Hur återställer jag min Arlo Essential Video Doorbell?

Denna artikel innehåller anvisningar om hur du monterar din trådbundna eller trådlösa Arlo Essential Video Doorbell. Den trådlösa versionen av Arlo Essential Video Doorbell kan installeras i en trådbunden eller trådlös konfiguration, medan den trådbundna versionen endast kan installeras i en trådbunden konfiguration. Riktlinjer för placering av din trådlösa Arlo Essential Video Doorbell finns i Hur bör jag placera min Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free?.

Vad du behöver

Allt du behöver för att montera din dörrklocka levererades i förpackningen med din Arlo Essential Video Doorbell. Information om detta finns i snabbstartguiden.

Du behöver följande för att montera din Arlo Essential Video Doorbell:

 • Arlo Essential Video Doorbell (trådbunden eller trådlös)
 • Dörrklockans monteringsplatta
 • Vinklad monteringsplatta (tillval)
 • Skruvar och väggpluggar som levererades i förpackningen
  Obs! Väggpluggar rekommenderas när dörrklockan monteras på en gipsskiva, tegelsten eller kakelplatta.
 • Kabelförlängningar och trådmuttrar (tillval, endast för trådbunden konfiguration)
 • Verktyg: en stjärnskruvmejsel, en borrmaskin och en 6 mm borr

Montera dörrklockan

Så här monterar du din Arlo Essential Video Doorbell Wired:

 1. Använd en 6 mm borr för att borra två hål i väggen där du planerar att montera din Arlo Essential Video Doorbell.
  Obs! Se till att hålen stämmer överens med avståndet för de två öppningarna på monteringsplattan till Arlo Essential Video Doorbell.
 2. Valfria steg:
  1. Använd den vinklade monteringsplattan med dörrklockan. Mer information finns i Hur använder jag den vinklade monteringskilen som medföljde Arlo Video Doorbell?.
  2. Använd väggpluggar för att montera dörrklockan. Om du vill ha mer information om väggpluggarna går du till Hur använder jag de väggpluggar som levererades med Arlo Video Doorbell?.
  3. Använd kabelförlängningarna för att ansluta dörrklockans sladdar till din Arlo Essential Doorbell Wired. Mer information finns i Hur använder jag kabelförlängningarna som medföljde min Arlo-dörrklocka?.
 3. Rikta in monteringsplattan mot de två hålen i väggen.
 4. Medan du håller monteringsplattan över de två hålen använder du en skruvmejsel för att sätta i en skruv i vart och ett av hålen.
 5. Anslut sladdarna till dörrklockan.
  Obs! Se till att strömmen är frånslagen i säkringsskåpet. Vidrör inte någon av dörrklockans sladdar när strömmen är på.
 6. Placera dörrklockan på monteringsplattan genom att trycka den uppåt och inåt.

Obs! Du ska höra ett klickljud när dörrklockan fäster på plats.

Så här monterar du Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free:

 1. Använd en 6 mm borr för att borra två hål i väggen där du planerar att montera din Arlo Essential Video Doorbell.
  Obs! Se till att hålen stämmer överens med avståndet för de två öppningarna på monteringsplattan till Arlo Essential Video Doorbell.
 2. Valfria steg:
  1. Använd den vinklade monteringsplattan med dörrklockan. Mer information finns i Hur använder jag den vinklade monteringskilen som medföljde Arlo Video Doorbell?.
  2. Använd väggpluggar för att montera dörrklockan. Om du vill ha mer information om väggpluggarna går du till Hur använder jag de väggpluggar som levererades med Arlo Video Doorbell?.
 3. Rikta in monteringsplattan mot de två hålen i väggen.
 4. Medan du håller monteringsplattan över de två hålen använder du en skruvmejsel för att sätta i en skruv i vart och ett av hålen.
 5. Placera dörrklockan på monteringsplattan genom att trycka den nedåt och inåt.

Obs! Du ska höra ett klickljud när dörrklockan fäster på plats.