Vad behöver jag veta om programmet Arlo Europe Theft Replacement?

1. Vad är Arlo Theft Replacement-programmet?

Med programmet Arlo Europe Theft Replacement (ATR) kan de ursprungliga köparna av vissa Arlo-enheter som är anslutna till Arlo-betalabonnemang kvalificera sig för ersättningsprodukter om något blir stulet. Detta är begränsat till en förekomst per användare. 

2. Vad är en kvalificerad Arlo-enhet?

En ”kvalificerad enhet” är en trådlös Arlo-kamera (Arlo Wire-Free, Essential wire-free, Pro, Pro 2, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Go 2, Pro 4, Ultra och Ultra 2), en Arlo-dörrklocka (Essential Video Doorbell Wired, Essential Video Doorbell Wire-Free, Audio Doorbell), Arlo Solar Panel, Arlo Indoor Camera eller en trådlös Arlo-ljusprodukt (Arlo Security Light) och produktens medföljande batterier (om tillämpligt). Den kvalificerade enheten måste ha köpts direkt från en Arlo-auktoriserad återförsäljare och kan vara helt ny eller renoverad med certifiering. Vid tidpunkten för stölden måste den kvalificerade enheten redan vara registrerad under Arlo-kontot av den ursprungliga köparen, och när den registreras som stulen i ATR-programmet kommer den att inaktiveras. 

3. Vad måste jag göra för att begära en ersättningsenhet enligt ATR-programmet?

För att göra en begäran enligt ATR-programmet måste du uppfylla följande:

A. Du måste vara en betalande kund vid tidpunkten för stölden. 

B. Du måste lämna in en polisanmälan och begära en kopia av rapporten som du skickar till Arlo Europes kundtjänst. Rapporten måste ha ett ärendenummer och visa på kontakt med polismyndighet inom 30 dagar från stölden.  Polisanmälan ska tydligt ange att den kvalificerade enheten har stulits. Den registrerade ägaren av Arlo-kontot som använde den kvalificerade enheten måste vara samma person som gör polisanmälan.

C. Ta INTE bort den stulna kvalificerade enheten från ditt Arlo-konto förrän du har kontaktat Arlos kundtjänst.

D. Initiera ett ATR-anspråk genom att kontakta Arlo Europes kundtjänst inom 30 dagar från datumet på polisrapporten.  Du måste förse Arlo med information om din kvalificerade enhet och ditt konto, så att Arlo kan validera och behandla ditt anspråk.  Du måste ha ett giltigt inköpsbevis för den kvalificerade enheten från en auktoriserad återförsäljare för att initiera ett ATR-anspråk.  Dina inspelningar och dina personuppgifter skyddas i Arlo-molnet, förutsatt att dina kontouppgifter inte har stulits.

E. När vi har verifierat polisrapporten och din äganderätt till den stulna kvalificerade enheten och kontot behandlar vi ersättningen förutsatt att all dokumentation har tillhandahållits korrekt till kundtjänst och att du inte tidigare har gjort ett anspråk i samband med ersättning av stulet gods. Ersättningsprodukten blir samma eller av motsvarande varumärke och modell som den ursprungliga kvalificerade enheten, och den kan vara ny eller renoverad.

F. Stölden måste ha skett inom Europa, och kontaktperson på polisen på polisanmälan måste vara i Europa.

4. Vad omfattas inte av ATR -programmet?

A. Arlo-produkter som köpts från obehöriga återförsäljare, inklusive tredjepartsförsäljare på Amazon, eBay och andra marknadsplatser är inte kvalificerade för ATR-programmet.

B. Arlo-basstationer, bryggor och Arlo Baby är inte kvalificerade för ATR-programmet.

C. Arlo-tillbehör som fästen, skal, kablar eller nätadaptrar är inte kvalificerade för ATR-programmet.

D. ATR-programmet gäller inte vid stöld som sker under frakt eller vid leverans av din kvalificerade Arlo-enhet, eller vid annan tidpunkt som inträffar innan den kvalificerade enheten registreras på ditt Arlo-konto.

E. ATR-programmet kan inte överföras.

Arlos finstilta: ATR-programmet är en tjänst som tillhandahålls av Arlo Europe (”företaget”).  Företaget kommer att efter eget gottfinnande avgöra om ett anspråk enligt ATR-programmet uppfyller kriterierna för kvalificering.  Arlo Europes beslut om kvalificering och alla andra aspekter av ATR-programmet är slutgiltiga och bindande.   Företaget kan när som helst efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande avsluta, avbryta eller stoppa ATR-programmet, ändra kraven i ATR-programmet, modifiera administrationen av ATR-programmet eller neka ATR-anspråk på grund av företagets rimliga affärsrisker, inklusive men inte begränsat till misstänkt bedrägeri och upprepade anspråk från samma person eller konto. Anspråk är begränsade till en fordran per konto och person. Alla beslut som fattas av Arlo Europe om ersättning av stulna enheter anses vara slutgiltiga och bindande.

FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING: FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN GÖR FÖRETAGET INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ATR-PROGRAMMET. ARLO EUROPE ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST, SKADA, KOSTNAD ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER HAR SAMBAND MED DELTAGANDE I ATR-PROGRAMMET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: (I) SENA, FÖRLORADE, FÖRSENADE, SKADADE, MISSRIKTADE, OFULLSTÄNDIGA ELLER OBEGRIPLIGA ANSPRÅK; (II) TELEFONER, ELEKTRONISK UTRUSTNING, MASKINVARA, PROGRAMVARA, NÄTVERK, INTERNETRELATERADE FEL ELLER DATORFEL, FEL ELLER VIRUS; (III) MISSLYCKADE, OFULLSTÄNDIGA, FÖRVANSKADE ELLER FÖRDRÖJDA DATORÖVERFÖRINGAR; (IV) ANVÄNDNING ELLER NEDLADDNING AV PROGRAMVARA ELLER MATERIAL I SAMBAND MED ATR-PROGRAMMET; (V) TYPOGRAFISKA ELLER ANDRA FEL VID UTSKRIFT AV ERBJUDANDET ELLER ADMINISTRATIONEN AV ATR-PROGRAMMET; OCH (VI) ALLA ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR SOM KAN LEDA TILL ATT ATR-PROGRAMMET AVBRYTS. 

FRISKRIVNING: GENOM ATT DELTA I ATR-PROGRAMMET FRISKRIVER OCH SAMTYCKER VARJE DELTAGARE TILL, I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, ATT HÅLLA ARLO EUROPE SKADESLÖST FRÅN ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, KOSTNADER, FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ATR-PROGRAMMET.