Zasady ochrony prywatności

1 Marsz 2024

Informacje ogólne

Prywatność użytkowników jest bardzo ważna dal firmy Verisure Arlo Europe DAC, prowadzącej działalność pod nazwą Arlo Europe („Arlo Europe”, „my”, „nas”). Arlo Europe poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa oraz chce zapewnić użytkownikowi takie samo poczucie bezpieczeństwa w kwestii jego danych osobowych, jakie uzyskuje on dzięki korzystaniu z naszych kamer bezpieczeństwa. Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane, a dane osobowe użytkowników są odpowiednio chronione.

Zakres

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich form przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do użytkownika jako obecnego lub potencjalnego klienta i użytkownika naszych produktów i usług („Użytkownik”), jak również w przypadku przeglądania naszej strony internetowej i korzystania z niej.arlo.com („Strona internetowa”), („odwiedzający Stronę internetową”).

Administrator danych i podmiot przetwarzający dane

Jeśli nie ma zastosowania wyłączenie użytku domowego, administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenia firmy Arlo. W niektórych sytuacjach możemy pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane w zakresie treści przechwytywanych i rejestrowanych przez urządzenia użytkownika. Nie uzyskujemy dostępu do treści użytkownika w innym celu niż świadczenie usług na jego życzenie.

Zbierane dane osobowe

Zawierając z nami umowę o korzystanie z naszych usług, użytkownik przekazuje nam określone dane osobowe. Mogą to być dane takie jak dane kontaktowe, dane logowania, dane dotyczące zamówień i płatności, a także informacje o sposobie korzystania z naszych usług. Dane osobowe użytkowników mogą być nam również udostępniane za pośrednictwem innych źródeł takich jak rejestry publiczne lub uzyskane od partnerów.

Aby zapewnić najlepszą obsługę na naszych platformach, korzystamy również z plików cookie, które mogą zawierać dane osobowe zebrane podczas korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji. Więcej na temat wykorzystywania przez nas plików cookies można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookiehere.

Stosowane przez nas metody przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w celu zapewniania jak najlepszych informacji na temat produktów i usług, które oferujemy.

Dane osobowe użytkowników jako użytkowników naszych usług i produktów mogą być przetwarzane z następujących powodów

- Administrowanie umowami i ich realizacja,

- Dostarczanie aplikacji Arlo, która umożliwia korzystanie z naszych produktów i usług,

- Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia technicznego w odniesieniu do naszych produktów i usług oraz

- Szkolenia i zapewnianie jakości.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przetwarzamy dane osobowe użytkownika z następujących powodów:

- W celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej i zapewniania jej funkcjonalności oraz

- W celu zapewniania dostępu do naszego sklepu internetowego i administrowania nim.

Dane osobowe użytkownika mogą być również przetwarzane w następujących celach, niezależnie od tego, czy użytkownik odwiedza stronę internetową, czy też aplikację:

- Marketing, w tym indywidualnie ukierunkowany marketing bezpośredni,

- Badania satysfakcji klientów, opinie klientów i rozwój działalności firmy,

- Administracja w związku z przejęciami, restrukturyzacją itp,

- Ochrona naszych interesów prawnych w przypadku wystąpienia sporów oraz

- Wypełnianie obowiązków prawnych takich jak udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym władzom.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika osobom trzecim. Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów niezgodnych z zasadami oraz przechowujemy je tylko przez okres, w którym są one niezbędne.

W niektórych przypadkach może być konieczne ujawnienie danych osobowych użytkownika innym podmiotom z grupy, w tym dostawcom usług IT, naszemu zewnętrznemu dostawcy usług dla klientów lub firmom, z którymi współpracujemy w celu dostarczenia naszych produktów i usług. Więcej informacji o tym, komu udostępniamy dane osobowe użytkownika, można znaleźć w punkcie 7.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jak zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy jego dane osobowe. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania zmiany sposobu przetwarzania jego danych osobowych, a także prawo dostępu do jego danych osobowych, a w określonych sytuacjach także prawo do usunięcia jego danych osobowych, ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych. Można wybrać ręczne usunięcie swoich danych konta za pośrednictwem Centrum Prywatności w aplikacji Arlo. W niektórych przypadkach użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie zgody użytkownika, użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wycofania zgody. Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzaliśmy jego dane w sposób niezgodny z prawem, wówczas użytkownik ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rodzimym państwie członkowskim użytkownika.

Pełna treść Oświadczenia o ochronie prywatności

To jest podsumowanie naszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy jego dane osobowe oraz prawach przysługujących mu jako osobie, której dane dotyczą, powinien zapoznać się z naszą pełną treścią naszego Oświadczenia o ochronie prywatności – https://www.arlo.com/en_gb/about-us/privacy-policy.

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, naszych metod przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystać ze swoich praw:

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, numer rejestracyjny spółki 658538

Adres pocztowy: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T22 AP97

Adres do odwiedzin: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T22 AP97

Adres e-mail: dpo@verisure.com

Strona internetowa: www.arlo.com

SPIS TREŚCI

1 INFORMACJE OGÓLNE

2  ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

3  STOSOWANE PRZEZ NAS METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

5 PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6 KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

7 AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

8 GDZIE SĄ PRZETWARZANE DANE UŻYTKOWNIKA?

9 PRAWA UŻYTKOWNIKA

10 CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

11 PLIKI COOKIE

12  ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

13 DANE KONTAKTOWE

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1  Prywatność użytkowników jest bardzo ważna dal firmy Verisure Arlo Europe DAC, prowadzącej działalność pod nazwą Arlo Europe, o numerze rejestracyjnym 658538 („Arlo Europe”, „my”, „nas”). Naszą misją jest sprawienie, aby użytkownik czuł się komfortowo w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”) jest wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniamy, że dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich form przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do użytkownika jako obecnego lub potencjalnego klienta i użytkownika naszych produktów i usług („Użytkownik”) oraz przypadku przeglądania naszej strony internetowej i korzystania z niej.arlo.com („Strona internetowa”), („odwiedzający Stronę internetową”).

1.3 Jeśli użytkownik zdecyduje się na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich za pośrednictwem naszych produktów i usług (w przypadku nieobowiązywania wyłączenia użytku domowego), firma Arlo Europe będzie przetwarzać ich dane osobowe z założeniem, że zostały one uprzednio poinformowane przez użytkownika, iż ich dane osobowe będą przez nas przetwarzane jako podmiot przetwarzający dane użytkownika.

2. ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

2.1 Arlo Europe jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika i w związku z tym odpowiada za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

2.2 Jeśli nie ma zastosowania wyłączenie użytku domowego, administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenia firmy Arlo. W niektórych sytuacjach możemy pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane w zakresie treści przechwytywanych i rejestrowanych przez urządzenia użytkownika. Nie uzyskujemy dostępu do treści użytkownika w innym celu niż świadczenie usług na jego życzenie. 

2.3 Arlo Europe stanowi część grupy podmiotów stowarzyszonych Verisure („Verisure” lub „Grupa”), a dane osobowe są udostępniane pomiędzy podmiotami Verisure. Wszystkie przypadki postępowania z danymi osobowymi, w przypadku których podmiot Verisure jest administratorem danych, zostaną wyjaśnione w oddzielnych oświadczeniach o ochronie prywatności udostępnionych w momencie zebrania danych osobowych użytkownika przez ten podmiot Verisure po raz pierwszy, na przykład w momencie, gdy Twój pracodawca angażuje firmę Verisure do świadczenia usług. Więcej informacji o naszej Grupie można znaleźć na stronie www.verisure.com lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych wskazanych w punkcie 13.

2.4 Firma Arlo Europe wyznaczyła Ritę Crowley do pełnienia funkcji naszego inspektora ochrony danych („Inspektor ochrony danych”). Inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny między innymi za monitorowanie, czy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem dpo@verisure.com.

3. STOSOWANE PRZEZ NAS METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1   Użytkownicy:

Przetwarzamy dane Użytkowników naszych usług i produktów w następujących celach:

·  Administrowanie umowami i ich realizacja,

· Dostarczanie aplikacji Arlo, która umożliwia korzystanie z naszych produktów i usług,

·  Zapewnianie obsługi klienta i wsparcia technicznego w odniesieniu do naszych produktów i usług oraz

· Szkolenia i zapewnianie jakości.

3.2  Odwiedzający stronę internetową:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika jako osoby odwiedzającej Stronę internetową w następujących celach:

·  W celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej i zapewniania jej funkcjonalności,

·   W celu zapewniania dostępu do naszego sklepu internetowego i administrowania nim.

3.3 Wspólne zarówno dla Użytkowników, jak i odwiedzających Stronę internetową:

Przetwarzamy również dane osobowe w następujących celach, zarówno w odniesieniu do Użytkowników, jak i osób odwiedzających Stronę internetową:

·  Marketing, w tym marketing bezpośredni i indywidualnie ukierunkowany marketing bezpośredni,

· Badania satysfakcji klientów, opinie klientów i rozwój działalności firmy,

· Administracja w związku z przejęciami, restrukturyzacją itp,

· Ochrona naszych interesów prawnych w przypadku wystąpienia sporów oraz

· Wypełnianie obowiązków prawnych takich jak udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym władzom.

· Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w poniższych tabelach, między innymi informacje o tym, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarzamy, aby osiągnąć te cele, a także jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika w przypadku każdego określonego celu.

CELE

Użytkownicy

Administrowanie umowami i ich realizacja

Dostarczanie aplikacji Arlo, która umożliwia korzystanie z naszych produktów i usług

Zapewnianie obsługi klienta i wsparcia technicznego w odniesieniu do naszych produktów i usług

Badania satysfakcji klientów, opinie klientów i rozwój działalności firmy

Odwiedzający stronę internetową

W celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej i zapewniania jej funkcjonalności

W celu zapewniania dostępu do naszego sklepu internetowego i administrowania nim

Wspólne cele zarówno dla Użytkowników, jak i osób odwiedzających Stronę internetową

Marketing, w tym marketing bezpośredni i indywidualnie ukierunkowany marketing bezpośredni

Szkolenia i zapewnianie jakości

Administracja w związku z fuzjami i przejęciami, restrukturyzacją itp.

Ochrona naszych interesów prawnych w przypadku wystąpienia sporów

Wypełnianie obowiązków prawnych takich jak udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym władzom

Użytkownicy

Administrowanie umowami i ich realizacja

Nasze działania:

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu realizacji złożonych zamówień oraz realizacji zakupów produktów i usług, a także administrowania nimi. Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkowników do komunikacji z nimi, jeśli jest to konieczne do dostarczenia zamówień i realizacji zakupów oraz administrowania nimi. Dane osobowe dotyczące adresu wysyłki są udostępniane różnym firmom kurierskim w zależności od lokalizacji. Udostępnimy dane wysyłkowe i kontaktowe użytkownika w celu realizacji wysyłki zamówienia. Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu zarządzania wszelkimi skargami lub roszczeniami dotyczącymi gwarancji lub zwrotu pieniędzy

 

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Szczegóły dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i dane dotyczące płatności.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunku umownego, a następnie przez okres, który jest niezbędny do rozpatrzenia ustawowych reklamacji zgłoszonych przez użytkownika dotyczących produktów i usług.

Dostarczanie aplikacji Arlo, która umożliwia korzystanie z naszych produktów i usług

Nasze działania:

Aby korzystać z naszych Produktów i Usług, należy zarejestrować swoją kamerę Arlo w aplikacji Arlo. Użytkownik pełni funkcje administratora w odniesieniu do korzystania z kamer Arlo oraz zarejestrowanych treści.

Arlo Europe jest administratorem danych w zakresie udostępniania aplikacji Arlo. Arlo Europe może przechwytywać i albo wysyłać wiadomości e-mail lub wiadomości push za pośrednictwem naszych aplikacji z fragmentami wideo, w zależności od preferencji i ustawień użytkownika. Możemy również analizować dane w celu identyfikacji ruchu lub innych zdarzeń. Należy pamiętać, że przetwarzanie jest realizowane przez sztuczną inteligencję, a nie centra monitoringu obsługiwane przez ludzi.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Obrazy i dźwięki uzyskane w wyniku własnego użytkowania produktów i usług Arlo takie jak obrazy, filmy i dźwięki, które mogą zawierać dane osobowe użytkownika oraz dane osobowe innych osób, jeśli są one obecne w monitorowanym obszarze.

Dane urządzenia takie jak adres IP urządzenia wysyłającego żądanie, dane i czas żądania, informacje o systemie operacyjnym, identyfikator online i wolumin.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Jako administrator treści widocznych dla użytkownika w aplikacji Arlo, użytkownik określa okres przechowywania obrazów i dźwięków uzyskanych w wyniku własnego korzystania z produktów i usług Arlo. Treści są automatycznie usuwane po zakończeniu wybranego planu Arlo, jeśli natomiast użytkownik w dowolnym momencie zdecyduje się na wcześniejsze usunięcie danych, wówczas są one usuwane w danym dniu. Po usunięciu odzyskanie danych nie jest możliwe.

Dane osobowe, poza obrazami i dźwiękami treści użytkownika, są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia technicznego w odniesieniu do naszych produktów i usług

Nasze działania:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy kontaktuje się on z naszą obsługą klienta, na przykład w sprawie problemu dotyczącego któregokolwiek z naszych produktów lub usług, albo chce zadać pytania dotyczące produktów i usług. 

Użytkownicy mogą skontaktować się z nami na różne sposoby. Obejmuje to kontakt z naszym działem wsparcia przez e-mail lub telefon, naszą stronę internetową, czat lub zgłoszenia online.

Wszystkie rozmowy przychodzące, transkrypcje czatu i rozmowy na temat zgłoszeń online są rejestrowane i przechowywane w bezpiecznej zewnętrznej bazie danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w punkcie Szkolenia i zapewnianie jakości poniżej.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Szczegóły dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i dane dotyczące płatności.

Szczegóły dotyczące rejestracji takie jak numer urządzenia użytkownika produktu Arlo.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Więcej informacji na temat podstawy prawnej nagrywania rozmów przychodzących, transkrypcji czatu i rozmów dotyczących zgłoszeń online można uzyskać w punkcie Szkolenia i zapewnienie jakości poniżej.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Zapisy rozmów przychodzących, transkrypcji czatu lub wiadomości e-mail są przechowywane do 90 dni.

Szkolenia i zapewnianie jakości

Nasze działania:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu analizy naszych produktów i usług, na przykład w oparciu o ankiety dla klientów. Celem tych analiz jest ulepszanie i rozwój naszych produktów i usług, na przykład poprzez umożliwianie optymalizacji oferty usług. Aby zaoferować użytkownikom właściwą obsługę klienta i wsparcie techniczne, Arlo Europe nieustannie szkoli swoich pracowników. W ramach szkolenia możemy przetwarzać dane o użytkowniku jako użytkowniku naszych produktów i usług, ponieważ w materiałach szkoleniowych wykorzystujemy przykłady z rzeczywistych sytuacji, w których biorą udział użytkownik i firma Arlo Europe, aby zilustrować, jak należy wykonywać pracę. Jeśli jednak w materiałach szkoleniowych pojawiają się nagrane rozmowy lub inne dane osobowe, wówczas zawsze są one pseudonimizowane, co oznacza, że bez dodatkowych informacji nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie danych z użytkownikiem.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Materiał audio w postaci połączenia przychodzącego użytkownika pomiędzy użytkownikiem a Arlo Europe.

Transkrypcje czatów, wiadomości e-mail i rozmów dotyczące zgłoszeń online.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Zgoda

Przed rozpoczęciem nagrywania wiadomości do nas lub połączenia przychodzącego użytkownika do centrum obsługi klienta zapewniamy możliwość wyrażenia zgody na nagrywanie. Jeśli użytkownik nie wyrazi aktywnie zgody na nagrywanie, może kontynuować swoją komunikację z nami bez nagrywania rozmowy. Zawsze można wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Zarejestrowane rozmowy telefoniczne, transkrypcje czatu lub wiadomości e-mail są przechowywane przez 90 dni, chyba że użytkownik wcześniej wycofa swoją zgodę.

Odwiedzający stronę internetową

W celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej i zapewniania jej funkcjonalności

Nasze działania:

Analizujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu poprawy, rozwoju i utrzymania naszej strony internetowej oraz usługi, a także zarządzania nimi, w tym w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. W tych celach korzystamy również z usług śledzenia dostarczanych przez inne firmy, które gromadzą zbiorcze dane o osobach odwiedzających nasze strony internetowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie here.

Kategorie danych osobowych:

Dane użytkowe takie jak informacje o plikach cookie i zachowania na stronach internetowych takie jak nawyki dotyczące przeglądania stron i historia odwiedzin (np. strony odwiedzone na naszej stronie internetowej i czas trwania wizyty).

Dane urządzenia takie jak numer IP.

Podstawa prawna:

Przetwarzając dane osobowe w postaci plików cookie wymaganych do działania strony internetowej, mamy na względzie nasz prawnie uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, ponieważ uważamy, że nasz interes polegający na rozwijanie, utrzymywaniu i ulepszaniu funkcjonalności naszej strony internetowej przeważa nad interesem użytkownika lub podstawowymi jego prawami do ochrony danych osobowych.

Jednak w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci plików cookie, które nie są niezbędne, w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej opieramy się na zgodzie użytkownika.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Można zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając ikonę ustawień plików cookie, która pojawia się w prawym dolnym rogu naszej strony internetowej. Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Więcej informacji na temat tego, jak długo przetwarzamy dane użytkownika w tym celu, można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

W celu zapewniania dostępu do naszego sklepu internetowego i administrowania nim

Nasze działania:

Arlo Europe oferuje użytkownikom możliwość zakupu swoich produktów i usług za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Przetwarzamy dane osobowe takie jak dane dotyczące płatności i dane kontaktowe użytkownika, aby ułatwić użytkownikowi wybór odpowiednich produktów i usług, a także w realizacji zakupu i zapewnieniu, że zamówienie zostanie wysłane do użytkownika. Osoby, które zostaną Użytkownikami, powinny zapoznać się z celem „Administrowanie umowami i ich realizacja” powyżej.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Szczegóły dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i dane dotyczące płatności.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Wspólne cele zarówno dla Użytkowników, jak i osób odwiedzających Stronę internetową

Marketing, w tym marketing bezpośredni i indywidualnie ukierunkowany marketing bezpośredni

Nasze działania:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach marketingowych, w tym w celu segmentacji rynku. Nasze działania marketingowe mogą polegać na wysyłaniu newsletterów oraz informacji o nowych produktach, ofertach specjalnych lub konkursach.

Jeśli użytkownik chce otrzymywać indywidualnie ukierunkowane działania marketingowe spersonalizowane w oparciu o indywidualne preferencje użytkownika, można wyrazić zgodę na taki ukierunkowany marketing. Marketing ukierunkowany może polegać na przykład na analizie sposobu korzystania przez użytkownika z naszych usług i produktów, np. kiedy zazwyczaj użytkownik dokonuje zakupów, oraz dostosowaniu naszych działań marketingowych w oparciu o takie indywidualne analizy. Możemy również analizować nawyki użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, zarówno naszych, jak i należących do innych osób, w naszej aplikacji, a także historię jego transakcji na potrzeby celów marketingu ukierunkowanego.

Użytkownik, za swoją wyłączną zgodą, może udostępniać nam wybrane przez siebie treści, które możemy następnie wykorzystać na naszych kanałach mediów społecznościowych w celach marketingowych.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Zwyczaje dotyczące przeglądania stron i historia odwiedzin takie jak odwiedzone przez użytkownika strony na naszej stronie internetowej (oraz stronach innych firm), a także czas trwania odwiedzin.

Informacje dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i informacje o płatnościach.

Dodatkowe informacje, które użytkownik nam dostarcza.

Podstawa prawna:

Uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes w zakresie wysyłania do użytkowników marketingu ogólnego oraz segmentowego przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że wymogi regulacyjne dotyczące marketingu prowadzonego za pomocą wiadomości elektronicznych są spełniane.

Zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia indywidualnie ukierunkowanych działań marketingowych i innych form marketingu bezpośredniego, a także udostępniania wybranych przez użytkownika treści na naszych kanałach mediów społecznościowych w ramach naszych działań marketingowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie zgody, przy czym użytkownik ma prawo do wycofania owej zgody w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

W przypadku Użytkowników naszych usług: dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały czas trwania stosunku umownego oraz do 2 lat od zakończenia stosunku umownego, przy założeniu, że wcześniej użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec prowadzonych przez nas działań marketingu bezpośredniego.

W przypadku osób niebędących jeszcze Użytkownikami naszych usług:

Dane osobowe użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego przechowujemy przez 2 lata od otrzymania jego danych kontaktowych, zakładając, że wcześniej nie wycofano zgody na marketing bezpośredni.

Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, natychmiast wstrzymamy działania marketingu bezpośredniego.

Jeśli użytkownik zdecyduje się zostać Użytkownikiem, obowiązywać będą informacje podane pod hasłem „W przypadku Użytkowników naszych usług”.

Badania satysfakcji klientów, opinie klientów i rozwój działalności firmy

Nasze działania:

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika takie jak dane pochodzące z zestawień statystycznych, segmentacji rynku i badań satysfakcji klientów w celu prowadzenia analiz rynku i klientów. Wyniki naszych analiz są wykorzystywane do ulepszania, zastępowania oraz opracowywania produktów i usług, procesów bądź metod pracy w celu rozwoju naszej działalności i ciągłego doskonalenia w odniesieniu do spełniania potrzeb i oczekiwań Użytkowników. Na przykład możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby oferować nowe rozwiązania lub dostosowywać naszą stronę internetową i/lub aplikację zgodnie z preferencjami naszych Użytkowników.

Zawsze pseudonimizujemy lub anonimizujemy, jeśli to tylko możliwe, przetwarzane przez nas dane osobowe w największym możliwym zakresie dla osiągnięcia celu przetwarzania.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail.

Wzorce zakupów takie jak informacje o sposobie korzystania z naszych usług i wzorce zakupów użytkownika (np. w jakich miesiącach/dniach w tygodniu zazwyczaj korzysta z naszych usług).

Informacje dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i informacje o płatnościach.

Dane użytkowe takie jak informacje o plikach cookie i zachowania na stronach internetowych takie jak nawyki dotyczące przeglądania stron i historia odwiedzin (np. strony odwiedzone na naszej stronie internetowej i czas trwania wizyty).

Dodatkowe informacje, które użytkownik nam przekazuje, np. w ankietach dla klientów.

 

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes dotyczący rozwoju naszej działalności w celu lepszego zaspokojenia oczekiwań i potrzeb naszych Użytkowników i osób odwiedzających Stronę internetową przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

 

Administracja w związku z fuzjami i przejęciami, restrukturyzacją itp.

Nasze działania:

W przypadku restrukturyzacji firmy Arlo Europe,np. gdy zostanie ona podzielona na kilka różnych firm lub firma zewnętrzna przejmie firmę Arlo Europe bądź naszą bazę danych klientów, wówczas Arlo Europe ujawni dane osobowe użytkowników oraz innych klientów firmie przejmującej. Firma ta będzie nadal wykorzystywać dane osobowe użytkowników do tych samych celów, które zostały określone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że użytkownik zostanie poinformowany inaczej w związku z przekazaniem danych.

Kategorie danych osobowych:

Wszystkie kategorie danych osobowych wymienione w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes w zakresie umożliwienia procesu przejęcia lub restrukturyzacji, przy założeniu, że spółka przejmująca prowadzi podobną działalność jak Arlo Europe, przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Jeśli firma Arlo Europe przestanie istnieć,np. poprzez połączenie, likwidację lub upadłość, lub jeśli baza danych klientów Arlo Europe zostanie przekazana firmie przejmującej, usuniemy dane osobowe, o ile zachowanie takich danych osobowych nie będzie wymagane przez prawo. W takim przypadku dane osobowe użytkowników będą przetwarzane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Ochrona naszych interesów prawnych w przypadku wystąpienia sporów

Nasze działania:

W przypadku sporów, np. dotyczących płatności, mamy prawo wykorzystać dane użytkownika w celu ustalenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych.

 

Kategorie danych osobowych:

Wszystkie kategorie danych osobowych wymienione w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes polegający na ochronie naszych interesów w razie sporu przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do ustalenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, np. maksymalnie 3 lata w przypadku sporu dotyczącego płatności.

Wypełnianie obowiązków prawnych takich jak udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym władzom

Nasze działania:

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z obowiązującego prawa,np.przepisów dotyczących rachunkowości, audytu i podatków.

W niektórych jurysdykcjach udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym organom może nie stanowić obowiązku prawnego. Możemy udostępnić dane osobowe nawet w przypadku braku obowiązku prawnego, jeśli uznamy, że jest to istotne dla dochodzeń lub zapobiegania przestępstwom.

 

Kategorie danych osobowych:

Wszystkie kategorie danych osobowych wymienione w punkcie 3 powyżej.

 

Podstawa prawna:

Przestrzeganie obowiązku prawnego.

lub

Uzasadniony interes, jeśli udostępnienie nie stanowi obowiązku prawnego, jeśli oceniamy, że nasz interes w zakresie zapewnienia adekwatnej pomocy właściwym organom jest nadrzędny wobec interesu użytkownika oraz podstawowych praw i wolności wymagających ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Gdy te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia obowiązującego obowiązku prawnego, na przykład przez siedem lat w przypadku naszych obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

4. GDZIE GROMADZIMY DANE OSOBOWE

4.1 Użytkownicy: Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy od użytkowników. Nie gromadzimy danych osobowych z innych źródeł. W przypadku gromadzenia informacji z innych źródeł poinformujemy użytkownika oddzielnie o takim gromadzeniu.

4.2 Odwiedzający stronę internetową:Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy od użytkowników. Nie gromadzimy danych osobowych z innych źródeł.

4.3 Podanie przez użytkownika pewnych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Arlo Europe oraz do dostarczenia użytkownikowi naszych produktów i usług. W przypadku, gdy użytkownik nie przekaże nam niezbędnych danych osobowych, nie będzie możliwe dostarczenie mu naszych produktów lub usług, a zarazem także zawarcie z nim umowy.

5. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

5.1 Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji.

5.2 Korzystamy jednak z profilowania w celu dokonywania analizy danych i badania rynku, co oznacza, że dokonujemy zautomatyzowanej formy przetwarzania Danych osobowych użytkownika w celu oceny aspektów osobistych oraz dokonywania prognoz dotyczących użytkownika. W szczególności realizujemy cel, jakim jest podział naszych klientów i zainteresowanych stron na różne grupy docelowe oraz grupy użytkowników w kontekście badań rynkowych (segmentacja użytkowników) w celu uzyskania wglądu w różne grupy docelowe i ich odpowiednie nawyki dotyczące użytkowania i zainteresowań, dane demograficzne oraz prowadzenia marketingu w oparciu o te wyniki w kontekście usług reklamowych świadczonych na rzecz osób trzecich. Wykorzystujemy również dane osobowe do administrowania relacjami z klientami, na przykład do obsługi spraw związanych z obsługą klienta, korektą cen i badaniami satysfakcji klientów.

5.3 Cel naszego profilowania oraz rodzaje danych osobowych przetwarzanych w ramach profilowania zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 powyżej w ramach celu zapewniania indywidualnie dostosowanego marketingu bezpośredniego. Żaden z wyżej wymienionych procesów przetwarzania nie skutkuje podejmowaniem istotnych lub prawnych decyzji na temat użytkownika w sposób całkowicie zautomatyzowany.

5.4 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących profilowania należy skontaktować się z nami. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w punkcie 13 poniżej. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy wykorzystywali profilowanie w celu świadczenia indywidualnie ukierunkowanego marketingu bezpośredniego, użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez skontaktowanie się z nami. Zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych użytkownika w tym celu po otrzymaniu jego sprzeciwu.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak będzie to potrzebne do celów, dla których zebraliśmy dane osobowe oraz w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Gdy nie będziemy już potrzebować danych osobowych użytkownika, usuniemy je z systemów i baz danych, z uwzględnieniem wszelkich kopii zapasowych. Bardziej szczegółowe okresy przechowywania danych znajdują się w tabelach powyżej w punkcie 3, pod nagłówkiem „Okres przechowywania danych”.

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Możemy udostępniać dane użytkownika następującym stronom:

Kategorie danych osobowych, które są udostępniane:

Spółki należące do Grupy Verisure

Wszystkie kategorie danych osobowych.

Firma Arlo Inc., która zapewnia platformę dla usług Arlo

Materiały wideo, informacje o koncie Arlo, historia zakupów i inne dane osobowe udostępnione za pośrednictwem platformy

Wsparcie klienta zlecone zewnętrznie

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, dane dotyczące historii zakupów

Dostawcy usług rozliczeniowych takich jak systemy rozliczeniowe w celu wysyłania faktur i zarządzania nimi

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, numer identyfikacyjny na potrzeby ubezpieczenia społecznego, dane dotyczące historii zakupów

Dostawcy oprogramowania tacy jak dostawcy usług w chmurze, dostawcy platform i analitycy danych w celu zarządzania naszą stroną internetową, systemami IT i przechowywania naszych danych technicznych

Dane urządzenia takie jak adres IP, informacje o koncie Arlo, dane dotyczące historii zakupów

Dostawcy wsparcia sprzedaży tacy jak platformy marketingowe i systemy sprzedaży

Dane uzyskane dzięki korzystaniu z plików cookies takie jak identyfikatory urządzeń, dane o lokalizacji, adresy IP

Dostawcy usług kurierskich

 

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, dane dotyczące historii zakupów

Władzom lub równoważnym osobom trzecim w związku z audytami, postępowaniami sądowymi lub innymi podobnymi celami. Ma to na celu wypełnienie zobowiązań prawnych oraz ochronę naszych interesów prawnych w przypadku zaistnienia sporów

Wszystkie kategorie danych osobowych.

Nabywca lub inny następca w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania i innej formy sprzedaży bądź przeniesienia aktywów firmy Verisure

Wszystkie kategorie danych osobowych.

Nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkowników żadnym innym podmiotom.

8. GDZIE SĄ PRZETWARZANE DANE UŻYTKOWNIKA?

8.1 Dążymy do tego, aby zawsze przetwarzać dane osobowe użytkownika na terenie UE/EOG. W niektórych okolicznościach możemy potrzebować przekazać dane osobowe użytkownika do państwa spoza UE/EOG („Państwo trzecie”). W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Państwa trzeciego, zapewnimy, że dane osobowe użytkownika będą nadal podlegały zasadniczo równoważnemu poziomowi ochrony jak w przypadku UE/EOG.

8.2 Przekazujemy dane osobowe użytkownika do odbiorców w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które podlegają decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Oznacza to, że Komisja UE uznała, że poziom ochrony danych w tym kraju jest zasadniczo równoważny z poziomem ochrony zapewnianym w UE/EOG, a zatem możliwe jest przekazywanie danych osobowych do takiego kraju bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku gdy odbiorca danych osobowych przetwarza dane na terenie Stanów Zjednoczonych i jest objęty programem EU-US Data Privacy Framework (Ramy ochrony danych między UE i USA), polegamy na decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony pozwalający na przekazywanie danych

8.3 Gdy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego, które nie jest objęte decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, lub gdy odbiorca nie jest objęty programem EU-US Data Privacy Framework (Ramy ochrony danych między UE i USA), stosujemy odpowiedni mechanizm przekazywania, czyli stosowne zabezpieczenia zapewniające zasadniczo równoważny poziom ochrony danych w Państwie trzecim, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli. 

Kraj spoza UE/EOG:

Odpowiednie zabezpieczenia:

USA

Standardowe klauzule umowne.

8.4 Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej konkretnego przeniesienia lub uzyskania kopii odpowiedniego mechanizmu przekazywania danych, bądź też informacji o środkach bezpieczeństwa podjętych w kontekście przekazywania danych. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności (punkt 13).

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA

9.1  Nasza odpowiedzialność za prawa użytkownika 

9.1.1  Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i że użytkownik może skutecznie egzekwować swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą. W każdej chwili użytkownik może skontaktować się z nami, jeśli chce skorzystać ze swoich praw. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

9.1.2  Mamy obowiązek odpowiedzieć na żądania użytkownika dotyczące wykonywania jego praw w ciągu jednego miesiąca od otrzymania danego żądania. W przypadku skomplikowanych wniosków lub otrzymania więcej niż jednego wniosku mamy prawo przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące. Jeśli nie będziemy w stanie podjąć żądanych przez użytkownika działań w ciągu jednego miesiąca, poinformujemy go o przyczynie opóźnienia oraz o przysługującym mu prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania z sądowego środka odwoławczego.

9.1.3 Użytkownik nie zostanie obciążony opłatami za jakiekolwiek informacje, komunikaty lub środki, które wdrażamy. Jeśli jednak żądanie nie jest wyraźnie uzasadnione lub jest nadmierne, możemy pobrać opłatę administracyjną za udzielenie informacji lub podjęcie żądanych działań bądź całkowicie odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

9.2  Prawo użytkownika do dostępu, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania 

9.2.1 Użytkownik ma prawo zażądać:

a)  Dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Użytkownik ma również prawo do uzyskania, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na jego temat. Mamy prawo naliczyć uzasadnioną opłatę administracyjną w przypadku zażądania dodatkowych kopii. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną,np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażemy użytkownikowi informacje w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

b)  Sprostowanie danych osobowych. Na życzenie użytkownika lub z własnej inicjatywy będziemy korygować, anonimizować, usuwać lub uzupełniać dane, które według naszej wiedzy będą niedokładne, niekompletne lub mylne. Ponadto użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeśli brakuje w nich jakichkolwiek istotnych elementów.

c)  Usunięcie danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych, jeśli nie istnieje żaden istotny powód, dla którego mielibyśmy kontynuować ich przetwarzanie. Istotne powody do dalszego przetwarzania są następujące:

 i.   Przetwarzanie jest niezbędne w odniesieniu do prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

 ii.   Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

 iii.  Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego,

iv.  Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwizacji w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych bądź celów statystycznych lub

v.  Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, jeśli żadna z powyższych okoliczności nie będzie miała zastosowania, oraz jeśli

 i.   Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy,

 ii.  rzetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, a jego zgoda została wycofana,

iii.  Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, który opiera się na ocenie prawnie uzasadnionego interesu, a my nie mamy żadnych istotnych interesów, które są nadrzędne wobec jego interesów bądź praw i wolności,

 iv.  Przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem lub

 v.   Mamy prawny obowiązek usunięcia danych osobowych.

d)  Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że czasowo ograniczamy przetwarzanie danych użytkownika.  Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia, gdy:

 i. użytkownik uzna, że jego dane są nieprawidłowe i wystąpił o ich sprostowanie w sposób określony w ust. 9.2.1 b), przy czym ustalamy prawidłowość danych osobowych,

 ii.  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie chce, aby dane zostały usunięte,

iii.   jako administrator danych osobowych nie musimy już przetwarzać danych osobowych dla naszych celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub

 iv.    użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania określonego w ust. 9.3 w oczekiwaniu na naszą ocenę, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów użytkownika.

1.2.2 Podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby powiadomić każdego, kto otrzymał dane osobowe zgodnie z punktem 7 powyżej, jeśli sprostowaliśmy lub usunęliśmy dane osobowe użytkownika bądź ograniczyliśmy dostęp do nich po otrzymaniu takiego żądania od użytkownika. Na życzenie użytkownika przekażemy więcej informacji o odbiorcach danych osobowych użytkownika.

9.3  Prawo użytkownika do sprzeciwu wobec przetwarzania

9.3.1   Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli są one przez nas przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (patrz punkt 3 powyżej). Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, będziemy nadal przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy będziemy mieli ku temu ważne powody, które będą nadrzędne wobec jego interesów lub praw i wolności, lub też gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

9.3.2 Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy wykorzystywali jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma zawsze prawo do zgłoszenia rezygnacji na końcu każdej takiej wiadomości lub zmiany swoich zgód w aplikacji Arlo lub na swoim koncie online. Przestaniemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w tym celu, gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania materiałów marketingowych.

9.4   Prawo użytkownika do wycofania zgody 

Jeśli podstawa prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgodna, użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wycofania takowej zgody. Można to zrobić w każdej chwili, kontaktując się z nami. Nasze dane kontaktowe są podane na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

9.5   Prawo użytkownika do przenoszenia danych 

9.5.1   Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób zautomatyzowany i gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika lub realizacja umowy.

9.5.2   Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat w formacie możliwym do odczytania przez komputer, który umożliwia przeniesienie tych danych osobowych do innego administratora danych. Można również zażądać od nas przekazania danych osobowych bezpośrednio do innego administratora danych.

 

1.6 Prawo użytkownika do złożenia skargi do organu nadzorczego ►

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim rodzimym państwie członkowskim, jeśli nie jest zadowolony z przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.

10. CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

10.1 Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy zawsze czuli się komfortowo, przekazując nam swoje dane osobowe. W związku z tym wdrożyliśmy zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki bezpieczeństwa takie jak ograniczenia dostępu oraz regularne kontrole wewnętrzne, aby jak najlepiej chronić dane osobowe użytkowników przed np. nieuprawnionym dostępem, zmianą lub utratą. W przypadku naruszenia danych, które w istotny sposób wpływa na użytkownika lub jego dane osobowe użytkownika,np. w związku z ryzykiem oszustwa lub kradzieży tożsamości, skontaktujemy się z użytkownikiem, aby wyjaśnić, co się stało i udzielić porad, jak można złagodzić wszelkie potencjalne negatywne skutki takiego naruszenia danych istotnych dla użytkownika. 

11. PLIKI COOKIE

11.1 Stosujemy pliki cookie i podobne technologie („cookie”) na naszej stronie internetowej i w aplikacji, między innymi w celu poprawy obsługi oraz ułatwienia i dostosowania naszej strony internetowej po potrzeb i preferencji użytkownika. Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się więcej o naszych sposobach korzystania z plików cookie, powinien zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie here

12. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

12.1 Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane w lutym 2023 roku. 
12.2 Mamy prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja oświadczenia będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Poniżej można znaleźć historię wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych 

Data

 Opis zmiany

15 grudnia 2023 r.

 Ogólna coroczna aktualizacja.

12.3 Gdy wprowadzimy zmiany, które nie będą miały wyłącznie charakteru językowego lub redakcyjnego, użytkownik zostanie o nich powiadomiony w rozsądnym czasie przed wejściem tych zmian w życie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmiany, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zanim zmiany te wejdą w życie.

13. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Nasz inspektor ochrony danych pełni funkcję głównego punkt kontaktu we wszystkich sprawach związanych z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Z inspektorem ochrony danych lub lokalną osobą do kontaktu można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@verisure.com.

W razie jakichkolwiek skarg lub pytań dotyczących sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników należy skontaktować się z nami:

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, numer rejestracyjny spółki 658538

Adres pocztowy: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T22 AP97

Adres do odwiedzin: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T22 AP97.

Adres e-mail: dpo@verisure.com

Strona internetowa: www.arlo.com

SPIS TREŚCI

1 INFORMACJE OGÓLNE

2  ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

3  STOSOWANE PRZEZ NAS METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

5 PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6 KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

7 AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

8 GDZIE SĄ PRZETWARZANE DANE UŻYTKOWNIKA?

9 PRAWA UŻYTKOWNIKA

10 CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

11 PLIKI COOKIE

12  ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

13 DANE KONTAKTOWE

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1  Prywatność użytkowników jest bardzo ważna dal firmy Verisure Arlo Europe DAC, prowadzącej działalność pod nazwą Arlo Europe, o numerze rejestracyjnym 658538 („Arlo Europe”, „my”, „nas”). Naszą misją jest sprawienie, aby użytkownik czuł się komfortowo w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”) jest wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniamy, że dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich form przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do użytkownika jako obecnego lub potencjalnego klienta i użytkownika naszych produktów i usług („Użytkownik”) oraz przypadku przeglądania naszej strony internetowej i korzystania z niej.arlo.com („Strona internetowa”), („odwiedzający Stronę internetową”).

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich za pośrednictwem naszych produktów i usług, Arlo Europe będzie przetwarzać ich dane osobowe z założeniem, że zostały one uprzednio poinformowane przez Użytkownika, że ich dane osobowe będą przez nas przetwarzane oraz że Użytkownik udostępnił im treść niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

2. ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

2.1 Arlo Europe jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika i w związku z tym odpowiada za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

2.2 Dane osobowe rejestrowane przez urządzenia Arlo należące do użytkownika są własnością użytkownika oraz użytkownik jest administratorem danych rejestrowanych w ten sposób. W niektórych sytuacjach możemy pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane w zakresie treści przechwytywanych i rejestrowanych przez urządzenia użytkownika. Nie uzyskujemy dostępu do treści użytkownika w innym celu niż świadczenie usług na jego życzenie.

2.3 Arlo Europe stanowi część grupy podmiotów stowarzyszonych Verisure („Verisure” lub „Grupa”), a dane osobowe są udostępniane pomiędzy podmiotami Verisure. Wszystkie przypadki postępowania z danymi osobowymi, w przypadku których podmiot Verisure jest administratorem danych, zostaną wyjaśnione w oddzielnych oświadczeniach o ochronie prywatności udostępnionych w momencie zebrania danych osobowych użytkownika przez ten podmiot Verisure po raz pierwszy, na przykład w momencie, gdy Twój pracodawca angażuje firmę Verisure do świadczenia usług. Więcej informacji o naszej Grupie można znaleźć na stronie www.verisure.com lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych wskazanych w punkcie 13.

2.4 Firma Arlo Europe wyznaczyła Ritę Crowley do pełnienia funkcji naszego inspektora ochrony danych („Inspektor ochrony danych”). Inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny między innymi za monitorowanie, czy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem dpo@verisure.com.

3. STOSOWANE PRZEZ NAS METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1   Użytkownicy:

Przetwarzamy dane Użytkowników naszych usług i produktów w następujących celach:

·  Administrowanie umowami i ich realizacja,

· Dostarczanie aplikacji Arlo, która umożliwia korzystanie z naszych produktów i usług,

·  Zapewnianie obsługi klienta i wsparcia technicznego w odniesieniu do naszych produktów i usług oraz

· Szkolenia i zapewnianie jakości.

3.2  Odwiedzający stronę internetową:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika jako osoby odwiedzającej Stronę internetową w następujących celach:

·  W celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej i zapewniania jej funkcjonalności,

·   W celu zapewniania dostępu do naszego sklepu internetowego i administrowania nim.

3.3 Wspólne zarówno dla Użytkowników, jak i odwiedzających Stronę internetową:

Przetwarzamy również dane osobowe w następujących celach, zarówno w odniesieniu do Użytkowników, jak i osób odwiedzających Stronę internetową:

·  Marketing, w tym marketing bezpośredni i indywidualnie ukierunkowany marketing bezpośredni,

· Badania satysfakcji klientów, opinie klientów i rozwój działalności firmy,

· Administracja w związku z przejęciami, restrukturyzacją itp,

· Ochrona naszych interesów prawnych w przypadku wystąpienia sporów oraz

· Wypełnianie obowiązków prawnych takich jak udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym władzom.

· Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w poniższych tabelach, między innymi informacje o tym, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarzamy, aby osiągnąć te cele, a także jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika w przypadku każdego określonego celu.

CELE

Użytkownicy

Administrowanie umowami i ich realizacja

Dostarczanie aplikacji Arlo, która umożliwia korzystanie z naszych produktów i usług

Zapewnianie obsługi klienta i wsparcia technicznego w odniesieniu do naszych produktów i usług

Badania satysfakcji klientów, opinie klientów i rozwój działalności firmy

Odwiedzający stronę internetową

W celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej i zapewniania jej funkcjonalności

W celu zapewniania dostępu do naszego sklepu internetowego i administrowania nim

Wspólne cele zarówno dla Użytkowników, jak i osób odwiedzających Stronę internetową

Marketing, w tym marketing bezpośredni i indywidualnie ukierunkowany marketing bezpośredni

Szkolenia i zapewnianie jakości

Administracja w związku z fuzjami i przejęciami, restrukturyzacją itp.

Ochrona naszych interesów prawnych w przypadku wystąpienia sporów

Wypełnianie obowiązków prawnych takich jak udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym władzom

Użytkownicy

Administrowanie umowami i ich realizacja

Nasze działania:

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu realizacji złożonych zamówień oraz realizacji zakupów produktów i usług, a także administrowania nimi. Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkowników do komunikacji z nimi, jeśli jest to konieczne do dostarczenia zamówień i realizacji zakupów oraz administrowania nimi. Dane osobowe dotyczące adresu wysyłki są udostępniane różnym firmom kurierskim w zależności od lokalizacji. Udostępnimy dane wysyłkowe i kontaktowe użytkownika w celu realizacji wysyłki zamówienia. Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu zarządzania wszelkimi roszczeniami dotyczącymi gwarancji lub zwrotu pieniędzy.

 

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Szczegóły dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i dane dotyczące płatności.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunku umownego, a następnie przez okres, który jest niezbędny do rozpatrzenia ustawowych reklamacji zgłoszonych przez użytkownika dotyczących produktów i usług.

Dostarczanie aplikacji Arlo, która umożliwia korzystanie z naszych produktów i usług

Nasze działania:

Aby korzystać z naszych Produktów i Usług, należy zarejestrować swoją kamerę Arlo w aplikacji Arlo. Użytkownik pełni funkcje administratora w odniesieniu do korzystania z kamer Arlo oraz zarejestrowanych treści.

Arlo Europe jest administratorem danych w zakresie udostępniania aplikacji Arlo. Arlo Europe może przechwytywać i albo wysyłać wiadomości e-mail lub wiadomości push za pośrednictwem naszych aplikacji z fragmentami wideo, w zależności od preferencji i ustawień użytkownika. Możemy również analizować dane w celu identyfikacji ruchu lub innych zdarzeń. Należy pamiętać, że przetwarzanie jest realizowane przez sztuczną inteligencję, a nie centra monitoringu obsługiwane przez ludzi.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Obrazy i dźwięki uzyskane w wyniku własnego użytkowania produktów i usług Arlo takie jak obrazy, filmy i dźwięki, które mogą zawierać dane osobowe użytkownika oraz dane osobowe innych osób, jeśli są one obecne w monitorowanym obszarze.

Dane urządzenia takie jak adres IP urządzenia wysyłającego żądanie, dane i czas żądania, informacje o systemie operacyjnym, identyfikator online i wolumin.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Jako administrator treści widocznych dla użytkownika w aplikacji Arlo, użytkownik określa okres przechowywania obrazów i dźwięków uzyskanych w wyniku własnego korzystania z produktów i usług Arlo. Treści są automatycznie usuwane po zakończeniu wybranego planu Arlo, jeśli natomiast użytkownik w dowolnym momencie zdecyduje się na wcześniejsze usunięcie danych, wówczas są one usuwane w danym dniu. Po usunięciu odzyskanie danych nie jest możliwe.

Dane osobowe, poza obrazami i dźwiękami treści użytkownika, są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia technicznego w odniesieniu do naszych produktów i usług

Nasze działania:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy kontaktuje się on z naszą obsługą klienta, na przykład w sprawie problemu dotyczącego któregokolwiek z naszych produktów lub usług, chce zadać pytania dotyczące produktów i usług lub złożyć skargę.

Użytkownicy mogą skontaktować się z nami na różne sposoby. Obejmuje to kontakt z naszym działem wsparcia przez e-mail lub telefon, naszą stronę internetową, czat lub zgłoszenia online.

Wszystkie rozmowy przychodzące, transkrypcje czatu i rozmowy na temat zgłoszeń online są rejestrowane i przechowywane w bezpiecznej zewnętrznej bazie danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w punkcie Szkolenia i zapewnianie jakości poniżej.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Szczegóły dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i dane dotyczące płatności.

Szczegóły dotyczące rejestracji takie jak numer urządzenia użytkownika produktu Arlo.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Więcej informacji na temat podstawy prawnej nagrywania rozmów przychodzących, transkrypcji czatu i rozmów dotyczących zgłoszeń online można uzyskać w punkcie Szkolenia i zapewnienie jakości poniżej.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Zapisy rozmów przychodzących, transkrypcji czatu lub wiadomości e-mail są przechowywane do 90 dni.

Szkolenia i zapewnianie jakości

Nasze działania:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu analizy naszych produktów i usług, na przykład w oparciu o ankiety dla klientów. Celem tych analiz jest ulepszanie i rozwój naszych produktów i usług, na przykład poprzez umożliwianie optymalizacji oferty usług. Aby zaoferować użytkownikom właściwą obsługę klienta i wsparcie techniczne, Arlo Europe nieustannie szkoli swoich pracowników. W ramach szkolenia możemy przetwarzać dane o użytkowniku jako Użytkowniku naszych produktów i usług, ponieważ w materiałach szkoleniowych wykorzystujemy przykłady z rzeczywistych zdarzeń, aby zilustrować, jak należy wykonywać pracę. Jeśli jednak w materiałach szkoleniowych pojawiają się nagrane rozmowy lub inne dane osobowe, wówczas zawsze są one pseudonimizowane, co oznacza, że bez dodatkowych informacji nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie danych z użytkownikiem.

 

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Materiał audio w postaci połączenia przychodzącego użytkownika pomiędzy użytkownikiem a Arlo Europe.

Transkrypcje czatów, wiadomości e-mail i rozmów dotyczące zgłoszeń online.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Zgoda

Przed rozpoczęciem nagrywania wiadomości do nas lub połączenia przychodzącego użytkownika do centrum obsługi klienta zapewniamy możliwość wyrażenia zgody na nagrywanie. Jeśli użytkownik nie wyrazi aktywnie zgody na nagrywanie, może kontynuować swoją komunikację z nami bez nagrywania rozmowy. Zawsze można wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Zarejestrowane rozmowy telefoniczne, transkrypcje czatu lub wiadomości e-mail są przechowywane przez 90 dni, chyba że użytkownik wcześniej wycofa swoją zgodę.

Odwiedzający stronę internetową

W celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej i zapewniania jej funkcjonalności

Nasze działania:

Analizujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu poprawy, rozwoju i utrzymania naszej strony internetowej oraz usługi, a także zarządzania nimi, w tym w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. W tych celach korzystamy również z usług śledzenia dostarczanych przez inne firmy, które gromadzą zbiorcze dane o osobach odwiedzających nasze strony internetowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie here.

Kategorie danych osobowych:

Dane użytkowe takie jak informacje o plikach cookie i zachowania na stronach internetowych takie jak nawyki dotyczące przeglądania stron i historia odwiedzin (np. strony odwiedzone na naszej stronie internetowej i czas trwania wizyty).

Dane urządzenia takie jak numer IP.

Podstawa prawna:

Przy przetwarzaniu danych osobowych w postaci plików cookie, które jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, opieramy się na naszym uzasadnionym interesie.

Jednak w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci plików cookie, które nie są niezbędne, w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej opieramy się na zgodzie użytkownika.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Można zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając ikonę ustawień plików cookie, która pojawia się w prawym dolnym rogu naszej strony internetowej. Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Więcej informacji na temat tego, jak długo przetwarzamy dane użytkownika w tym celu, można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

W celu zapewniania dostępu do naszego sklepu internetowego i administrowania nim

Nasze działania:

Arlo Europe oferuje użytkownikom możliwość zakupu swoich produktów i usług za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Przetwarzamy dane osobowe takie jak dane dotyczące płatności i dane kontaktowe użytkownika, aby ułatwić użytkownikowi wybór odpowiednich produktów i usług, a także w realizacji zakupu i zapewnieniu, że zamówienie zostanie wysłane do użytkownika. Osoby, które zostaną Użytkownikami, powinny zapoznać się z celem „Administrowanie umowami i ich realizacja” powyżej.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Szczegóły dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i dane dotyczące płatności.

Dodatkowe informacje podane przez użytkownika w komunikacji z nami.

Podstawa prawna:

Realizacja umowy.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Jako że podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja umowy, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

Wspólne cele zarówno dla Użytkowników, jak i osób odwiedzających Stronę internetową

Marketing, w tym marketing bezpośredni i indywidualnie ukierunkowany marketing bezpośredni

Nasze działania:

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach marketingowych, w tym w celu segmentacji rynku. Nasze działania marketingowe mogą polegać na wysyłaniu newsletterów oraz informacji o nowych produktach, ofertach specjalnych lub konkursach.

Jeśli użytkownik chce otrzymywać indywidualnie ukierunkowane działania marketingowe spersonalizowane w oparciu o indywidualne preferencje użytkownika, można wyrazić zgodę na taki ukierunkowany marketing. Marketing ukierunkowany może polegać na przykład na analizie sposobu korzystania przez użytkownika z naszych usług i produktów, np. kiedy zazwyczaj użytkownik dokonuje zakupów, oraz dostosowaniu naszych działań marketingowych w oparciu o takie indywidualne analizy. Możemy również analizować nawyki użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, zarówno naszych, jak i należących do innych osób, w naszej aplikacji, a także historię jego transakcji na potrzeby celów marketingu ukierunkowanego.

Użytkownik, za swoją wyłączną zgodą, może udostępniać nam wybrane przez siebie treści, które możemy następnie wykorzystać na naszych kanałach mediów społecznościowych w celach marketingowych.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Zwyczaje dotyczące przeglądania stron i historia odwiedzin takie jak odwiedzone przez użytkownika strony na naszej stronie internetowej (oraz stronach innych firm), a także czas trwania odwiedzin.

Informacje dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i informacje o płatnościach.

Dodatkowe informacje, które użytkownik nam dostarcza.

Podstawa prawna:

Uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes w zakresie wysyłania do użytkowników marketingu ogólnego oraz segmentowego przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że wymogi regulacyjne dotyczące marketingu prowadzonego za pomocą wiadomości elektronicznych są spełniane.

Zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia indywidualnie ukierunkowanych działań marketingowych i innych form marketingu bezpośredniego, a także udostępniania wybranych przez użytkownika treści na naszych kanałach mediów społecznościowych w ramach naszych działań marketingowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie zgody, przy czym użytkownik ma prawo do wycofania owej zgody w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

W przypadku Użytkowników naszych usług: dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały czas trwania stosunku umownego oraz do 2 lat od zakończenia stosunku umownego, przy założeniu, że wcześniej użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec prowadzonych przez nas działań marketingu bezpośredniego.

W przypadku osób niebędących jeszcze Użytkownikami naszych usług:

Dane osobowe użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego przechowujemy przez 2 lata od otrzymania jego danych kontaktowych, zakładając, że wcześniej nie wycofano zgody na marketing bezpośredni.

Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, natychmiast wstrzymamy działania marketingu bezpośredniego.

Jeśli użytkownik zdecyduje się zostać Użytkownikiem, obowiązywać będą informacje podane pod hasłem „W przypadku Użytkowników naszych usług”.

Badania satysfakcji klientów, opinie klientów i rozwój działalności firmy

Nasze działania:

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika takie jak dane pochodzące z zestawień statystycznych, segmentacji rynku i badań satysfakcji klientów w celu prowadzenia analiz rynku i klientów. Wyniki naszych analiz są wykorzystywane do ulepszania, zastępowania oraz opracowywania produktów i usług, procesów bądź metod pracy w celu rozwoju naszej działalności i ciągłego doskonalenia w odniesieniu do spełniania potrzeb i oczekiwań Użytkowników. Na przykład możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby oferować nowe rozwiązania lub dostosowywać naszą stronę internetową i/lub aplikację zgodnie z preferencjami naszych Użytkowników.

Zawsze pseudonimizujemy lub anonimizujemy, jeśli to tylko możliwe, przetwarzane przez nas dane osobowe w największym możliwym zakresie dla osiągnięcia celu przetwarzania.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail.

Wzorce zakupów takie jak informacje o sposobie korzystania z naszych usług i wzorce zakupów użytkownika (np. w jakich miesiącach/dniach w tygodniu zazwyczaj korzysta z naszych usług).

Informacje dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zamówień i informacje o płatnościach.

Dane użytkowe takie jak informacje o plikach cookie i zachowania na stronach internetowych takie jak nawyki dotyczące przeglądania stron i historia odwiedzin (np. strony odwiedzone na naszej stronie internetowej i czas trwania wizyty).

Dodatkowe informacje, które użytkownik nam przekazuje, np. w ankietach dla klientów.

 

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes dotyczący rozwoju naszej działalności w celu lepszego zaspokojenia oczekiwań i potrzeb naszych Użytkowników i osób odwiedzających Stronę internetową przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia stosunku umownego.

 

Administracja w związku z fuzjami i przejęciami, restrukturyzacją itp.

Nasze działania:

W przypadku restrukturyzacji firmy Arlo Europe,np. gdy zostanie ona podzielona na kilka różnych firm lub firma zewnętrzna przejmie firmę Arlo Europe bądź naszą bazę danych klientów, wówczas Arlo Europe ujawni dane osobowe użytkowników oraz innych klientów firmie przejmującej. Firma ta będzie nadal wykorzystywać dane osobowe użytkowników do tych samych celów, które zostały określone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że użytkownik zostanie poinformowany inaczej w związku z przekazaniem danych.

Kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Szczegóły dotyczące zamówień i płatności takie jak historia zakupów i transakcji.

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes w zakresie umożliwienia procesu przejęcia lub restrukturyzacji, przy założeniu, że spółka przejmująca prowadzi podobną działalność jak Arlo Europe, przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Jeśli firma Arlo Europe przestanie istnieć,np. poprzez połączenie, likwidację lub upadłość, lub jeśli baza danych klientów Arlo Europe zostanie przekazana firmie przejmującej, usuniemy dane osobowe, o ile zachowanie takich danych osobowych nie będzie wymagane przez prawo. W takim przypadku dane osobowe użytkowników będą przetwarzane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Ochrona naszych interesów prawnych w przypadku wystąpienia sporów

Nasze działania:

W przypadku sporów, np. dotyczących płatności, mamy prawo wykorzystać dane użytkownika w celu ustalenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych.

 

Kategorie danych osobowych:

Wszystkie kategorie danych osobowych wymienione w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes, ponieważ oceniamy, że nasz interes polegający na ochronie naszych interesów w razie sporu przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika wymagającymi ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Ponieważ te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane się w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do ustalenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, np. maksymalnie 3 lata w przypadku sporu dotyczącego płatności.

Wypełnianie obowiązków prawnych takich jak udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym władzom

Nasze działania:

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z obowiązującego prawa,np.przepisów dotyczących rachunkowości, audytu i podatków.

W niektórych jurysdykcjach udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub innym organom może nie stanowić obowiązku prawnego. Możemy udostępnić dane osobowe nawet w przypadku braku obowiązku prawnego, jeśli uznamy, że jest to istotne dla dochodzeń lub zapobiegania przestępstwom.

 

Kategorie danych osobowych:

Wszystkie kategorie danych osobowych wymienione w punkcie 3 powyżej.

 

Podstawa prawna:

Przestrzeganie obowiązku prawnego.

lub

Uzasadniony interes, jeśli udostępnienie nie stanowi obowiązku prawnego, jeśli oceniamy, że nasz interes w zakresie zapewnienia adekwatnej pomocy właściwym organom jest nadrzędny wobec interesu użytkownika oraz podstawowych praw i wolności wymagających ochrony danych osobowych.

Prawa użytkownika:

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz skorygowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

Użytkownik może mieć również prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych oraz usunęli jego dane osobowe.

Gdy te dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Informacje o tym, co te prawa oznaczają w praktyce i jak można z nich korzystać, są podane w punkcie 9 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia obowiązującego obowiązku prawnego, na przykład przez siedem lat w przypadku naszych obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

4. GDZIE GROMADZIMY DANE OSOBOWE4.2  Użytkownicy: Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy od użytkowników. Nie gromadzimy danych osobowych z innych źródeł. W przypadku gromadzenia informacji z innych źródeł poinformujemy użytkownika oddzielnie o takim gromadzeniu. 4.1 Odwiedzający stronę internetową:
Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy od użytkowników. Nie gromadzimy danych osobowych z innych źródeł.

Podanie przez użytkownika pewnych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Arlo Europe oraz do dostarczenia użytkownikowi naszych produktów i usług. W przypadku, gdy użytkownik nie przekaże nam niezbędnych danych osobowych, nie będzie możliwe dostarczenie mu naszych produktów lub usług, a zarazem także zawarcie z nim umowy.

5. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

5.1    Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji.

5.2  Korzystamy jednak z profilowania w celu dokonywania analizy danych i badania rynku, co oznacza, że dokonujemy zautomatyzowanej formy przetwarzania Danych osobowych użytkownika w celu oceny aspektów osobistych oraz dokonywania prognoz dotyczących użytkownika. W szczególności realizujemy cel, jakim jest podział naszych klientów i zainteresowanych stron na różne grupy docelowe oraz grupy użytkowników w kontekście badań rynkowych (segmentacja użytkowników) w celu uzyskania wglądu w różne grupy docelowe i ich odpowiednie nawyki dotyczące użytkowania i zainteresowań, dane demograficzne oraz prowadzenia marketingu w oparciu o te wyniki w kontekście usług reklamowych świadczonych na rzecz osób trzecich. Wykorzystujemy również dane osobowe do administrowania relacjami z klientami, na przykład do obsługi spraw związanych z obsługą klienta, korektą cen i badaniami satysfakcji klientów.

5.3  Cel naszego profilowania oraz rodzaje danych osobowych przetwarzanych w ramach każdego profilowania zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 powyżej. Żaden z wyżej wymienionych procesów przetwarzania nie skutkuje podejmowaniem istotnych lub prawnych decyzji na temat użytkownika w sposób całkowicie zautomatyzowany.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących profilowania należy skontaktować się z nami. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w punkcie 13 poniżej. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy wykorzystywali profilowanie w celu świadczenia indywidualnie ukierunkowanego marketingu bezpośredniego, użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez skontaktowanie się z nami. Zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych użytkownika w tym celu po otrzymaniu jego sprzeciwu.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak będzie to potrzebne do celów, dla których zebraliśmy dane osobowe oraz w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Gdy nie będziemy już potrzebować danych osobowych użytkownika, usuniemy je z systemów i baz danych, z uwzględnieniem wszelkich kopii zapasowych. Bardziej szczegółowe okresy przechowywania danych znajdują się w tabelach powyżej w punkcie 3, pod nagłówkiem „Okres przechowywania danych”.

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Możemy udostępniać dane użytkownika następującym stronom:

Kategorie danych osobowych, które są udostępniane:

Spółki należące do Grupy Verisure

Wszystkie kategorie danych osobowych.

Firma Arlo Inc., która zapewnia platformę dla usług Arlo

Materiały wideo, informacje o koncie Arlo, historia zakupów i inne dane osobowe udostępnione za pośrednictwem platformy

Wsparcie klienta zlecone zewnętrznie

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, dane dotyczące historii zakupów

Dostawcy usług rozliczeniowych takich jak systemy rozliczeniowe w celu wysyłania faktur i zarządzania nimi

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, numer identyfikacyjny na potrzeby ubezpieczenia społecznego, dane dotyczące historii zakupów

Dostawcy oprogramowania tacy jak dostawcy usług w chmurze, dostawcy platform i analitycy danych w celu zarządzania naszą stroną internetową, systemami IT i przechowywania naszych danych technicznych

Dane urządzenia takie jak adres IP, informacje o koncie Arlo, dane dotyczące historii zakupów

Dostawcy wsparcia sprzedaży tacy jak platformy marketingowe i systemy sprzedaży

Dane uzyskane dzięki korzystaniu z plików cookies takie jak identyfikatory urządzeń, dane o lokalizacji, adresy IP

Dostawcy usług kurierskich

 

Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy, dane dotyczące historii zakupów

Władzom lub równoważnym osobom trzecim w związku z audytami, postępowaniami sądowymi lub innymi podobnymi celami. Ma to na celu wypełnienie zobowiązań prawnych oraz ochronę naszych interesów prawnych w przypadku zaistnienia sporów

Wszystkie kategorie danych osobowych.

Nabywca lub inny następca w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania i innej formy sprzedaży bądź przeniesienia aktywów firmy Verisure

Wszystkie kategorie danych osobowych.

Nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkowników żadnym innym podmiotom.

8. GDZIE SĄ PRZETWARZANE DANE UŻYTKOWNIKA?

8.1 Dążymy do tego, aby zawsze przetwarzać dane osobowe użytkownika na terenie UE/EOG. W niektórych okolicznościach możemy potrzebować przekazać dane osobowe użytkownika do państwa spoza UE/EOG („Państwo trzecie”). W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Państwa trzeciego, zapewnimy, że dane osobowe użytkownika będą nadal podlegały zasadniczo równoważnemu poziomowi ochrony jak w przypadku UE/EOG.

8.2 Przekazujemy dane osobowe użytkownika do odbiorców w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które podlegają decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Oznacza to, że Komisja UE uznała, że poziom ochrony danych w tym kraju jest zasadniczo równoważny z poziomem ochrony zapewnianym w UE/EOG, a zatem możliwe jest przekazywanie danych osobowych do takiego kraju bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

8.3 Gdy przekazujemy dane osobowe do Kraju trzeciego, który nie jest objęty decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, stosujemy odpowiedni mechanizm przekazywania, czyli stosowne zabezpieczenia zapewniające zasadniczo równoważny poziom ochrony danych w Kraju trzecim, zgodnie z informacjami podanymi w tabeli poniżej.

Kraj spoza UE/EOG:

Odpowiednie zabezpieczenia:

USA

Standardowe klauzule umowne.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej konkretnego przeniesienia lub uzyskania kopii odpowiedniego mechanizmu przekazywania danych, bądź też informacji o środkach bezpieczeństwa podjętych w kontekście przekazywania danych. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności (punkt 13).

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA

9.1  Nasza odpowiedzialność za prawa użytkownika 

9.1.1  Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i że użytkownik może skutecznie egzekwować swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą. W każdej chwili użytkownik może skontaktować się z nami, jeśli chce skorzystać ze swoich praw. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

9.1.2  Mamy obowiązek odpowiedzieć na żądania użytkownika dotyczące wykonywania jego praw w ciągu jednego miesiąca od otrzymania danego żądania. W przypadku skomplikowanych wniosków lub otrzymania więcej niż jednego wniosku mamy prawo przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące. Jeśli nie będziemy w stanie podjąć żądanych przez użytkownika działań w ciągu jednego miesiąca, poinformujemy go o przyczynie opóźnienia oraz o przysługującym mu prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania z sądowego środka odwoławczego.

9.1.3 Użytkownik nie zostanie obciążony opłatami za jakiekolwiek informacje, komunikaty lub środki, które wdrażamy. Jeśli jednak żądanie nie jest wyraźnie uzasadnione lub jest nadmierne, możemy pobrać opłatę administracyjną za udzielenie informacji lub podjęcie żądanych działań bądź całkowicie odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

9.2  Prawo użytkownika do dostępu, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania 

9.2.1      Użytkownik ma prawo zażądać:

a)  Dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Użytkownik ma również prawo do uzyskania, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na jego temat. Mamy prawo naliczyć uzasadnioną opłatę administracyjną w przypadku zażądania dodatkowych kopii. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną,np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażemy użytkownikowi informacje w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

b)  Sprostowanie danych osobowych. Na życzenie użytkownika lub z własnej inicjatywy będziemy korygować, anonimizować, usuwać lub uzupełniać dane, które według naszej wiedzy będą niedokładne, niekompletne lub mylne. Ponadto użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeśli brakuje w nich jakichkolwiek istotnych elementów.

c)  Usunięcie danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych, jeśli nie istnieje żaden istotny powód, dla którego mielibyśmy kontynuować ich przetwarzanie. Istotne powody do dalszego przetwarzania są następujące:

 i.   Przetwarzanie jest niezbędne w odniesieniu do prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

 ii.   Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

 iii.  Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego,

iv.  Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwizacji w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych bądź celów statystycznych lub

v.  Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, jeśli żadna z powyższych okoliczności nie będzie miała zastosowania, oraz jeśli

 i.   Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy,

 ii.  rzetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, a jego zgoda została wycofana,

iii.  Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, który opiera się na ocenie prawnie uzasadnionego interesu, a my nie mamy żadnych istotnych interesów, które są nadrzędne wobec jego interesów bądź praw i wolności,

 iv.  Przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem lub

 v.   Mamy prawny obowiązek usunięcia danych osobowych.

d)  Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że czasowo ograniczamy przetwarzanie danych użytkownika.  Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia, gdy:

 i. użytkownik uzna, że jego dane są nieprawidłowe i wystąpił o ich sprostowanie w sposób określony w ust. 9.2.1 b), przy czym ustalamy prawidłowość danych osobowych,

 ii.  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie chce, aby dane zostały usunięte,

iii.   jako administrator danych osobowych nie musimy już przetwarzać danych osobowych dla naszych celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub

 iv.    użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania określonego w ust. 9.3 w oczekiwaniu na naszą ocenę, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów użytkownika.

1.2.2 Podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby powiadomić każdego, kto otrzymał dane osobowe zgodnie z punktem 7 powyżej, jeśli sprostowaliśmy lub usunęliśmy dane osobowe użytkownika bądź ograniczyliśmy dostęp do nich po otrzymaniu takiego żądania od użytkownika. Na życzenie użytkownika przekażemy więcej informacji o odbiorcach danych osobowych użytkownika.

9.3  Prawo użytkownika do sprzeciwu wobec przetwarzania

9.3.1   Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli są one przez nas przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (patrz punkt 3 powyżej). Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, będziemy nadal przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy będziemy mieli ku temu ważne powody, które będą nadrzędne wobec jego interesów lub praw i wolności, lub też gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

9.3.2 Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy wykorzystywali jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma zawsze prawo do zgłoszenia rezygnacji na końcu każdej takiej wiadomości lub zmiany swoich zgód w aplikacji Arlo lub na swoim koncie online. Przestaniemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w tym celu, gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania materiałów marketingowych.

9.4   Prawo użytkownika do wycofania zgody 

Jeśli podstawa prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgodna, użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wycofania takowej zgody. Można to zrobić w każdej chwili, kontaktując się z nami. Nasze dane kontaktowe są podane na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

9.5   Prawo użytkownika do przenoszenia danych 

9.5.1   Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób zautomatyzowany i gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika lub realizacja umowy.

9.5.2   Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat w formacie możliwym do odczytania przez komputer, który umożliwia przeniesienie tych danych osobowych do innego administratora danych. Można również zażądać od nas przekazania danych osobowych bezpośrednio do innego administratora danych.

9.6  Prawo użytkownika do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim rodzimym państwie członkowskim, jeśli nie jest zadowolony z przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.

10. CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy zawsze czuli się komfortowo, przekazując nam swoje dane osobowe. W związku z tym wdrożyliśmy zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki bezpieczeństwa takie jak ograniczenia dostępu oraz regularne kontrole wewnętrzne, aby jak najlepiej chronić dane osobowe użytkowników przed np. nieuprawnionym dostępem, zmianą lub utratą. W przypadku naruszenia danych, które w istotny sposób wpływa na użytkownika lub jego dane osobowe użytkownika,np. w związku z ryzykiem oszustwa lub kradzieży tożsamości, skontaktujemy się z użytkownikiem, aby wyjaśnić, co się stało i udzielić porad, jak można złagodzić wszelkie potencjalne negatywne skutki takiego naruszenia danych istotnych dla użytkownika. 

11. PLIKI COOKIE

Stosujemy pliki cookie i podobne technologie („cookie”) na naszej stronie internetowej i w aplikacji, między innymi w celu poprawy obsługi oraz ułatwienia i dostosowania naszej strony internetowej po potrzeb i preferencji użytkownika. Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się więcej o naszych sposobach korzystania z plików cookie, powinien zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie here

12. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

12.1 Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane w lutym 2023 roku. 
12.2 Mamy prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja oświadczenia będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. 

12.3  Gdy wprowadzimy zmiany, które nie będą miały wyłącznie charakteru językowego lub redakcyjnego, użytkownik zostanie o nich powiadomiony w rozsądnym czasie przed wejściem tych zmian w życie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmiany, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zanim zmiany te wejdą w życie.

13. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Nasz inspektor ochrony danych pełni funkcję głównego punkt kontaktu we wszystkich sprawach związanych z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Z inspektorem ochrony danych lub lokalną osobą do kontaktu można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@verisure.com.

W razie jakichkolwiek skarg lub pytań dotyczących sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników należy skontaktować się z nami:

Verisure Arlo Europe DAC, Arlo Europe, numer rejestracyjny spółki 658538

Adres pocztowy: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T22 AP97

Adres do odwiedzin: Building 4100, Cork Airport Business Park, Cork, Irlandia, T22 AP97.

Adres e-mail: dpo@verisure.com

Strona internetowa: www.arlo.com