARE ELLER MATERIALE I FORBINDELSE MED DETTE ATR-PROGRAM; (V) TYPOGRAFISKE ELLER ANDRE FEJL I UDSKRIVNINGEN AF TILBUDDET ELLER ADMINISTRATIONEN AF ATR-PROGRAMMET; OG (VI) ENHVER ANDEN OMSTÆNDIGHED, DER KAN MEDFØRE FORSTYRRELSER I ATR-PROGRAMMET. 

OFFENTLIGGØRELSE: I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRITAGER HVER DELTAGER VED AT DELTAGE I ATR-PROGRAMMET ARLO EUROPE FOR ETHVERT ANSVAR FOR KRAV, OMKOSTNINGER, TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED ATR-PROGRAMMET, OG ACCEPTERER AT HOLDE ARLO EUROPE FRITAGET FOR ETHVERT ANSVAR.