Zasady ochrony prywatności

Firma Verisure Ireland DAC, działająca jako Arlo Europe („Firma”, „my” lub „nas”) z siedzibą w Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, jest odpowiedzialna za dane osobowe użytkownika i poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za ochronę danych i prywatności.

Ważne informacje na temat Grupy Verisure:

Arlo Europe stanowi część grupy podmiotów zależnych Verisure („Verisure” lub „Grupa”), a dane osobowe są udostępniane pomiędzy jednostkami grupy Verisure. Każde postępowanie z informacjami osobistymi przez firmę Verisure będzie wyjaśnione w oddzielnych informacjach o prywatności udostępnianych przy pierwszym zgromadzeniu danych osobowych użytkownika przez tę firmę, na przykład gdy użytkownik lub firma, dla której on pracuje, angażuje nas do świadczenia usług. Więcej informacji na temat naszej Grupy można znaleźć pod adresem www.verisure.com lub kontaktując się z nami przy użyciu informacji podanych w sekcji kontaktowej.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy, kiedy i dlaczego ich używamy 
 2. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe w firmie oraz naszym dostawcom usług, organom regulacyjnym i innym podmiotom zewnętrznym 
 3. Szczegółowe informacje na temat marketingu bezpośredniego i profilowania 
 4. Przekazywanie danych osobowych na całym świecie i w ramach Grupy Verisure
 5. W jaki sposób chronimy i przechowujemy dane osobowe 
 6. Pliki cookie 
 7. Przepisy prawa, które pomogą zarządzać prywatnością 
 8. Jak można się z nami skontaktować, aby uzyskać wsparcie 

Aktualizacje

Możemy okresowo zmieniać niniejszą informację o ochronie prywatności, aby była ona aktualna względem wymogów prawnych i sposobu prowadzenia przez nas działalności, a także będziemy umieszczać na tej stronie wszelkie aktualizacje. Niniejsza informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana w Czerwiec 2021 r. Należy regularnie sprawdzać te strony pod kątem najnowszej wersji tej informacji. W przypadku dokonania zasadniczych zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności postaramy się poinformować o tym użytkownika za pośrednictwem powiadomienia na naszej stronie internetowej lub w wiadomości e-mail.

1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY, KIEDY I DLACZEGO JE WYKORZYSTUJEMY
 1. rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych
 2. kiedy gromadzimy dane osobowe
 3. w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe
 4. podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych

Kiedy gromadzimy informacje

 • rejestracja lub korzystanie z naszych stron internetowych, stron docelowych online lub aplikacji;
 • zakup jednego z naszych produktów i usług (zdefiniowanych poniżej)

(1) produkty sprzętowe Arlo (w tym produkty marki Arlo i VueZone) („Produkty”),

 

(2) strony internetowe, do których można uzyskać dostęp pod adresem http://www.arlo.com/ („Strona internetowa”),

(3) usługi, w tym pomoc techniczna i usługi dostępne za pośrednictwem Stron internetowych („Aplikacje internetowe”),

(4) oprogramowanie, które można pobrać na smartfon lub tablet w celu uzyskania dostępu do usług („Aplikacje mobilne”), oraz

(5) usługi subskrypcji, w tym usługi, do których można uzyskać dostęp za pomocą aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych („Usługi subskrypcyjne”).

Uwaga: osoby trzecie mogą również zintegrować produkty i usługi firmy Arlo ze swoimi produktami i usługami, a my nie ponosimy odpowiedzialności za taką integrację. Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk ochrony prywatności mogą być zawarte w innych dokumentach, takich jak opisy ofert, dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności lub powiadomienia dostarczone przed lub w czasie gromadzenia danych.

 

 

 • współpraca z nami w charakterze partnera biznesowego; łącznie („użytkownik”).

Dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy w przypadku rejestracji lub interakcji z naszymi stronami internetowymi, stronami docelowymi (w tym portalami społecznościowymi) lub aplikacjami

Zbieramy dane osobowe użytkownika podczas interakcji z jedną z naszych usług internetowych. Więcej informacji na temat gromadzenia danych online można znaleźć w poniższej sekcji Pliki cookie.

Rejestracja

W celu korzystania z naszych usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych podczas tworzenia konta na stronie www.arlo.com lub podczas instalacji i rejestracji w aplikacjach internetowych lub aplikacjach mobilnych należących do Arlo, rejestracji produktu lub rejestracji na naszej liście mailingowej. Możemy poprosić użytkownika o podanie następujących rodzajów danych osobowych: imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, numer seryjny produktu, data zakupu, numer telefonu, adres pocztowy oraz dowód zakupu. Podstawą prawną tego procesu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej lub aplikacji, gromadzimy dane dostępowe, które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę lub urządzenie użytkownika w celu umożliwienia mu odwiedzenia strony lub aplikacji. Dane te są standardowymi danymi technicznymi (tak zwanymi plikami dziennika), które są przesyłane do naszego serwera:

 1. Adres IP urządzenia przesyłającego żądanie,
 2. Data i godzina złożenia wniosku,
 3. Adres strony internetowej i strony przesyłającej żądanie,
 4. Informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym i dostawcy usług internetowych (ISP),
 5. Identyfikator online (np. identyfikatory urządzeń, identyfikatory sesji),
 6. Wolumin.
 7. Przetwarzanie tych danych dostępowych jest niezbędne w celu umożliwienia odwiedzenia strony internetowej i skorzystania z naszej aplikacji, a ponadto ulepsza funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych systemów. Dla celów opisanych powyżej dane dostępowe są również tymczasowo przechowywane w wewnętrznych plikach dziennika w celu dostarczenia informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji, aby zapewnić naszej stronie internetowej nawyki użytkowania naszych gości. (Np. liczba urządzeń mobilnych używanych do pobierania stron) oraz do prowadzenia naszej strony internetowej i aplikacji ogólnie pod względem administracyjnym.

  Informacje przechowywane w plikach dzienników nie pozwalają na wyciąganie bezpośrednich wniosków na temat użytkownika — w szczególności adresy IP przechowujemy jedynie w skróconej, zanonimizowanej formie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy).

Pobieranie i instalacja aplikacji

Aby pobrać i zainstalować naszą aplikację ze sklepu z aplikacjami (np. Google Play Store lub Apple App Store), należy najpierw zarejestrować u operatora sklepu z aplikacjami konto użytkownika i zawrzeć ze sklepem odpowiednią umowę dotyczącą użytkowania. Nie mamy żadnego wpływu na tę stronę trzecią i nie jesteśmy stroną umowy pomiędzy użytkownikiem a sklepem. Podczas pobierania i instalacji aplikacji niezbędne informacje są przekazywane do odpowiedniego sklepu z aplikacjami, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta konta, czas pobrania i indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Nie mamy żadnej kontroli nad tym gromadzeniem danych i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Dane te są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do pobrania i zainstalowania aplikacji na urządzeniu przenośnym użytkownika (np. smartfonie, tablecie). W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy).

Wiadomości typu push

Aplikacja może dostarczać informacji poprzez tzw. komunikaty typu push, nawet jeśli użytkownik nie korzysta z aplikacji na pierwszym planie (np. komunikaty o stanie systemu alarmowego). Notatki mogą być sporządzane przy użyciu dźwięku, wiadomości (np. w formie banerów ekranowych) i/lub znaków symboli (obrazek lub cyfra na ikonie aplikacji). Aby temu zapobiec, można w każdej chwili wyłączyć wysyłanie wiadomości typu „push” dotyczących ustawień urządzenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja umowy) RODO w odniesieniu do komunikatów typu „push” związanych z przetwarzaniem umowy. W przeciwnym razie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do naszego uzasadnionego interesu w dostarczaniu użytkownikowi zaleceń dotyczących produktów.

Ankiety

Gdy użytkownik uczestniczy w jednej z naszych ankiet, wykorzystujemy jego dane do celów badania rynku i opinii. Zasadniczo oceniamy dane anonimowo do celów wewnętrznych. Jeśli wyjątkowo ankiety nie będą oceniane anonimowo, dane będą zbierane wyłącznie za zgodą użytkownika. W przypadku badań anonimowych RODO nie ma zastosowania, a wyjątkowo, w przypadku ocen osobistych, podstawą prawną jest wyżej wymieniona zgoda na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystamy z różnych zewnętrznych dostawców badań satysfakcji, w tym Medallia, Kantar, itp. Możemy również gromadzić dodatkowe dane osobowe, takie jak zainteresowania lub hobby, płeć lub wiek, a także inne informacje, które użytkownik dobrowolnie udostępnia nam na swój temat lub na temat osób trzecich (tj. przyjaciół lub krewnych).

Informacje udostępniane lub publikowane dobrowolnie przez użytkownika.

Możemy gromadzić dane osobowe, które użytkownik podaje na stronie arlo.com i aplikacjach internetowych oraz aplikacjach mobilnych oznaczonych marką Arlo, lub umieszcza w przestrzeni publicznej na naszej stronie internetowej, np. na tablicach ogłoszeń. Użytkownik może ponadto zdecydować, czy chce przyznać dostęp do swojej kamery Arlo za pomocą łączy z zaproszeniami wysyłanych do znajomych.

Informacje od znajomego

Jeśli użytkownik zdecyduje się na przekazanie nam danych osobowych osób trzecich (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), musi się upewnić, że posiada na to zgodę takiej osoby trzeciej. Przykłady obejmują przekazanie nam imion i nazwisk oraz zdjęć, które są powiązane z użytkownikami konta, przekazanie materiałów referencyjnych lub marketingowych znajomemu lub wysłanie poleceń osób do pracy. Podstawą prawną tego procesu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika). Zakładamy, że użytkownik uzyskał niezbędne zgody na tę działalność.

Darowizna

W przypadku przekazania obrazów lub filmów na użytek #caughtonarlo lub wykorzystania ich w opracowaniu badań lub sztucznej inteligencji podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO (zgoda użytkownika). Zakładamy, że użytkownik uzyskał niezbędne zgody od osób trzecich na tę działalność.

Serwisy społecznościowe

Arlo korzysta również z usług określonych dostawców („dostawcy usług społecznościowych”) w celu udzielania pomocy i wsparcia. Przykładowo: jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem naszej strony w serwisie Facebook, Twitter lub Instagram w celu uzyskania wsparcia, przekażemy jego dane kontaktowe i pytania innym dostawcom usług, z których korzystamy w celu udzielania wsparcia. Dostawcy usług społecznościowych:

 1. Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. Twitter (Twitter International Company, irlandzka firma z siedzibą pod adresem One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 X07 Irlandia) https://twitter.com/en/privacy
 3. Serwis Instagram jest jednym z produktów firmy Facebook dostarczanych przez Facebook Ireland Limited.

Prowadzimy również stronę (stronę fanów) na portalach społecznościowych, która jest oferowana, we współpracy z dostawcą usług społecznościowych, do komunikowania się z użytkownikami (takimi jak nasi klienci i potencjalni klienci) oraz do informowania o naszych produktach i usługach. W zarządzaniu tą społecznością wspierają nas firmy, takie jak This is the Tree Ltd.

Ci dostawcy usług społecznościowych pozwalają nam na uzyskanie statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszej strony fanów (na przykład informacji o liczbie, imionach i nazwiskach, interakcjach, takich jak polubienia i komentarze, a także zagregowanych danych demograficznych i innych informacji lub statystyk). Więcej informacji na temat charakteru i zakresu tych statystyk oraz ich odpowiedzialności można znaleźć na ich stronach dotyczących prywatności.

Ci dostawcy usług społecznościowych mają swoje własne obowiązki, zgodnie z warunkami ich usług, wobec niektórych danych jako administratorzy danych. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że podczas odwiedzania strony fanów dane dotyczące sposobu korzystania z tej strony przez użytkownika są przesyłane do tych administratorów. Następnie mogą oni przetwarzać powyższe informacje w celu stworzenia bardziej szczegółowych statystyk oraz dla własnych badań rynku i celów reklamowych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. W przypadku przekazywania danych osobowych do USA zarówno Twitter, jak i Facebook stosują się do zasad Tarczy prywatności UE-USA.

Jeśli użytkownik uzyska dostęp do naszych usług przy użyciu loginu do konta w serwisie Facebook, możemy otrzymać informacje osobiste na jego temat, takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail i płeć. Wszelkie dane osobowe gromadzone z konta u dostawcy serwisów społecznościowych mogą zależeć od ustawień prywatności tego konta. Podstawą prawną tego przetwarzania, gdy odnosi się ono do realizacji umowy pomiędzy nami, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy), a we wszystkich innych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy).

Dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy w przypadku zakupu jednego z naszych produktów lub usług

Przetwarzanie danych związanych z naszymi produktami

Dane osobowe są zbierane w związku z naszymi produktami w zależności od tego, jakich produktów używa użytkownik i jak z nich korzysta. Poniżej znajdują się procesy biznesowe, w ramach których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. Dane te są nam przekazywane bezpośrednio przez użytkownika lub przez osoby trzecie lub gromadzone w wyniku działań użytkownika na naszej stronie internetowej lub korzystania z naszych produktów. Podstawą prawną przetwarzania w odniesieniu do zamówień, użytkowania produktów, nagrań wideo, nagranych rozmów i obsługi klienta jest umowa zawarta z nami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy). Niektóre informacje dotyczące historii zakupów są również wykorzystywane przez nas w celu zapewnienia wsparcia użytkownikowi w rozwijaniu jego relacji z nami oraz zapewnienia mu produktów i usług, które mogą być dla niego interesujące. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy).

Zamówienia

W przypadku procesu składania zamówienia możemy zebrać następujące obowiązkowe informacje niezbędne do realizacji zamówienia:

 1. Tytuł
 2. Imię i nazwisko,
 3. Data urodzenia
 4. Adres e-mail,
 5. Hasło
 6. Adres do faktury i adres do wysyłki,
 7. Dane dotyczące płatności (takie jak karta kredytowa, metody płatności, transakcje płatnicze, dane bankowe).

Opcjonalnie możliwe jest podanie informacji, takich jak numer telefonu, abyśmy mogli w ten sposób skontaktować się z użytkownikiem w razie jakichkolwiek pytań.

Użycie produktu

Gromadzimy informacje związane z użytkowaniem naszych produktów i urządzeń oraz statystyki dotyczące wydajności urządzeń Arlo. Informacje te obejmują szybkość połączenia Internetowego, informacje o napięciu, informacje o pamięci masowej, wskaźniki błędów i inne informacje o wydajności. Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

Filmy

Treści użytkownika należą do użytkownika Nie mamy dostępu do treści użytkownika bez jego wiedzy i zgody. W przypadku produktów Arlo gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy filmy rejestrowane przez użytkownika za pośrednictwem jego systemów. Filmy te przechowujemy przez różny okres w zależności od planu subskrypcji użytkownika, konfiguracji i ustawień. Może to obejmować przechwytywanie i wysyłanie do użytkownika części nagrań wideo w ramach powiadomienia lub analizę danych w celu identyfikacji ruchu lub innych zdarzeń. Możemy przetwarzać dane osobowe z kamer Arlo użytkownika, abyśmy mogli wysyłać mu ostrzeżenia, gdy coś się stanie, ale przetwarzanie to jest wykonywane przez sztuczną inteligencję, a nie przez centra monitoringu obsługiwane przez ludzi.

Kontakt i obsługa klienta

Użytkownik ma różne sposoby kontaktu z nami poprzez naszą stronę internetową lub aplikację. Obejmuje to również kontaktowanie się z naszą pomocą techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub strony internetowej. Gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko użytkownika, adres, adres e-mail, dane dotyczące płatności i numer telefonu.

W zakresie, w jakim informacje te są wymagane w celu odpowiedzi na prośbę użytkownika lub do zainicjowania lub realizacji umowy, będziemy je przetwarzać wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikiem. Jest to konieczne, aby móc złożyć użytkownikowi ofertę; na potrzeby kontaktu z nim. Ponadto zbieramy te dane również dla celów statystycznych, aby udoskonalać nasze produkty i usługi, a także dla celów wewnętrznych, aby zapewnić szkolenia dla naszych pracowników i przeprowadzać kontrole jakości. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes biznesowy).

Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane i przechowywane w bezpiecznej bazie danych osób trzecich. Podstawą prawną jest zarówno umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem i nami na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy), jak i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zobowiązanie prawne)

Usługi Verisure

W przypadku powiązania któregokolwiek z produktów lub usług Arlo z jakimikolwiek produktami lub usługami Verisure informacje użytkownika będą również przetwarzane zgodnie z informacją o ochronie prywatności podmiotu z kraju Verisure, którą można znaleźć, identyfikując dany podmiot krajowy tutaj www.verisure.com

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy w przypadku współpracy z nami z nami w charakterze profesjonalnego partnera biznesowego

Głównym powodem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zatwierdzenie, zarządzanie, administrowanie lub realizacja umowy pomiędzy użytkownikiem a nami. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby zorganizować nasze działania związane z zaopatrzeniem, wystawianiem zamówień zakupu, przetwarzaniem płatności, prowadzeniem księgowości, zarządzaniem naszą umową lub przeglądaniem usług bądź produktów, które użytkownik nam dostarcza. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta z nami na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy).

Kandydaci i pracownicy

Będziemy gromadzić wszelkie dane osobowe, które użytkownik poda nam przy ubieganiu się o pracę w firmie Arlo, w tym życiorys i referencje. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności znajdującym się na naszej stronie internetowej dotyczącej rekrutacji: https://career.verisure.com/. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa zawarta z nami na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy).

Podstawa prawna wykorzystania danych osobowych

Będziemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że mamy do tego odpowiednie podstawy prawne. Może tak być, ponieważ:

 1. musimy wykorzystać dane osobowe użytkownika do realizacji umowy lub podjąć kroki w celu zawarcia umowy z użytkownikiem. Na przykład aby odebrać płatność za zamówiony produkt i zorganizować dostawę na adres domowy;
 2. musimy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w naszym uzasadnionym interesie jako organizacji handlowej. Na przykład możemy nagrywać rozmowy telefoniczne z naszym centrum obsługi klienta, abyśmy mogli dowiedzieć się, jak radzimy sobie podczas rozmów telefonicznych i dokonać wszelkich niezbędnych ulepszeń w zakresie jakości i szkolenia naszych pracowników bądź zaoferować użytkownikowi usługi w ramach naszego pakietu produktów od któregokolwiek z podmiotów w grupie Verisure. We wszystkich takich przypadkach będziemy zawsze dbać o dane użytkownika w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem jego prawa do prywatności, a użytkownik ma prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu, jak wyjaśniono tutaj
 3. musimy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, które posiadamy. Na przykład w przypadku sprawozdawczości podatkowej mamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych użytkownika do konkretnej czynności. Na przykład jeśli użytkownik zdecyduje się na przeprowadzenie z nami ankiety, która pomoże nam udoskonalić nasze produkty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, należy się z nami skontaktować

Podstawa prawna wykorzystania danych osobowych

Będziemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że mamy do tego odpowiednie podstawy prawne. Może tak być, ponieważ:

 1. musimy wykorzystać dane osobowe użytkownika do realizacji umowy lub podjąć kroki w celu zawarcia umowy z użytkownikiem. Na przykład aby odebrać płatność za zamówiony produkt i zorganizować dostawę na adres domowy;
 2. musimy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w naszym uzasadnionym interesie jako organizacji handlowej. Na przykład możemy nagrywać rozmowy telefoniczne z naszym centrum obsługi klienta, abyśmy mogli dowiedzieć się, jak radzimy sobie podczas rozmów telefonicznych i dokonać wszelkich niezbędnych ulepszeń w zakresie jakości i szkolenia naszych pracowników bądź zaoferować użytkownikowi usługi w ramach naszego pakietu produktów od któregokolwiek z podmiotów w grupie Verisure. We wszystkich takich przypadkach będziemy zawsze dbać o dane użytkownika w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem jego prawa do prywatności, a użytkownik ma prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu, jak wyjaśniono tutaj
 3. musimy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, które posiadamy. Na przykład w przypadku sprawozdawczości podatkowej mamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych użytkownika do konkretnej czynności. Na przykład jeśli użytkownik zdecyduje się na przeprowadzenie z nami ankiety, która pomoże nam udoskonalić nasze produkty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, należy się z nami skontaktować.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM OSOBOM

W tej sekcji można dowiedzieć się więcej o sposobach udostępniania danych osobowych:

 1. w naszej grupie
 2. organizacjom i agencjom rządowym, organom ścigania i regulacyjnym; oraz
 3. osobom trzecim, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi

Dane osobowe użytkowników udostępniamy w sposób i w celach opisanych poniżej:

 • W obrębie grupy Verisure,
  jeśli takie ujawnienie jest konieczne w celu dostarczenia użytkownikowi naszych produktów lub usług, zarządzania naszą działalnością lub w celach marketingowych i promocyjnych bądź też w celu poprawy jakości naszych produktów i usług.
 • organizacjom i agencjom rządowym, organom ścigania i organom regulacyjnym
  a może to być lokalny europejski organ regulacyjny ds. ochrony danych i/lub komisja ds. ochrony danych, w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i zasadami oraz wnioskami organów ścigania, organów regulacyjnych i innych agencji rządowych. Jeżeli jest to konieczne, w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, ujawnienie informacji może mieć miejsce w związku z dochodzeniami rządowymi, nakazami sądowymi i postępowaniem sądowym, jeżeli jest to konieczne do ścigania lub egzekwowania prawa.
 • osobom trzecim, które pomagają zarządzać naszą działalnością i świadczyć usługi.
  Te osoby trzecie zgodziły się na ograniczenie poufności i wykorzystanie wszelkich danych osobowych, które im udostępniamy lub które gromadzą w naszym imieniu, wyłącznie w celu świadczenia na naszą rzecz usług objętych umową. Do stron trzecich należą:
 • banki i dostawcy usług płatniczych do zatwierdzania i realizacji płatności;
 • podmioty świadczące usługi finansowe (np. firmy windykacyjne), na rzecz których możemy scedować wierzytelności z tytułu umowy z użytkownikiem, np. w przypadku nieterminowej zapłaty za produkty i usługi
 • podmioty świadczące usługi regulacyjne i prawne, takie jak kancelarie prawne, audytorzy i firmy księgowe
 • agencje informacji kredytowej i organizacje działające na rzecz zapobiegania oszustwom w dziedzinie usług finansowych
 • firmy magazynowe i zajmujące się składowaniem w celu zarządzania logistyką naszych produktów;
 • firmy dostawcze, które transportują i dostarczają nasze produkty,
 • punkty sprzedaży detalicznej i dostawcy detaliczni on-line, którzy sprzedają produkty w naszym imieniu;
 • dostawcy usług telefonicznych (np. Genesys, Oracle), z którymi będziemy się kontaktować telefonicznie.
 • Dostawcy usług IT, którzy pomagają zarządzać naszymi systemami informatycznymi i zapleczem biurowym, w tym niezależnymi audytami wewnętrznymi w zespołach IT, które nie stanowią części inżynierii produktu, obejmują regularne testy penetracyjne i audyty zgodności z PCI
 • Dostawcy analiz i wyszukiwarek (patrz poniżej), którzy pomagają nam ulepszać i optymalizować stronę internetową.
 • Centra przetwarzania danych, które przechowują naszą stronę internetową i bazy danych, w tym filmy i zdjęcia,
 • dostawcy usług IT, którzy utrzymują nasze systemy,
 • firmy konsultingowe i agencje PR, takie jak Amazon LLC lub Google LLC, w tym agencje, które pomagają nam w wysyłaniu komunikatów marketingowych, które pomagają nam w działaniach związanych ze sprzedażą lub wsparciem posprzedażnym oraz zapewniają wsparcie dla klientów.
 • Jeśli w przyszłości sprzedamy lub przeniesiemy część lub całość naszej działalności lub aktywów na rzecz strony trzeciej, możemy ujawnić informacje potencjalnemu lub rzeczywistemu nabywcy naszej firmy lub aktywów przez stronę trzecią.
 • Możemy udostępniać w formie zagregowanej, statystycznej, nieosobiste dane dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową, wzorce ruchu oraz wykorzystanie strony internetowej naszym partnerom, podmiotom stowarzyszonym lub reklamodawcom, w tym Amazon LLC, Google LLC. i Facebook Limited.
 • Okresowo może zaistnieć potrzeba udostępnienia danych osobowych użytkownika innym osobom i z różnych powodów, a w takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika i uzyskamy jego zgodę przed udostępnieniem.
 •  

Jeśli w przyszłości sprzedamy lub przeniesiemy część lub całość naszej działalności lub aktywów na rzecz strony trzeciej, możemy ujawnić informacje potencjalnemu lub rzeczywistemu nabywcy naszej firmy lub aktywów przez stronę trzecią.

Możemy udostępniać w formie zagregowanej, statystycznej, nieosobiste dane dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową, wzorce ruchu oraz wykorzystanie strony internetowej naszym partnerom, podmiotom stowarzyszonym lub reklamodawcom, w tym Amazon LLC, Google LLC. i Facebook Limited.

Okresowo może zaistnieć potrzeba udostępnienia danych osobowych użytkownika innym osobom i z różnych powodów, a w takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika i uzyskamy jego zgodę przed udostępnieniem.

Pełny wykaz stron trzecich (dalszych przetwarzających) znajduje się tutaj. W miarę rozwoju naszej firmy, strony trzecie, z którymi współpracujemy, mogą również zmieniać się w czasie. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone w tym miejscu. Prosimy o jej regularne odwiedzanie w celu posiadania aktualnych informacji.

Podstawą prawną jest zarówno umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a nami na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy), jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy).

3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO I PROFILOWANIA

W tej sekcji można uzyskać więcej informacji na temat tego,

 1. w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, aby użytkownik był na bieżąco z naszymi produktami i usługami.
 2. jak można zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi
 3. kiedy i w jaki sposób podejmujemy działania w zakresie profilowania i analizy

Jak wykorzystujemy dane osobowe, aby na bieżąco informować użytkownika o naszych produktach i usługach?

Możemy wykorzystać dane osobowe, aby poinformować użytkownika o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące. Korzystamy z danych osobowych, które możemy posiadać, takich jak imię, nazwisko, adres domowy, historia zakupów, numer telefonu, adres e-mail i kraj zamieszkania. Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu lub innych kanałów komunikacji (takich jak ukierunkowane reklamy online). Chcemy się z użytkownikiem kontaktować tylko wtedy, gdy ma to sens, a za pośrednictwem wszystkich rodzajów komunikacji reklamowej.

Jeżeli posiadamy dane kontaktowe użytkownika, ponieważ niedawno zakupił nasze produkty i usługi lub wyraził nimi zainteresowanie, będziemy informować użytkownika o podobnych produktach lub usługach (w tym o ofertach specjalnych i rabatach). W niektórych przypadkach otrzymujemy dane osobowe od firm zewnętrznych, takich jak firmy marketingowe, zewnętrzne silniki reklamowe (takie jak Amazon LLC lub Google LLC), wyszukiwarki internetowe i internetowe portale porównawcze, a dane te obejmują imię i nazwisko użytkownika, jego numer telefonu, adres e-mail i adres IP. Gromadzimy i przetwarzamy te dane w celu oferowania i sprzedaży naszych produktów i usług.

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy również do celów statystycznych, aby zestawiać zebrane informacje, które wykorzystujemy do ulepszania naszych produktów i usług oraz do administrowania relacjami z klientami. We wszystkich przypadkach będziemy szanować preferencje użytkownika dotyczące sposobu, w jaki chciałby on, abyśmy zarządzali dotyczącymi go działaniami marketingowymi. Robimy to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes biznesowy) oraz, w niektórych przypadkach, art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda użytkownika).

Jak możesz zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi

Aby chronić prawo do ochrony prywatności i zapewnić użytkownikowi kontrolę nad sposobem, w jaki zarządzamy działaniami marketingowymi w odniesieniu do niego:

 1. podejmiemy kroki mające na celu ograniczenie marketingu bezpośredniego do rozsądnego i proporcjonalnego poziomu oraz będziemy wysyłać do użytkownika tylko te wiadomości, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące lub istotne; /li>
 2. w dowolnym momencie użytkownik może zaktualizować lub poprawić swój profil osobisty lub zmienić swoje preferencje dotyczące sposobu, w jaki chciałby, abyśmy się z nim kontaktowali, w tym sposobu otrzymywania od nas informacji o najnowszych ofertach lub nowościach;
 3. jeśli użytkownik posiada u nas konto online, najłatwiejszym sposobem na dokonywanie aktualizacji swoich preferencji marketingowych i/lub zmianę danych osobowych jest zalogowanie się na swoje konto. Można również kliknąć łącze „anuluj subskrypcję”, które znajduje się w każdym otrzymanym biuletynie online lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta,j;
 4. można poprosić nas o zaprzestanie prowadzenia marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie; można poprosić nas o zaprzestanie prowadzenia marketingu za pośrednictwem poczty e-mail, klikając łącze „anuluj subskrypcję”, które znajduje się we wszystkich wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail. Można także skontaktować się z nami . Należy określić, czy użytkownik chce, abyśmy zaprzestali wszelkich form marketingu, czy też tylko określonego jego rodzaju (np. wiadomości e-mail); oraz
 5. użytkownik może zmienić sposób, w jaki przeglądarka zarządza plikami cookie, które mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam online, postępując zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Zalecamy rutynowe sprawdzanie informacji o prywatności i ustawień preferencji, które są dostępne na wszystkich platformach mediów społecznościowych, a także preferencji użytkownika w ramach jego konta w naszym serwisie. Aby dowiedzieć się więcej o osobach trzecich, które pomagają w analizie, należy zapoznać się z poniższą sekcją dotyczącą plików cookie.

Kiedy i w jaki sposób podejmujemy działania w zakresie profilowania i analizy

Wykorzystujemy dane użytkownika w ramach analizy danych i badań rynkowych. W szczególności dążymy do podziału naszych klientów i zainteresowanych stron na różne grupy docelowe i użytkowników w kontekście badań rynkowych (segmentacja użytkowników), w celu poznania różnych grup docelowych i ich zwyczajów oraz zainteresowań, danych demograficznych i marketingu tych wyników w kontekście usług reklamowych świadczonych na rzecz osób trzecich. Używamy również danych osobowych do administrowania relacjami z klientami, na przykład do załatwiania spraw związanych z obsługą klienta, dostosowywaniem cen i badaniami satysfakcji klientów. W celu dokonania odpowiednich korekt cen dla różnych kategorii klientów możemy przyjrzeć się parametrom, takim, jak adres, czas trwania umowy i interakcje z nami. Żaden z wyżej wymienionych procesów nie prowadzi do podejmowania istotnych lub prawnych decyzji dotyczących użytkownika w sposób całkowicie zautomatyzowany.

W zależności od celu, wykorzystujemy przechowywane u nas dane. Na przykład wykorzystujemy dane zagregowane, statystyczne, a także dane zdepersonalizowane (zanonimizowane) lub pseudonimizowane, jak również dane dotyczące historii zakupów oraz dane dotyczące urządzeń i dostępu, do celów analitycznych i analiz. Daje nam to anonimowy lub pseudonimizowany wgląd w ogólne zachowania naszych klientów i zainteresowanych stron w zakresie użytkowania. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji dotyczącej plików cookie.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE

W tej sekcji można dowiedzieć się więcej na temat:

 1. jak działamy jako firma globalna i przekazujemy dane na skalę międzynarodową.
 2. ustaleń, jakie stosujemy w celu ochrony danych osobowych użytkownika w przypadku przekazywania ich za granicę.

Jak działamy jako firma globalna i przekazujemy dane na skalę międzynarodową

Działamy na skalę globalną. W związku z tym dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane w krajach poza UE, w tym w USA, Indiach, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Peru, Argentynie, Brazylii i Chile, gdzie obowiązują różne standardy ochrony danych.

Uzgodnienia wprowadzone przez nas w celu ochrony danych osobowych użytkownika w przypadku przekazania ich za granicę

Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że transfery danych osobowych są zgodne z obowiązującym prawem i starannie zarządzane w celu ochrony praw i interesów użytkownika, a transfery są ograniczone do krajów, które są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej lub gdzie możemy być pewni, że istnieją alternatywne rozwiązania w celu ochrony prawa do prywatności użytkownika. W tym celu:

 1. zapewniamy, że transfery w ramach Grupy Verisure będą objęte umową zawartą przez członków grupy (umowa wewnątrzgrupowa), która zobowiązuje każdego członka do zapewnienia odpowiedniego i spójnego poziomu ochrony danych osobowych wszędzie tam, gdzie są one przekazywane w ramach Grupy Verisure;
 2.  
 3. gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza Grupę Verisure lub do stron trzecich, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi, otrzymujemy od nich zobowiązania umowne do ochrony danych osobowych użytkownika. Niektóre z tych gwarancji to dobrze znane systemy certyfikacji, takie jak Tarcza prywatności UE-USA w celu ochrony danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych; lub
 4. w przypadku otrzymania wniosków o udzielenie informacji od organów ścigania lub organów regulacyjnych starannie zatwierdzamy te wnioski przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat zabezpieczeń, jakie wprowadziliśmy (w tym kopii odpowiednich zobowiązań umownych), aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika, gdy są one przekazywane w sposób opisany powyżej. Podstawą prawną jest zarówno umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a nami na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy), jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes biznesowy)

5. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

W tej sekcji można uzyskać więcej informacji na ten temat

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych
 2. Dane osobowe w społecznościach Arlo i w Internecie
 3. Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy i stale doskonalimy nasze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, polityki i procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty, lub nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do takich informacji, stosownie do charakteru tych informacji.

Ponieważ bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika zależy po części od skuteczności zabezpieczeń urządzeń (komputer / laptop / telefon komórkowy / tablet / itp.), których użytkownik używa do komunikowania się z nami oraz od środków bezpieczeństwa stosowanych przez użytkownika w celu ochrony dostępu (identyfikatory użytkownika i hasła), zachęcamy do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony tych informacji.

Bezprzewodowe kamery Arlo łączą się z siecią stacji bazowej przy użyciu protokołów szyfrowania danych WPS (WiFI Protected Setup) oraz WPA2-AES. Połączenie Wi-Fi jest chronione za pomocą losowego, unikatowego i długiego hasła, które nie jest fizycznie widoczne na produkcie. Hasło to jest programowane w stacji bazowej na etapie produkcji i ulega zmianie po każdorazowym przywróceniu jej ustawień fabrycznych.

Stacja bazowa Arlo łączy się z zapleczem przez router domowy klienta za pomocą kabla Ethernet. Zabezpieczenia gwarantują, że stacja bazowa nie jest dostępna w sieci LAN.

Dane są gromadzone w sposób bezpieczny, a podczas transportu danych stosowane jest zabezpieczenie warstwy transportowej (TLS). Do uwierzytelniania kont stosuje się bezpieczny mechanizm logowania. Korzystamy z haszowania jednokierunkowego połączonego z ciągiem zaburzającym (solą) w odniesieniu do wszystkich haseł. Co więcej, nie uzyskujemy dostępu do żadnych danych ani nie udostępniamy ich, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa bądź odbywa się to za zgodą użytkownika i ma na celu łatwiejsze rozwiązywanie problemów systemowych.

Płatności: wszystkie dostarczane informacje poufne lub dane kart kredytowych są przesyłane przy użyciu bezpiecznych metod komunikacji, a następnie zapisywane w bezpieczny sposób w bazie danych dostawcy naszej bramki płatności — tak, aby dostęp do nich miały wyłącznie upoważnione osoby, które mają specjalne uprawnienia dostępu do takich systemów. Dostawca bramki płatności jest ponadto zobowiązany zachować poufność takich informacji. Arlo Europe nie przechowuje informacji płatniczych. Informacje te są przechowywane przez naszych dostawców usług płatniczych, którzy spełniają wymogi normy PCI.

Dane osobowe w społecznościach Arlo i w Internecie

Internet nie jest bezpieczny w 100%. Nie możemy obiecać, że korzystanie z naszych stron internetowych lub stron internetowych naszych partnerów będzie całkowicie bezpieczne. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas korzystania z Internetu. Obejmuje to nieujawnianie haseł i nielogowanie się na urządzenia, których użytkownik nie zna. Jeśli użytkownik udziela się na forum dyskusyjnym, w społecznościach lokalnych lub w pokoju rozmów na stronie internetowej firmy Arlo, powinien mieć świadomość, że informacje, które tam podaje (tj. jego profil publiczny), zostaną udostępnione innym i mogą zostać użyte do skontaktowania się z nim, wysyłania mu niepożądanych wiadomości lub do celów, nad którymi ani firma Arlo ani użytkownik nie mają kontroli. Należy również pamiętać, że poszczególne fora i pokoje rozmów mogą mieć dodatkowe zasady i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe ani inne informacje, które użytkownik zdecyduje się przesłać na tych forach.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika są przechowywane tak długo, jak jest to racjonalnie konieczne dla celów, dla których zostały one zgromadzone, jak opisano w niniejszej informacji o ochronie prywatności. W przypadku, gdy informacje użytkownika nie są już potrzebne, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że zostaną one usunięte w bezpieczny sposób lub będą przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację użytkownika. Ustaliliśmy terminy usuwania niektórych danych, biorąc pod uwagę rodzaj usług świadczonych w kontekście produktów i usług, czas trwania naszych relacji z użytkownikiem, obowiązkowe okresy przechowywania danych oraz okres przedawnienia.

W pewnych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres, na przykład gdy jest to wymagane zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi, księgowymi. Na przykład w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkownika dla celów podatkowych i księgowych przez okres do dziesięciu lat od końca roku, w którym zakończą się kontakty handlowe z użytkownikiem.

6. Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, który jest pobierany / przechowywany na komputerze (lub innych urządzeniach z dostępem do Internetu, takich jak smartfon lub tablet) podczas odwiedzania strony internetowej.

Pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe o użytkowniku. Pliki cookie pomagają nam zapamiętać informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej, takie jak jego kraj, język i inne ustawienia. Pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, kto widział które strony i reklamy, określić, jak często poszczególne strony są odwiedzane oraz określić najpopularniejsze obszary naszej witryny. Mogą one również pomóc nam sprawniej obsługiwać naszą stronę internetową i uczynić kolejną wizytę użytkownika łatwiejszą, wygodniejszą i bardziej indywidualną. W celu ulepszenia naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie (np. sygnalizatory sieciowe) do statystycznego gromadzenia i analizowania ogólnych zachowań użytkowników za pomocą danych dostępowych. Korzystamy również z usług analitycznych, aby ocenić wykorzystanie naszych różnych kanałów marketingowych.

Pliki cookie mogą umożliwić nam wykonywanie różnych innych czynności, jak wyjaśniono dalej w naszej Polityce plików cookie, do której można przejść, klikając poniższe łącze.

Więcej informacji o tym, jak działają nasze pliki cookie, jakich plików cookie używamy i jak zarządzać ustawieniami plików cookie, można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii do celów analizy

Korzystamy również z plików cookie i podobnych technologii do celów reklamowych. Niektóre z danych dostępowych uzyskanych podczas korzystania z naszej strony internetowej są wykorzystywane do celów reklamy opartej na zainteresowaniach. Analizując i oceniając te dane dostępowe, jesteśmy w stanie pokazać użytkownikowi spersonalizowane reklamy na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych innych dostawców. Oznacza to reklamę, która odpowiada rzeczywistym zainteresowaniom i potrzebom użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych opisanego w poniższej sekcji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO dot. naszego uzasadnionego interesu w zakresie promowania naszych produktów i usług w formie spersonalizowanej.

W następnej części chcielibyśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić te technologie i dostawców, którzy je stosują.

Gromadzone dane mogą obejmować, w szczególności,

 1. Adres IP urządzenia,
 2. Datę i godzinę dostępu,
 3. Numer identyfikacyjny pliku cookie,
 4. Rozpoznawanie urządzeń przenośnych
 5. A także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego.

Zebrane dane są jednak przechowywane wyłącznie w formie pseudonimizowanej, dzięki czemu nie ma możliwości wyciągnięcia bezpośrednich wniosków na temat użytkownika. Poprzez odpowiednie ustawienia na stronach internetowych można nie brać udziału w naszych działaniach analitycznych i reklamowych — obie strony zapewniają możliwość zablokowania wielu reklamodawców. Obie strony internetowe umożliwiają wymienionym dostawcom wyłączenie wszystkich reklam na raz za pomocą plików cookie rezygnacji lub ewentualnie zapisanie ustawień dla każdego z nich. Należy pamiętać, że po usunięciu wszystkich plików cookie w przeglądarce lub później przy użyciu innej przeglądarki i/lub profilu należy ponownie ustawić „plik cookie rezygnacji”.

Firmy i usługi, z których korzystamy w celu zwiększenia komfortu korzystania z naszej witryny internetowej

Google LLC

Nasza witryna internetowa korzysta z różnych usług firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Według firmy Google podmiotem do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych w Europie jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dane wygenerowane w tym kontekście mogą zostać przesłane przez firmę Google do serwera w USA w celu oceny i tam zapisania. W tym przypadku Google podlega Tarczy prywatności UE-USA. Więcej informacji o tym, jak Google przetwarza dane osobowe odnoszące się do któregokolwiek z używanych produktów Google, można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google.

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do analizy i ulepszania naszej strony internetowej w oparciu o zachowania użytkowników. Dane wygenerowane w tym kontekście mogą zostać przesłane przez firmę Google do serwera w USA w celu oceny i tam zapisania. Adres IP użytkownika zostanie jednak skrócony przed dokonaniem oceny statystyk użytkowania, tak aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących jego tożsamości. W tym celu narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone na naszej stronie internetowej o kod „anonymizeIP”, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP.

Firma Google będzie przetwarzać informacje uzyskane za pomocą plików cookie w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz dostarczania dodatkowych informacji związanych z korzystaniem ze stron internetowych i usług internetowych.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała ona pliki cookie, jak pokazano powyżej, lub może uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie związane z korzystaniem z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) i przetwarzaniem tych danych przez firmę Google, korzystając z udostępnionego przez firmę Google dodatku do przeglądarki. Zapobiega to gromadzeniu danych przez narzędzie Google Analytics na tej stronie internetowej w przyszłości (rezygnacja działa tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny). Jeśli użytkownik usunie swoje pliki cookie w tej przeglądarce, będzie musiał ponownie kliknąć to łącze.

Menedżer znaczników Google

Nasza witryna korzysta z Menedżera znaczników Google, który służy do zarządzania narzędziami śledzenia i innymi usługami zwanymi znacznikami witryn. Znacznik jest elementem, który jest umieszczany w tekście źródłowym naszej strony internetowej, na przykład w celu zapisania określonych danych dotyczących użytkowania. Menedżer znaczników Google nie wymaga korzystania z plików cookie. Menedżer znaczników Google zapewnia, że dane dotyczące użytkowania wymagane przez naszych partnerów (patrz opisane powyżej procedury przetwarzania danych) są im przekazywane.

Czcionki Google

Nasza strona internetowa korzysta z usługi czcionek Google. Podczas odwiedzania strony przeglądarka użytkownika ładuje czcionkę, która jest potrzebna do prawidłowego i atrakcyjnego wyświetlania tekstów. W tym celu przeglądarka musi połączyć się z serwerami firmy Google. Dzięki temu firma Google uzyskuje informację, że do naszej strony internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Takie połączenia odbywają się oddzielnie od innych usług firmy Google, które według firmy Google wymagają od użytkowników uwierzytelnienia.

Śledzenie konwersji Google AdWords

Nasze strony internetowe korzystają z usługi „Google Ads”. „Śledzenie konwersji AdWords” rejestruje zdefiniowane przez nas działania klienta (takie jak kliknięcie reklamy, odsłony strony, plików do pobrania) i analizuje je. „Remarketing AdWords”, którego używamy, aby pokazać użytkownikowi zindywidualizowane przekazy reklamowe naszych produktów na stronach partnerskich Google. Obie usługi korzystają z plików cookie i podobnych technologii.

Jeśli użytkownik korzysta z konta Google, firma Google może połączyć historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google użytkownika, w zależności od ustawień zapisanych na koncie Google, i używać informacji z jego konta Google do personalizowania reklam. Jeśli użytkownik nie chce tego przypisania do jego konta Google, być może będzie musiał wylogować się z Google przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej.

Można skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, jak pokazano powyżej. Ponadto można wprowadzić ustawienia Reklamy Google, wyłączając przycisk „Reklama spersonalizowana”. W takim przypadku Google wyświetli tylko reklamy ogólne, które nie zostały wybrane na podstawie zebranych informacji.

Platforma marketingowa Google

Nasza strona internetowa korzysta z platformy marketingowej Google z funkcją DoubleClick.
Funkcja DoubleClick wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do prezentacji reklam, które są istotne dla użytkownika. Korzystanie z funkcji DoubleClick umożliwia firmie Google i jej stronom partnerskim zamieszczanie reklam na podstawie wcześniejszych wizyt na naszych lub innych stronach internetowych.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie przeglądarki internetowej (jak opisano powyżej); Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji strony internetowej. Użytkownik może również uniemożliwić firmie Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej, jak również przetwarzanie tych danych przez firmę Google za pomocą wtyczki do przeglądarki w celu dezaktywacji funkcji DoubleClick. Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych można przeglądać ustawienia Reklamy Google, wyłączając przycisk „Reklama spersonalizowana”. W takim przypadku Google wyświetli tylko reklamy ogólne, które nie zostały wybrane na podstawie zebranych informacji.

Niestandardowe grupy odbiorców serwisu Facebook

Nasza witryna korzysta z tzw. usługi niestandardowych grup odbiorców serwisu Facebook. Jest ona oferowana użytkownikom spoza USA. i Kanady przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”), a dla wszystkich innych użytkowników przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook”). W tym celu serwis Facebook na naszej stronie internetowej zaimplementował tzw. piksel. Za pomocą tego piksela serwis Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą stronę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. „reklam Facebook”). To pozwala na pokazanie reklamy serwisu Facebook, którą realizujemy, wyłącznie tym osobom, które wykazały zainteresowanie naszą ofertą online.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do USA, Facebook podlega Tarczy prywatności UE-USA. Facebook korzysta z tych danych, aby dopasować jak najwięcej klientów do kont użytkowników portalu Facebook. Te konta użytkowników tworzą listę odbiorców (niestandardowe grupy odbiorców), do których możemy wysyłać reklamy na portalu Facebook. Facebook może również tworzyć nowych odbiorców w oparciu o dane klientów i wyszukiwać innych użytkowników, którzy przypominają nasze grupy klientów.

Data wydania informacji o polityce prywatności Czerwiec 2021.

SECTION 1. WHAT PERSONAL INFORMATION WE COLLECT AND WHEN AND WHY WE USE IT

In this section you can find out more about:

 1. the types of personal information we collect
 2. when we collect personal information
 3. how we use personal information
 4. the legal basis for using personal information

When we collect information

We collect information about you if you:

 • register with or use our websites, online landing pages or applications;
 • purchase one of our Products and Services (defined below)   

(1) Arlo hardware products (“Products”),

(2) website(s) that may be accessed at http://www.arlo.com/ (“Site”),

(3) services, including technical support and services accessible through the Site(s) (“Web Apps”),

(4) software that may be downloaded to your smartphone or tablet to access services (“Mobile Apps”), and

(5) subscription services, including services you can access using the Web Apps and Mobile Apps (“Subscription Services”).

Please Note:Third parties may also integrate Arlo’s Products and Services into their products and services and we are not responsible for this integration. Additional information on our privacy practices may be provided in other documents such as offer descriptions, supplemental privacy statements, or notices provided prior to or at the time of data collection.

 • work with us as a business partner; collectively ("you").
 • How we share personal information within the Company and with our service providers, regulators and other third parties.

Personal information we collect and use if you register with or interact with our websites, online landing pages (including social media), or applications

We collect personal information about you when you interact with one of our online services. More information about online data collection is found in the Cookie section below.

Registration

In order to use our Services, we may ask you to provide certain personal Information when you create an account on www.arlo.com, or when you install and register on Arlo-owned Web Apps and Mobile Apps, register a Product, or sign up to be on our mailing list. We may ask you to submit the following types of personal Information: first and last name, country, email address, product serial number, date of purchase, telephone number, mailing address, and proof of purchase. The legal basis for this processing is Article 6 (1) b GDPR (performance of the contract).

Every time you use our website or app, we collect the access data that your browser or device automatically transmits to allow you to visit the website or app. This data is standard technical data (so-called log files) that are transmitted to our server:

 • IP address of the requesting device,
 • Date and time of request,
 • Address of the website and the requesting website,
 • Information about the browser used, the operating system and the Internet Service Provider (ISP),
 • Online identifier (e.g. device identifiers, session IDs),
 • Volume.
 • The data processing of this access data is necessary to enable the visit of the website and the use of our app, and lastly facilitates the functionality and safety of our systems. For the purposes described above, access data is also temporarily stored in internal log files to provide statistical information about the use of our website and app in order to provide our website with the usage habits of our visitors. (For example, the number of mobile devices used to retrieve the pages) and to maintain our website and app administratively in general.

The information stored in the log files does not allow any direct conclusions to be drawn about you – In particular, we only store the IP addresses in a shortened, anonymised form. The legal basis for this processing is Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

Download and installation of the application

In order to download and install our app from an app store (e.g. Google Play Store or Apple App Store), you must first register with the provider of the app store for a user account and enter into a corresponding usage agreement with the store. We have no influence on this third party and are not party to the contract between you and the store. When downloading and installing the app, the necessary information is transferred to the respective app store, in particular your username, email address and your account's customer number, the time of download and the individual device identification number. We have no control over this data collection and are not responsible for it. We only process this provided data to the extent necessary for downloading and installing the app on your mobile device (e.g. smartphone, tablet). In this case, the legal basis for this is Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

Push News

The app can provide you with information through so-called push messages, even if you are not using the app in the foreground (e.g. status messages about the alarm system). The notes can be made using sound, messages (e.g. in the form of screen banners) and/or symbol marks (an image or digit on the app icon). To prevent this, you can disable the sending of push messages about your device setting at any time.

The legal basis for the aforementioned data processing is Article 6 (1) b (performance of the contract) GDPR, as far as push messages related to the contract processing. Otherwise, the legal basis is Article 6 (1) f GDPR, based on our legitimate interest in providing you with product recommendations.

Surveys

When you participate in one of our surveys, we use your data for market and opinion research purposes. In principle, we evaluate the data anonymously for internal purposes. If, exceptionally, surveys are not evaluated anonymously, the data will only be collected with your consent. In the case of anonymous surveys, the GDPR is not applicable and, exceptionally, in the case of personal evaluations, the legal basis is the aforementioned consent under Article 6 (1) a GDPR. We use various 3rd party providers of satisfaction surveys including Medallia, Kantar, etc We may also collect additional personal information such as your interests or hobbies, your gender or age and or other information that you voluntarily share with us about you or third parties (i.e. friends or relatives).

Information you voluntarily share or post.

We may collect personal information that you provide on arlo.com and Arlo-marked Web Apps and Mobile Apps, or post in a public space on our website, such as message boards. As another example, you can choose to share your Arlo camera access through an invitation link that you can send to friends.

Information from a friend

If you choose to provide us with a third party's Personal Information (such as name, email, and phone number), you must ensure that you have the third party's permission to do so. Examples include providing us with the names and images that you associate with account users, forwarding reference or marketing material to a friend, or sending job referrals. The legal basis for this processing is Article 6 (1) a GDPR (your consent). We rely on the fact that you have obtained the necessary consents for this activity.

Donate

If you donate images or videos for #caughtonarlo or our use in developing research or artificial intelligence, the legal basis for this processing is Article 6 (1) a GDPR (your consent). We rely on the fact that you have obtained the necessary consents from third parties for this activity.

Social Media

Arlo also uses certain providers (“Social Network Providers”) to assist and support operations. For example: If you contact us for support via our Facebook, Twitter or Instagram page, we will pass on your contact details and questions to other services that we use to provide customer support. These Social Network Providers include:

 • Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Twitter (Twitter International Company, an Irish company with its registered office at One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland) https://twitter.com/en/privacy
 • Instagram service is one of the Facebook products provided to you by Facebook Ireland Limited.

We also operate a page (fan page) on the social networks which is offered, in joint responsibility with the Social Network Provider, to communicate with followers (such as our customers and prospective customers) and to inform about our products and services. We are supported in managing this community by companies such as This is the Tree Ltd.

These Social Network Providers allows us to obtain statistics on how to use our fan page (for example, information about number, names, interactions such as like and comments, as well as aggregated demographic and other information or statistics). More information on the nature and scope of these statistics and their respective responsibilities can be found on their privacy pages.

These Social Network providers have their own responsibilities in accordance with their terms of service towards certain data as a data controller. However, we would like to point out that when you visit the fan page, data from your usage behaviour is transferred from there to them. The can then processes the aforementioned information to create more detailed statistics and for their own market research and advertising purposes over which we have no control. In the event that personal information is transferred to the US both Twitter and Facebook adhere to EU-US Privacy Shield.

If you access our Services using your Facebook account login, we may receive personal information about you such as your name, email address, and gender. Any personal information that we collect from your Social Network Provider account may depend on your that account’s privacy settings. The legal basis for this processing where it relates to performance of the contract between us is Article 6 (1) b GDPR (performance of the contract) and in all other cases is Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

Data processing related to our products

Personal information is collected in connection with our products depending on which products and how you use them. Below are business processes in which we collect and process personal information. This data is either provided to us directly by you or by third parties or collected by your activities on our website or by the use of our products. The legal basis for processing in relation to orders, product usage, videos, recorded calls and customer services is the contract concluded with us under Article 6 (1) b GDPR (performance of the contract). Certain information about your purchase history is also used by us to ensure we can support you in the development of your relationship with us and ensuring you have the products and services that could be of interest to you. The legal basis for this processing is Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

Orders

In the case of an order process, we may collect the following necessary mandatory information for the processing of the contract:

 • Title
 • First and last name,
 • Date of birth
 • Email address,
 • Password
 • Billing and shipping address,
 • Payment data (such as credit card, payment methods, payment transactions, bank details).

As an option, information such as the telephone number is possible, so that we can contact you in this way if you have any questions.

Product Usage

We collect information related to the use our products and devices and statistics about the performance of your Arlo devices. This information includes Internet speed, voltage information, storage information, error rates, and other performance information. Article 6 (1) b GDPR (performance of the contract).

Videos

Your content belongs to you. We don’t access your content without your knowledge or permission. For our Arlo products, we collect, process, and store the videos that you take with your systems for various time periods depending on your subscription plans, configurations, and settings. This may include capturing and emailing to you portions of the videos as part of a notification or analysing the data to identify motion or other events. We may process personal information from your Arlo cameras so that we can send you alerts when something happens but this processing is done by artificial intelligence and not human monitoring centres.

Contact & Customer Service

You have different ways to get in touch with us through our website or app. This includes contacting our support by email or phone, or through the website. The following data is collected: Your first name, surname, address, email address, payment details & telephone number.

To the extent that the information is required to respond to your request or to initiate or execute a contract, we will process it solely for the purpose of communicating with you. This is necessary in order to be able to make an offer to you; to contact you. In addition, we also collect this data for statistical purposes in order to improve our products and services, as well as for internal purposes, to provide training for our employees and to carry out quality checks. The legal basis for this is Article 6 (1) f (legitimate business interest).

All phone calls are recorded and stored in a secure third-party database. The legal basis is both the contract concluded between you and us under Article 6 (1) b GDPR (performance of the contract), as well as Article 6 (1) c GDPR (legal obligation)

Verisure Services

If you link any of your Arlo products or services with any Verisure products or services, your information will be also processed in accordance with the Verisure country entity privacy notice which can be found by identifying your relevant country entity here www.verisure.com

Personal information we collect and use if you work with us as a professional business partner

The primary reason we process your personal information is to approve, manage, administer or effect an agreement between you and us. In this respect, we use your personal information, to organize our sourcing activities, issue purchase orders, process payments, perform accounting, manage our contract or review the services or products you supply us with. The legal basis for processing is the contract concluded with us under Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

Candidates and Employees

We will collect any personal information that you provide to us when you apply for a job with Arlo, including your curriculum vitae and references. For more information on this please refer to the privacy notice on our recruitment website : https://career.verisure.com/ The legal basis for processing is the contract concluded with us under Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

Legal basis for using your personal information

We will only collect, use and share your personal information where we are satisfied that we have an appropriate legal basis to do this. This may be because:

 1. we need to use your personal information to perform a contract or take steps to enter into a contract with you. For example, to take payment for the product you ordered and arrange delivery to your home address;
 2. we need to use your personal information for our legitimate interest as a commercial organisation. For example, we may record calls to our customer service centre so that we can review how we handle calls and make any necessary improvements to the quality and training of our staff or to offer you services within our suite of products from any of the entities in the Verisure group. In all such cases, we will look after your information at all times in a way that is proportionate and respects your privacy rights and you have a right to object to processing as explained here
 3. we need to use your personal information to comply with a relevant legal or regulatory obligation that we have. For example, for tax reporting We have your consent to using your personal information for a particular activity. For example, if you choose to do a survey with us to help us improve our products.

If you would like to find out more about the legal basis for which we process personal information, please contact us.

SECTION 2. SHARING PERSONAL INFORMATION OTHERS

In this section you can find out more about how we share personal information:

 1. within our Group
 2. government organisations and agencies, law enforcement and regulators; and
 3. with third parties that help us provide our products and services

We share your personal information in the manner and for the purposes described below:

 • Within the Verisure Group,
  where such disclosure is necessary to provide you with our products or services or to manage our business or for marketing and promotional purposes or to improve the quality of our Products and Services. Click here  for a list of other companies within our group.
 • with government organisations and agencies, law enforcement and regulators which may include your local European data protection regulator and/ or the Data Protection Commission, to comply with all applicable laws, regulations and rules, and requests of law enforcement, regulatory and other governmental agencies. If necessary, to assert, exercise or defend legal claims or if we are required or permitted by law disclosure may take place in connection with government inquiries, court orders and legal proceedings if it is necessary for legal prosecution or enforcement.
 • With third parties who help manage our business and deliver services.
  These third parties have agreed to confidentiality restrictions and use any personal information we share with them or which they collect on our behalf solely for the purpose of providing the contracted service to us. These third parties include:
 • banks and payment providers to authorize and complete payments;
 • Financial service providers (e.g. debt collection agencies) to which we can assign receivables from the contract with you, e.g. in the case of non-timely payment of products and services
 • Regulatory and legal service providers such as law firms, auditors and accountancy firms
 • Credit reference agencies and organisations working to prevent fraud in financial services
 • Warehouse and storage companies for managing the logistics of our products;
 • Delivery companies who transport and deliver our products,
 • Retail outlets and online retail providers who sell products on our behalf;
 • Telephone service providers (for example Genesys, Oracle) with whom we will contact you by phone.
 • IT service providers who help manage our IT and back office systems including independent internal audits form IT teams that are not part of product engineering include regular penetrating testing and PCI compliance audits
 • Analysis and search engine providers (see below) to help us improve and optimize the website.
 • Data centres that store our website and databases including videos and images,
 • IT service providers who maintain our systems,
 • Consulting firms and PR agencies such as Amazon LLC or Google LLC, including agencies who help us with sending marketing communications, who assist us with sales-related efforts or post-sales support, and providing customer support.
 • If, in the future, we sell or transfer some or all of our business or assets to a third party, we may disclose information to a potential or actual third-party purchaser of our business or assets.
 • We may share in aggregate, statistical form, non personal information regarding the visitors to our website, traffic patterns, and website usage with our partners, affiliates or advertisers including Amazon LLC, Google LLC. and Facebook Limited.
 • From time to time we might need to share your personal information with others and for different reasons and in that case we will notify you and obtain your consent prior to the sharing.

If, in the future, we sell or transfer some or all of our business or assets to a third party, we may disclose information to a potential or actual third-party purchaser of our business or assets.

We may share in aggregate, statistical form, non personal information regarding the visitors to our website, traffic patterns, and website usage with our partners, affiliates or advertisers including Amazon LLC, Google LLC. and Facebook Limited.

From time to time we might need to share your personal information with others and for different reasons and in that case we will notify you and obtain your consent prior to the sharing.

A complete list of Third parties (sub processors) is found here. As our business grows and evolves, the third parties that we engage with may also change over time. We will notice by posting any changes here. Please check back here to stay in the loop.

The legal basis is both the contract concluded between you and us under Article 6 (1) b GDPR (performance of the contract), as well as Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

SECTION 3. EXPLAINING MORE ABOUT DIRECT MARKETING AND PROFILING

In this section you can find out more about

 1. how we use personal information to keep you up to date with our products and services
 2. how you can manage your marketing preferences
 3. when and how we undertake profiling and analytics.

How we use personal information to keep you up to date with our products and services.

We may use personal information to let you know about our products and services that we believe will be of interest to you. We use the personal information that we may have such as first name, surname, home address, purchase history, telephone number, email address and country of residence. We may contact you by email, post, or telephone or through other communication channels (such as targeted online advertising). We only want to contact you when it makes sense, not for all types of advertising communications.

Where we have your contact details because you have recently bought or expressed an interest in our Products and Services, we will keep you informed about similar products or services (including special offers and discounts). In some cases, we receive personal information from third-party companies such as marketing companies, 3rd party advertising engines (such as Amazon LLC or Google LLC), web search engines and online comparison portals, such as your name, telephone number, e-mail address and IP address. We collect and process this data for the purpose of offering and selling our products and services to you.

We also use your personal information for statistical purposes to collate collected information that we use to improve our products and services and to administer the customer relationship. In all cases, we will respect your preferences for how you would like us to manage marketing activity with you. We do this based on Art. 6 1 (f) (legitimate business interest) and in some cases, Art. 6 1 (a) (your consent).

How you can manage your marketing preferences

To protect privacy rights and to ensure you have control over how we manage marketing with you:

 1. we will take steps to limit direct marketing to a reasonable and proportionate level and only send you communications which we believe may be of interest or relevance to you;
 2. at any time, you can update or correct your personal profile, or change your preferences for the way in which you would like us to communicate with you, including how you receive details of latest offers or news updates from us;
 3. if you have an online account with us, the easiest way to make updates to your marketing preferences and/or change your personal details is to log onto your account. You can also click the "unsubscribe" link that you find on any online newsletters you receive or contact our customer support team by clicking here;
 4. you can ask us to stop direct marketing at any time you can ask us to stop sending email marketing, by following the "unsubscribe" link you will find on all the email marketing messages we send you. Alternatively, you can contact us at dpo@verisure.com. See section 8 for full details. Please specify whether you would like us to stop all forms of marketing or just a particular type (e.g. email); and
 5. you can change the way your browser manages cookies, which may be used to deliver online advertising, by following the settings on your browser.

We recommend you routinely review the privacy notices and preference settings that are available to you on any social media platforms as well as your preferences within your account with us. To understand more about third parties who help with analytics, please see the cookie section below.

When and how we undertake profiling and analytics

We use your data as part of data analysis and market research. In particular, we pursue the purpose of dividing our customers and interested parties into different target and user groups in the context of market research (user segmentation), for insights into different target groups and their respective usage habits and interests, demographics and the marketing of these findings in the context of advertising services provided to third parties. We also use personal information to administer customer relations, for example to handle customer service matters, price adjustments and customer satisfaction surveys. In order to operate with suitable price adjustments for our different customer categories we may look at parameters such as your address, contract duration and your interactions with us. None of the aforementioned processing results in significant or legal decisions being made about you on a wholly automated basis.

Depending on the purpose, we use the data stored with us. For example, we use aggregated, statistical data, and also depersonalized (anonymized) data or pseudonymised data, as well as purchase history data and device and access data, for analytics, and for analysis. This gives us anonymous or pseudonymised insights into the general usage behaviour of our customers and interested parties. For more information please see the Cookie section below.

SECTION 4. TRANSFERRING PERSONAL INFORMATION GLOBALLY

In this section you can find out more about:

 1. how we operate as a global business and transfer data internationally.
 2. the arrangements we have in place to protect your personal information if we transfer it overseas.

How we operate as a global business and transfer data internationally

We operate on a global basis. Accordingly, your personal information may be transferred and stored in countries outside the EU including the US, India, Switzerland, the UK, Norway, Peru, Argentina, Brazil and Chile that are subject to different standards of data protection.

The arrangements we have in place to protect your personal information if we transfer it overseas

We will take appropriate steps ensure that transfers of personal information are in accordance with applicable law and carefully managed to protect your privacy rights and interests and transfers are limited to countries which are recognized as providing an adequate level of legal protection or where we can be satisfied that alternative arrangement are in place to protect your privacy rights. To this end:

 1. we ensure transfers within the Verisure Group will be covered by an agreement entered into by members of the group (an intra group agreement) which contractually obliges each member to ensure that personal information receives an adequate and consistent level of protection wherever it is transferred within the Verisure Group; 
 2. where we transfer your personal information outside the Verisure group or to third parties who help provide our products and services, we obtain contractual commitments from them to protect your personal information. Some of these assurances are well recognized certification schemes like the EU US Privacy Shield for the protection of personal information transferred from within the EU to the United States; or
 3. where we receive requests for information from law enforcement or regulators, we carefully validate these requests before any personal information are disclosed.

You have a right to contact us for more information about the safeguards we have put in place (including a copy of relevant contractual commitments) to ensure the adequate protection of your personal information when this is transferred as mentioned above. The legal basis is both the contract concluded between you and us under Article 6 (1) b GDPR (performance of the contract), as well as Article 6 (1) f GDPR (legitimate business interest).

SECTION 5. HOW WE PROTECT AND STORE YOUR INFORMATION

In this section you can find out more about

 1. Security of your personal information
 2. Personal information in the Arlo Communities and online
 3. Storing your personal information

Security of your personal information

We have implemented and continuously improve our technical and organisational security measures, policies and procedures designed to reduce the risk of accidental destruction or loss, or the unauthorised disclosure or access to such information appropriate to the nature of the information concerned.

As the security of your personal information depends in part on the effectiveness of the security of the devices (computer/ laptop/ mobile/ tablet/ etc) you use to communicate with us and the security measures you use to protect your access (User IDs and passwords), we encourage you to take necessary measures to protect this information.

Arlo wire-free cameras connect to the Arlo base station camera network using WiFI Protected Setup (WPS) and WPA2-AES data encryption. The WiFI connection is protected by a random, unique, long password that is not physically visible on the product. This password is programmed at the factory in the base station and re-generated upon factory-reset.

The Arlo base station connects to the backend through the customers home router using an Ethernet cable. Protective measures ensure that the base station is not accessible on the LAN.

The data is collected in a secure fashion, and Transport Layer Security (TLS) is used during the transportation of data. Accounts are authenticated using a secure login mechanism. We use one-way hashing in combination with salt for all passwords. Finally, we do not access or share any data unless required to by law or with your permission to help resolve system problems.

Payments: All supplied sensitive/credit information is transmitted via secure communication methods and then securely stored into our payment gateway provider’s database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems. The payment gateway provider must keep the information confidential. Arlo Europe does not store payment information, instead such information is kept with our payment providers who are PCI compliant.

Personal information in the Arlo Communities and online

The Internet is not 100% secure. We cannot promise that your use of our or our partners sites will be completely safe. We encourage you to use caution when using the Internet. This includes not sharing your passwords and not signing onto devices that you do not know. If you participate in a discussion forum, local communities, or chat room on an Arlo website, you should be aware that the information you provide there (i.e. your public profile) will be made broadly available to others, and could be used to contact you, send you unsolicited messages, or for purposes neither we nor you have control over. Also, please recognize that individual forums and chat rooms may have additional rules and conditions. We are not responsible for the Personal Information or any other information you choose to submit in these forums.

Storing your personal information

Your personal information is stored for as long as is reasonably necessary for the purposes for which it was collected, as described in this privacy notice. Where your information is no longer needed, we will take steps to ensure that it is disposed of in a secure manner or keep it in a form that does not permit identifying you. We have established time limits for certain data deletion, taking into account the type of services provided in the context of the Products and Services, the length of our relationship with you, mandatory retention periods, and the statute of limitations.

In some circumstances we may store your personal information for longer periods of time, for instance where we are required to do so in accordance with legal, regulatory, tax, accounting requirements. For example, we are obliged in certain cases store your personal information for tax and accounting purposes for periods of up to ten years from the end of the year in which business relations with you ends.

SECTION 6. COOKIES

A cookie is a small text file containing small amounts of information which is downloaded to / stored on your computer (or other internet enabled devices, such as a smartphone or tablet) when you visit a website.

Cookies may collect personal information about you. Cookies help us remember information about your visit to our website, like your country, language and other settings. Cookies allow us to understand who has seen which webpages and advertisements, to determine how frequently particular pages are visited and to determine the most popular areas of our website. They can also help us to operate our website more efficiently and make your next visit easier, more comfortable and more individual. To improve our website, we use cookies and similar technologies (e.g. web beacons) to statistically collect and analyse general usage behaviour using access data. We also use analytical services to evaluate the use of our various marketing channels.

Cookies can allow us to do various other things, as explained further in our Cookie Policy which you can access by clicking on the link below.

For more information about how our cookies work, what cookies we use and information about how to manage your cookie settings please visit our Cookie Policy.

Use of cookies and similar technologies for analysis purposes

We also use cookies and similar technologies for advertising purposes. Some of the access data accessed when using our website is used for interest-based advertising. By analysing and evaluating this access data, we are able to show you personalized advertising on our website and on the websites of other providers. This means advertising that suits your real interests and needs.

The legal basis for the data processing described in the following section is Article 6 (1) f GDPR based on our legitimate interest in promoting our products and services in personalised form.

In the following section, we would like to explain these technologies and the vendors used for them in more detail.

Data collected may be, in particular,

 1. The IP address of the device,
 2. The date and time of access,
 3. The identification number of a cookie,
 4. Device recognition of mobile devices
 5. And technical information about the browser and operating system.

However, the collected data is stored only pseudonymously, so that no direct conclusions can be drawn about you. Via corresponding settings on the websites you can abstain from taking part in our analytical and advertising measures, both sides provide the capability to block many advertisers. Both websites allow the listed providers to disable all ads at once using opt-out cookies or, alternatively, to make the settings for each provider. Please note that after deleting all cookies in your browser or later using another browser and/or profile, an opt-out cookie must be set again.

Companies and services we use to enhance your online experience

Google LLC

Our website uses various services of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). According to Google, the contact for all European data protection matters is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. The data generated in this context can be transmitted by Google to a server in the USA for evaluation and stored there. In this event, Google is subject to the EU-US Privacy Shield. For more information about how Google processes personal information relating to any of the Google products used, please see the Google privacy policy.

Google Analytics

Google Analytics uses cookies and similar technologies to analyse and improve our website based on your user behaviour. The data generated in this context can be transmitted by Google to a server in the USA for evaluation and stored there. However, your IP address will be shortened before the usage statistics are evaluated, so that no conclusions can be drawn about your identity. For this purpose, Google Analytics has been expanded on our website to include the code "anonymizeIP" to ensure anonymised collection of IP addresses.

Google will process the information obtained through the cookies to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities for website operators, and to provide additional information related to website use and internet use Services.

You can configure your browser to reject cookies, as shown above, or you can prevent the collection of data generated by cookies related to your use of this website (including your IP address) and Google's processing of that data by using a Google provided Browser Add-On. This prevents data collection by Google Analytics within this website in the future (the opt-out only works in the browser and only for this domain). If you delete your cookies in this browser, you will need to click this link again.

Google Tag-Manager

Our website uses Google Tag Manager which is used to manage tracking tools and other services, called website tags. A tag is an element that is deposited in the source text of our website, for example, to record given usage data. The Google Tag Manager does not require the use of cookies. The Google Tag Manager ensures that the usage data required by our partners (see the data processing procedures described above) is passed to them.

Google Fonts

Our website uses the service Google Fonts. When you visit a page, your browser loads the font you need to display texts correctly and attractively. To do this, your browser must connect to Google's servers. This tells Google that our website has been accessed via your IP address. Such calls run separately from other Google services, which require users to authenticate, according to Google.

Google AdWords Conversion tracking

Our websites use the service "Google Ads. "AdWords conversion tracking" captures customer actions we define (such as clicking on an ad, page views, downloads) and analysing them. "AdWords Remarketing" we use, to show you individualized advertising messages for our products on partner websites of Google. Both services used cookies and similar technologies.

If you use a Google account, Google can link your web and app browsing history to your Google account, depending on the settings stored in the Google account, and use information from your Google account to personalize ads. If you do not want this assignment to your Google account, you may need to log out of Google before using our website.

You can configure your browser to reject cookies, as shown above. In addition, you can enter Google Advertising settings turn off the Personalized Advertising button. In this case, Google will only display general advertising that has not been selected based on the information you collect.

Google Marketing Platform

Our website uses the Google Marketing Platform with the function DoubleClick.
DoubleClick uses cookies and similar technologies to present ads that are relevant to you. The use of the DoubleClick allows Google and its partner websites to serve ads based on previous visits to our or other websites on the Internet.

You can prevent cookies from being stored by adjusting your browser accordingly (as described above); However, we would like to point out that in this case you may not be able to make full use of all the functions of the website. You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookies and relating to your use of the website, as well as Google's processing of that data by Browser plug-in for DoubleClick deactivation. As an alternative to the browser plug-in or within browsers on mobile devices, you can browse the Google Advertising settings turn off the Personalized Advertising button. In this case, Google will only display general advertising that has not been selected based on the information you collect.

Facebook Custom Audience

Our website uses so-called Facebook Custom Audience of the social network Facebook, a service. It is offered to users outside the U.S. and Canada by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") and for all other users by Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ("Facebook"). To do this, a so-called pixel is implemented on our website by Facebook. With the help of the pixel, Facebook is able to determine visitors to our website as the target group for the display of ads (so-called "Facebook ads"). This only shows the Facebook ad we run to those who have shown an interest in our online offering.

In the event that personal information is transferred to the US, Facebook is subject to the EU-US Privacy Shield. Facebook uses this data to match as many customers as possible with Facebook user accounts. These user accounts make up a list of the audiences (custom audiences) we can send ads to on Facebook. Facebook can also create new audiences based on customer data and search for other users that resemble our customer groups.

SECTION 7. LEGAL RIGHTS AVAILABLE TO HELP MANAGE YOUR PRIVACY

Subject to certain exemptions, and in some cases dependent upon the processing activity we are undertaking, you have certain rights in relation to your personal information. Click on the links below to learn more about each right you may have:

 1. To access personal information
 2. To rectify / erase personal information
 3. To restrict the processing of your personal information
 4. To transfer your personal information
 5. To object to the processing of personal information
 6. To object to how we use your personal information for direct marketing purposes
 7. To obtain a copy of personal information safeguards used for transfers outside your jurisdiction
 8. To lodge a complaint with your local supervisory authority
 9. If you wish to access any of the above-mentioned rights, we may ask you for additional information to confirm your identity and for security purposes, in particular before disclosing personal information to you. We reserve the right to charge a fee where permitted by law, for instance if your request is manifestly unfounded or excessive.

You can exercise your rights by  contacting us. Subject to legal and other permissible considerations, we will make every reasonable effort to honour your request promptly or inform you if we require further information in order to fulfil your request.

We may not always be able to fully address your request, for example if it would impact the duty of confidentiality we owe to others, or if we are legally entitled to deal with the request in a different way.

Right to access personal information

You have a right to request that we provide you with a copy of your personal information that we hold and you have the right to be informed of; (a) the source of your personal information; (b) the purposes, legal basis and methods of processing; (c) the data controller’s identity; and (d) the entities or categories of entities to whom your personal information may be transferred.

Right to rectify or erase personal information

You have a right to request that we rectify inaccurate personal information. We may seek to verify the accuracy of the personal information before rectifying it.

You can also request that we erase your personal information in limited circumstances where: 

it is no longer needed for the purposes for which it was collected; or

you have withdrawn your consent (where the data processing was based on consent); or

following a successful right to object (see right to object); or

it has been processed unlawfully; or

to comply with a legal obligation to which the Company is subject.

We are not required to comply with your request to erase personal information if the processing of your personal information is necessary: 

  1. for compliance with a legal obligation; or
  2. for the establishment, exercise or defence of legal claims;

You can ask us to restrict your personal information, but only where: 

  1. its accuracy is contested, to allow us to verify its accuracy; or
  2. the processing is unlawful, but you do not want it erased; or
  3. it is no longer needed for the purposes for which it was collected, but we still need it to establish, exercise or defend legal claims; or
  4. you have exercised the right to object, and verification of overriding grounds is pending.

We can continue to use your personal information following a request for restriction, where: 

 1.  
 2. we have your consent; or
 3. to establish, exercise or defend legal claims; or
 4. to protect the rights of another natural or legal person.

Right to transfer your personal information

You can ask us to provide your personal information to you in a structured, commonly used, machine readable format, or you can ask to have it transferred directly to another data controller, but in each case only where;

 1. the processing is based on your consent or on the performance of a contract with you; and
 2. the processing is carried out by automated means.

Right to object to the processing of your personal information

You can object to any processing of your personal information which has our legitimate interests as its legal basis, if you believe your fundamental rights and freedoms outweigh our legitimate interests.

If you raise an objection, we have an opportunity to demonstrate that we have compelling legitimate interests which override your rights and freedoms.

Right to object to how we use your personal information for direct marketing purposes

You can request that we change the manner in which we contact you for marketing purposes.

You can request that we not transfer your personal information to unaffiliated third parties for the purposes of direct marketing or any other purposes.

Right to obtain a copy of personal information safeguards used for transfers outside your jurisdiction

You can ask to obtain a copy of, or reference to, the safeguards under which your personal information is transferred outside of the European Union.

We may redact data transfer agreements to protect commercial terms.

Right to lodge a complaint with your local supervisory authority

You have a right to lodge a complaint with your local supervisory authority, which in Ireland is the Data Protection Commission, if you have concerns about how we are processing your personal information.

We ask that you please attempt to resolve any issues with us first, although you have a right to contact your supervisory authority at any time.

SECTION 8. HOW YOU CAN CONTACT US FOR MORE SUPPORT

The primary point of contact for all issues arising from this privacy notice is our Data Protection Officer. The Data Protection Officer can be contacted in the following ways:

dpo@verisure.com

Verisure Ireland DAC, Ground Floor Unit 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork T12 EF21

If you have any questions, concerns or complaints regarding our compliance with this privacy notice, the information we hold about you or if you wish to exercise your rights, we encourage you to first contact us. We will investigate and attempt to resolve complaints and disputes and make every reasonable effort to honour your wish to exercise your rights as quickly as possible and in any event, within the timescales provided by data protection laws.

Issue Date of Privacy Notice: June 2021.