Arlo | Privacy Policy | About Us | default

Ochrona prywatności

Firma Arlo Technologies, Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne (zwane dalej łącznie „Arlo”, „my”, lub „nasze”) poważnie traktują prywatność użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika. Zawiera ona również informacje na temat praw użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz tego, w jaki sposób można się z nami skontaktować w celu ich aktualizacji lub uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

 • 1. Zakres

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie danych osobowych związanych z produktami i usługami firmy Arlo („Usługi”), w tym:

(1) produktami sprzętowymi firmy Arlo (w tym produktami marki Arlo i VueZone) („Produkty”),

(2) witrynami, do których można uzyskać dostęp pod adresem http://www.arlo.com/ („Witryna”),

(3) usługami, w tym pomocy technicznej i usługami dostępnymi za pośrednictwem Witryny („Aplikacje www”),

(4) oprogramowaniem, które można pobrać na smartfon lub tablet w celu uzyskania dostępu do usług („Aplikacje mobilne”) oraz

(5) usługami subskrypcji, w tym usługami, do których można uzyskać dostęp za pomocą aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych („Usługi subskrypcji”).

Strony trzecie mogą również integrować produkty i usługi firmy Arlo z własnymi produktami i usługami, przy tym my nie ponosimy odpowiedzialności za tę integrację. Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk ochrony prywatności mogą być dostarczane w innych dokumentach, takich jak opisy ofert, dodatkowe oświadczenia dotyczące prywatności lub powiadomienia, które zostały dostarczone przed lub w momencie zgromadzenia danych.

 • 2. Dane osobowe, które możemy gromadzić

Dane osobowe dotyczące użytkownika pozyskiwane są z różnych źródeł, takich jak opisane poniżej. Dla celów niniejszej Polityki prywatności, „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe, lub inne dane, które mogą być rozsądnie wykorzystane do wywnioskowania tych informacji.

W stosownych przypadkach wskazujemy, czy i dlaczego należy podać nam swoje Dane osobowe, a także jakie są konsekwencje ich niedostarczenia. Jeśli użytkownik nie poda Danych osobowych na żądanie, może nie być w stanie skorzystać z naszych Usług, jeśli informacje te są niezbędne do zapewnienia użytkownikowi Usługi.

 • a. Dane osobowe gromadzone bezpośrednio od użytkownika
  1. Rejestracja Aby móc korzystać z Usług, możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych Danych osobowych podczas tworzenia konta na stronie arlo.com lub podczas instalacji i rejestracji w aplikacjach internetowych i aplikacjach mobilnych oznaczonych znakiem Arlo, podczas rejestracji produktu, wypełniania ankiety lub zapisywania się na naszą listę mailingową. Możemy poprosić użytkownika o podanie następujących rodzajów Danych osobowych: imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, numer seryjny produktu, data zakupu, numer telefonu, adres pocztowy oraz dowód zakupu. Możemy również gromadzić dodatkowe dane osobowe, takie jak zainteresowania lub hobby, płeć lub wiek.
  2. Informacje udostępniane lub publikowane dobrowolnie. Możemy gromadzić Dane osobowe, które użytkownik podaje na stronie arlo.com i w aplikacjach internetowych oraz mobilnych oznaczonych znakiem Arlo lub umieszcza w przestrzeni publicznej na naszej stronie internetowej, np. na forum dyskusyjnym. Użytkownik może ponadto zdecydować, czy chce przyznać dostęp do swojej kamery Arlo za pomocą łączy z zaproszeniami wysyłanych do znajomych.
  3. Filmy. W przypadku produktów Arlo i VueZone gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy filmy rejestrowane przez użytkownika za pośrednictwem jego systemów. Filmy te przechowujemy przez różny okres, w zależności od planów subskrypcji, konfiguracji i ustawień użytkownika. Może to obejmować przechwytywanie i wysyłanie pocztą elektroniczną fragmentów filmów w ramach powiadomienia lub analizę danych w celu identyfikacji ruchu lub innych zdarzeń. Możemy przetwarzać Dane osobowe z kamer Arlo i VueZone użytkownika, aby móc wysyłać użytkownikowi ostrzeżenia w przypadku wystąpienia zdarzenia.
  4. Pomoc techniczna. Możemy gromadzić informacje poprzez komunikację użytkownika z naszym zespołem obsługi klienta lub inne komunikaty, które użytkownik może wysłać do nas, a także ich zawartość.
  5. Szczegóły dotyczące płatności. Możemy zbierać informacje dotyczące kart kredytowych i rozliczeń, w tym transakcji płatniczych, w celu realizacji zamówienia. W przypadku zakupu subskrypcji na użytkowanie niektórych z naszych Usług, w celu realizacji usług przewozowych dotyczących wymiany gwarancyjnej lub w przypadku zakupu licencji aplikacji Arlo, zachowujemy numer karty kredytowej użytkownika.
  6. Aplikowanie do pracy. Będziemy zbierać wszelkie dane osobowe, które nam poda użytkownik podczas ubiegania się o pracę w Arlo, w tym curriculum vitae i referencje.
 • b. Dane osobowe gromadzone w wyniku interakcji z naszymi produktami i usługami
 1. Pliki cookie i technologie śledzenia. W naszych produktach wykorzystujemy narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie śledzenia w celu gromadzenia danych i związanych z nimi informacji, w tym adresów IP, identyfikatorów urządzeń, identyfikatorów reklamowych i innych informacji o urządzeniu użytkownika, systemie i oprogramowaniu aplikacyjnym oraz urządzeniach peryferyjnych. Możemy zbierać informacje o przeglądarce użytkownika i odwiedzanych przez niego stronach. Możemy również obserwować, w jaki sposób oraz jak często użytkownik korzysta z naszych aplikacji i pewnych funkcji. Osoby trzecie mogą również gromadzić informacje przy użyciu plików cookie. Niektóre strony internetowe posiadają funkcje „do not track”, które pozwalają użytkownikowi na poinformowanie strony internetowej, aby ta go nie śledziła. Funkcje te nie są jednolite. Obecnie nie odpowiadamy na te sygnały. 
 2. Zastosowanie produktu. Zbieramy informacje związane z użytkowaniem naszych produktów i urządzeń oraz statystyki dotyczące wydajności urządzeń Arlo. Informacje te obejmują prędkość dostępu do Internetu, informacje o napięciu, informacje o pamięci masowej, wskaźniki błędów i inne informacje o wydajności.
 • c. Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł
 1. Facebook. Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług za pomocą loginu do konta portalu Facebook, możemy otrzymać jego Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i płeć. Wszelkie Dane osobowe zgromadzone przez nas z konta użytkownika w portalu Facebook mogą zależeć od ustawień prywatności jego konta w portalu Facebook.
 2. Dane osobowe osób trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przekazanie nam Danych osobowych osoby trzeciej (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), musi on upewnić się, że posiada na to zgodę osoby trzeciej. Przykłady obejmują przekazywanie nam nazwisk i zdjęć, które kojarzą się z użytkownikami kont, przesyłanie materiałów referencyjnych lub marketingowych do znajomych lub wysyłanie poleceń do pracy.
 • 3. W jaki sposób możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika?

Możemy używać Danych osobowych użytkownika na potrzeby:

 • a. Zapewnienia użytkownikowi Usługi i komunikowania się z nim.
 • b. Utrzymania, poprawy i rozwoju produktów i usług. Będziemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu upewnienia się, że nasze Usługi działają zgodnie z założeniami oraz w celu wprowadzenia ulepszeń w naszych Usługach. Będziemy również wykorzystywać informacje, które zbieramy w istniejących Usługach, aby pomóc nam w opracowaniu nowych lub dostosowaniu Usług do użytkownika.
 • c. Wewnętrznych analiz danych. Wykorzystujemy Dane osobowe do wewnętrznej analizy w celu zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze Usługi.
 • d. Marketingu. Możemy przesyłać użytkownikowi informacje marketingowe dotyczące produktów, usług, ofert, programów i promocji (w tym konkursów, loterii i innych działań marketingowych) bezpośrednio od nas lub od naszych partnerów. Mogą to być nasze własne oferty lub produkty, lub oferty produktów osób trzecich, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, ale nie udostępniamy informacji osobom trzecim w celach marketingowych lub promocyjnych.
 • e. Ochrony naszej firmy, zapobiegania oszustwom i zabezpieczenia naszych produktów. Możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszej firmy, naszych klientów lub naszych stron internetowych.
 • f. Zapewnienia zgodności z prawem i innymi normami. Możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i przepisów lub na żądanie sądu lub agencji rządowej mającej lub występującej z roszczeniem o jurysdykcję nad Arlo lub jej podmiotami stowarzyszonymi.
 • g. Innych działań. Możemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika w innych celach, dla których w momencie gromadzenia danych dostarczamy szczegółowe informacje.
 • 4. Jak udostępniamy Dane osobowe użytkownika?

Możemy udostępniać Dane osobowe na następujące sposoby lub w inny sposób ujawniony w momencie zbierania danych:

 • a. W rodzinie firm Arlo na całym świecie.. Możemy udostępniać zgromadzone przez nas Dane osobowe naszej centrali i spółkom stowarzyszonym.
 • b. Usługodawcom. Możemy również udostępniać Dane osobowe naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa. Przykłady usług obejmują: przetwarzanie zamówień i transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, wysyłanie komunikatów marketingowych, udostępnianie adresu e-mail w celu wsparcia nas w działaniach związanych ze sprzedażą lub obsługą posprzedażną oraz zapewnienie obsługi klienta.
 • c. Zapraszanym znajomym. . Użytkownik może podjąć decyzję o zapewnieniu dostępu do jego kamery Arlo, wysyłając do znajomych łącze z zaproszeniem.
 • d. Możemy również przekazywać informacje następcom prawnym całości lub części naszej firmy. . Możemy sprzedać, przekazać lub w inny sposób udostępnić część lub całość jej aktywów, w tym Dane osobowe, w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją, sprzedażą aktywów, wydzieleniem aktywów do oddzielnego przedsiębiorstwa lub podobną transakcją, lub w przypadku niewypłacalności lub upadłości. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby poinstruować podmiot, na rzecz którego nastąpiło przekazanie, aby wykorzystywał on Dane osobowe udostępnione przez użytkownika w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.
 • e. Możemy udostępniać informacje z przyczyn prawnych. Będziemy udostępniać Dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom fizycznym spoza Arlo, jeśli w dobrej wierze będziemy mieć przekonanie, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest w uzasadniony sposób konieczne w celu:
  1. spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub możliwych do wyegzekwowania żądań rządowych
  2. wyegzekwowania obowiązujących Warunków korzystania, w tym badania potencjalnych naruszeń
  3. wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, lub
  4. ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Arlo, naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami prawa lub w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • f. W innych przypadkach. Jeśli powiadomimy o tym użytkownika, a on wyrazi zgodę na udostępnianie.
 • 5. Prawa i wybory użytkownika

Użytkownik ma pewne prawa dotyczące Danych osobowych, które przechowujemy na jego temat oraz pewnych wyborów dotyczących tego, jakie Dane osobowe od niego gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jaki sposób się z nim komunikujemy.

 • a. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w celach promocyjnych i marketingowych. TAby zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych i marketingowych, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w dowolnej marketingowej wiadomości e-mail, którą użytkownik otrzyma od naszej firmy. Nie ma podstaw do niepokoju! Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania wiadomości o charakterze promocyjnym i marketingowym, nasza firma nadal będzie przesyłać mu ważne wiadomości dotyczące transakcji, np. nadal będziemy kontaktować się z użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień. Użytkownik będzie również nadal otrzymywać istotne informacje techniczne lub bezpieczeństwa na temat posiadanych przez niego produktów firmy Arlo oraz powiadomienia Arlo zależne od wprowadzonych przez użytkownika ustawień systemu.
 • b. Użytkownik może postanowić nie instalować naszych aplikacji lub nie wypełniać karty gwarancyjnej. Taki wybór może ograniczyć obsługę gwarancyjną.
 • c. Użytkownik może zaktualizować lub usunąć swoje konto. Za pomocą ustawień konta można zaktualizować niektóre Dane osobowe lub usunąć konto. Jeśli jednak użytkownik usunie swoje konto, może nie być w stanie w pełni korzystać z Usługi.
 • Aby zaktualizować preferencje użytkownika, poprosić nas o usunięcie danych użytkownika z naszych list mailingowych, usunąć konto lub złożyć wniosek o skorzystanie z praw przysługujących użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa, prosimy o kontakt w sposób określony w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

 • 6. Przekazywanie danych

Arlo to globalna firma. Możemy przekazywać Dane osobowe użytkownika do odbiorców w krajach innych niż kraj użytkownika, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się nasza siedziba główna. W krajach tych mogą obowiązywać inne prawa dotyczące ochrony danych niż prawa kraju, który ich dostarczył. Podczas przesyłania Danych osobowych użytkownika do innych krajów będziemy chronić te dane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z informacjami ujawnionymi użytkownikowi w momencie zbierania danych. Korzystając z naszych stron internetowych i rozwiązań lub dostarczając Danych osobowych, tam gdzie pozwala na to obowiązujące prawo, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie jego Danych osobowych poza krajem zamieszkania użytkownika.

 • 7. Osoby przebywające w EOG lub Szwajcarii

Jeżeli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przetwarzamy jego Dane osobowe w celach wymienionych w sekcji 3 powyżej w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • a.Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego Danych osobowych. Na przykład, możemy starać się uzyskać zgodę użytkownika na używanie przez nas plików cookie, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, lub na wysyłanie mu komunikatów marketingowych.
 • b. Potrzebujemy Danych osobowych użytkownika w celu dostarczenia mu Produktów i Usług na jego życzenie lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika.
 • c. Mamy prawny obowiązek wykorzystania lub ujawnienia Danych osobowych użytkownika, na przykład w przypadku, gdy odpowiadamy w procesie prawnym lub na możliwe do wyegzekwowania żądanie rządu.
 • d. My (lub osoba trzecia) mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Danych osobowych użytkownika. W szczególności, mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Danych osobowych użytkownika do celów takich jak:
  1. Świadczenie, utrzymywanie i doskonalenie naszych Usług w celu zaspokojenia potrzeb naszych użytkownikó
  2. Opracowywanie nowych produktów i funkcji, które są przydatne dla naszych użytkowników
  3. Zrozumienie, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych Usług w celu zapewnienia i poprawy wydajności naszych Usług
  4. Dostosowywanie naszych Usług w celu zapewnienia użytkownikom wyższego poziomu satysfakcji
  5. Marketing w celu informowania istniejących klientów o naszych Usługach
  6. Wykrywanie oszustw, nadużyć, problemów z zakresu bezpieczeństwa lub technicznych związanych z naszymi Usługami, zapobieganie im lub rozwiązywanie ich w inny sposób
  7. Ochrona przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Arlo, naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub dopuszczalnymi przez prawo
  8. Prowadzenie badań, które poprawiają jakość naszych usług dla naszych użytkowników i przynoszą korzyści dla społeczeństwa
  9. Wypełnianie zobowiązań wobec naszych partnerów, takich jak programiści i posiadacze praw; oraz
  10. Egzekwowanie roszczeń prawnych, w tym badanie potencjalnych naruszeń obowiązujących Warunków korzystania.

Przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych zapewniających odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania Danych osobowych do krajów innych niż kraj, w którym użytkownik przebywa. W szczególności stosujemy zabezpieczenia umowne w przypadku przekazywania Danych osobowych osobom trzecim, takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Użytkownik może skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w celu uzyskania kopii takiego dokumentu.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu i otrzymywania informacji o Danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, do aktualizowania i korygowania nieścisłości jego Danych osobowych, do ograniczania lub sprzeciwiania się przetwarzaniu jego Danych osobowych, do blokowania lub usuwania informacji, w zależności od przypadku, lub do korzystania z prawa do przenoszenia danych w celu łatwego przeniesienia jego Danych osobowych do innej firmy. W pewnych okolicznościach prawa te mogą być ograniczone przez lokalne przepisy prawa. Oprócz wyżej wymienionych praw użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto, jeśli polegamy na zgodzie na przetwarzanie Danych osobowych użytkownika, ma on prawo do jej wycofania w dowolnym momencie i bezpłatnie. W takim przypadku nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem takiej zgody.

Arlo International Limited jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych użytkownika i może on korzystać ze swoich praw do Danych osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: privacy.policy@arlo.com lub pisząc do nas na adres:

Arlo International Limited
First Floor, Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road
Cork
Irlandia

 • 8. Prywatność dzieci 

Nasze produkty i usługi przeznaczone są dla osób dorosłych. Nie pozwalamy świadomie dzieciom poniżej 16. roku życia zakładać kont Arlo. Jeśli użytkownik uważa, że mogliśmy zebrać Dane osobowe od osób poniżej 16. roku życia, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą metod opisanych w sekcji Kontakt, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu niezwłocznego zbadania i rozwiązania problemu.

 • 9. Sposób, w jaki chronimy Dane osobowe użytkownika 

Zamierzamy chronić powierzone nam Dane osobowe i traktować je w sposób bezpieczny zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania Danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Na mocy umów wymagamy również, aby nasi dostawcy chronili takie informacje przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Internet nie jest bezpieczny w 100 %. Nie możemy obiecać, że korzystanie z naszych stron internetowych będzie całkowicie bezpieczne. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas korzystania z Internetu. Dotyczy to również zachowania poufności haseł użytkownika.

Jeśli użytkownik uczestniczy w forum dyskusyjnym, społecznościach lokalnych lub czacie na stronie internetowej Arlo, powinien być on świadomy, że informacje, które tam podaje (tzn. Jego profil publiczny) będą szeroko dostępne dla innych i mogą być wykorzystane do skontaktowania się z nim, wysłania mu niechcianych wiadomości lub do celów, nad którymi kontroli nie ma ani on, ani Arlo. Należy również pamiętać, że poszczególne fora i czaty mogą mieć dodatkowe zasady i warunki. Arlo nie ponosi odpowiedzialności za Dane osobowe lub jakiekolwiek inne informacje, które użytkownik zdecyduje się przesłać na tych forach. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Danych osobowych użytkownika, w którym to przypadku poinformujemy go o tym oraz o przyczynach tego faktu.

Przechowywanie Danych osobowych

Podejmujemy również środki w celu usunięcia Danych osobowych użytkownika lub przechowywania ich w formie, która nie pozwala na identyfikację użytkownika, gdy informacje te nie są już potrzebne do celów, dla których są one przetwarzane lub gdy użytkownik poprosi o ich usunięcie, chyba że prawo dopuszcza lub wymaga przechowywania takich danych przez dłuższy okres. Przeprowadzamy okresowe przeglądy naszych baz danych i ustaliliśmy terminy usuwania niektórych danych, biorąc pod uwagę rodzaj usług świadczonych w kontekście Produktów i Usług, długość naszych relacji z użytkownikiem, obowiązkowe okresy przechowywania oraz przepisy o przedawnieniu.

 • 10. Usługi osób trzecich 

Serwis może zawierać funkcje lub łącza do stron internetowych i usług świadczonych przez osoby trzecie. Jeśli użytkownik kliknie łącze prowadzące do strony internetowej osoby trzeciej, wówczas zostanie przeniesiony do strony internetowej, nad którą nie sprawujemy kontroli. Wszelkie informacje dostarczane przez użytkownika na stronach internetowych lub w usługach osób trzecich mogą być przekazywane bezpośrednio operatorom takich usług i podlegają politykom tych operatorów, jeśli takowe istnieją, regulującym prywatność i bezpieczeństwo, nawet jeśli dostęp do nich realizowany jest za pośrednictwem Usługi. Niniejsze zasady nie mają zastosowania w odniesieniu do ochrony prywatności na stronach internetowych osób trzecich. Należy uważnie zapoznawać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za te strony lub usługi osób trzecich, do których łącza lub dostęp zapewniane są za pośrednictwem Usługi.

 • 11. Aktualizacje niniejszej Polityki 

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, zamieścimy tutaj poprawioną wersję wraz z uaktualnioną datą aktualizacji. Zalecamy okresowe odwiedzanie tych stron w celu zapoznania się z takimi zmianami. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszej Polityce prywatności, możemy również powiadomić o tym fakcie użytkownika w inny sposób przed wejściem zmian w życie, np. poprzez opublikowanie powiadomienia na naszych stronach internetowych lub wysłanie użytkownikowi powiadomienia.

 • 12. Jak się z nami skontaktować 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności i naszych praktyk dotyczących kwestii prywatności, lub chęci zaktualizowania swoich preferencji prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem: privacy.policy@arlo.com lub napisać do nas na adres: Arlo Technologies, Inc. 2200 Faraday Ave., Carlsbad, CA 92008.

Niniejsza Polityka prywatności Arlo została zmieniona i opublikowana 17 lipca 2018 roku.